• foto_nr_01.jpg
  • foto_nr_02.jpg
  • foto_nr_03.jpg
  • foto_nr_04.jpg
  • foto_nr_05.jpg
  • foto_nr_06.jpg
  • foto_nr_07.jpg
  • foto_nr_08.jpg

Podczas konferencjiCzego potrzebuje dzisiaj współczesny świat, współczesna Europa, współczesny człowiek? Na to pytanie starali się odpowiedzieć prelegenci zorganizowanej w dniu 22 czerwca 2018 roku (piątek) w Dolné Obdokovce (Słowacja) Międzynarodowej Konferencji Naukowej. To szczególne miejsce, gdzie znajduje się kaplica pw. Podwyższenia Krzyża Świętego wraz z Centrum Wymiany Myśli i Badań Jana Esterhazego. To tu znajdują się prochy Jana Esterhazego i złożone ciało fundatora tego miejsca - Boldizsára Paulisza, którego pochowano przed paroma dniami, to jest 18 czerwca br. Liturgia Mszy świętejKonferencja rozpoczęła się o godz. 11:00 słowem wstępnym Pana dra Imre Molnara, który po powitaniu zebranych i przedstawieniu programu, przywołał zasadność miejsca czasu tego wydarzenia. Jako pierwszy prelegent wystąpił Ks. Abp Andrzej Dzięga – Metropolita Szczecińsko-kamieński, który nakreślił rys historiozbawczy człowieka ze szczególnym uwzględnieniem Świętych Braci Sołuńskich. Podkreślał, że „dziejom tym zawsze przyświecała potrzeba serca człowieka. Jesteśmy w miejscu, gdzie szczególnie bije serce. Współczesna Europa potrzebuje serca człowieka. Jest to także droga św. Cyryla i Metodego, jest to droga Świętego Jana Pawła II, jest to również droga Jana Esterhazego, ale jest to także droga twoja i moja”. Fotogaleria poniżej tekstu.

Z kolei Ks. Bp László Bíró (Węgry) na samym początku swego wystąpienia zaznaczył, że „To nie jest przypadek, że tu dziś jesteśmy. Tego chce od nas Duch święty, który ma szczególną moc. Tak jak drzewo odpowiada przeciwko wiatrowi poprzez silne korzenie, tak i my mamy odpowiadać różnym przeciwnościom mocną wiarą. Mamy przecież wspólne korzenie, a nimi jest wspólne chrześcijaństwo. Historia pokazuje, że wspólna droga narodów była dzięki chrześcijaństwu. Straciliśmy wiele dlatego, że zapomnieliśmy o tym, czym żyli nasi ojcowie. Musimy na nowo sięgać do tego, czym żyli nasi praojcowie. Nie możemy mówić o kulturze bez Chrystusa. To Chrystus ożywia wszystko, On nadaje aktualność i żywotność temu, co dał nam Chrystus, czym żyli nasi ojcowie”. Jako trzeci prelegent, wystąpiła Pani Dagmara Babčanová Ambasador Słowacji przy Watykanie w latach 2002-2004. Zwróciła uwagę, że „miejsce, gdzie jesteśmy winno być miejscem dialogu. Im bardziej poznajemy historię Krzyża, tym bardziej wierzymy. Jeśli na horyzoncie naszego życia będzie Krzyż, wtedy będziemy wiedzieć jaką iść drogą, w jakim kierunku podążać. Nie może braknąć Krzyża na horyzoncie naszego życia, bo wtedy nasze życie będzie bez celu, bez sensu. Bez krzyża w wymiarze horyzontalnym, nie zrozumiemy Krzyża w wymiarze wertykalnym. Świadkiem Krzyża Chrystusa są święci, ale świadkiem krzyża winien być każdy człowiek, tak jak świadkiem krzyża był Jan Esterhazy. Tę prawdę winna zrozumieć cała Europa. Trzeba dzisiaj formować Europę by demokracja nie wykluczała wartości fundamentalnych, wartości chrześcijańskich. Demokracja bez wiary, bez katolicyzmu nie jest demokracją. Polityka bez wiary, nie jest polityką. Jan Esterhazy, który był katolikiem dał nam przykład i prawdziwego katolicka, i prawdziwego polityka. On dzisiaj wciąż nam głosi, do nas apeluje, byśmy umieli zrozumieć Krzyż Chrystusa, byśmy nie zapomnieli o fundamentach naszej wiary, byśmy byli katolikami”.

Ponadto oprócz wygłoszonych referatów młodzi przedstawiciele Węgier i Polski dali świadectwo – co znaczy być człowiekiem wiary dzisiaj. Ciekawym obrazem przedstawił współczesną rzeczywistość Gubík László – założyciel Akademii Jana Estrhazego. Zauważył on, że współczesny świat podobny jest do boiska sportowego na którym gra Bóg i diabeł. Bóg ma swoich przedstawicielu w stworzeniu jakim są ludzie. Dziś – dodał mówca – Europa to wielkie boisko na którym gra Bóg i diabeł. Kto wygra tę walkę? Wszyscy jesteśmy zawodnikami. Po której stronie gramy? W której jesteśmy drużynie? Potrzeba mądrych wyborów. Potrzeba dziś wielkiej odwagi, by stanąć po właściwej stronie, by znaleźć się we właściwej drużynie. Do tego potrzeba świadectwa życia”.

Po krótkiej przerwie we wspomnianej kaplicy została odprawiona Msza święta której przewodniczył bp László Bíró a homilię wygłosił Ks. Abp Andrzej Dzięga. Zgromadzona wspólnota wiernych z Węgier, Słowacji, Polski modliła się m.in. o wyniesienie na ołtarze Jana Esterhazego i spokój duszy śp. Boldizsára Paulisza. Na zakończenie modlitewnego spotkania Ks. Abp poprowadził Koronkę do Miłosierdzia Bożego, odmawianą w trzech językach. Końcowe błogosławieństwo zwieńczyło czas refleksji naukowej, czas świętowania i modlitwy.

Fotogaleria z konferencji

Amicus