• 20180306_114307.jpg
  • 20180506_202237.jpg
  • 20180507_184304.jpg
  • 20180508_113817.jpg
  • 20180508_140322.jpg
  • 20180509_151605.jpg
  • 20180510_092047.jpg
  • img_1167.jpg

Delegacja Ambasady Węgier w Kancelarii Prezydenta RPNie tylko miniona historia wyraźnie i jednoznacznie pokazuje, że Polacy i Węgrzy byli i są zawsze razem, doskonale jako Narody się rozumieją, wzajemnie się wspomagają, uzupełniają i podejmują razem wielkie sprawy dla Europy i świata. To wielkie historyczne doświadczenie wciąż jest na wielu poziomach, w wielu wymiarach kontynuowane. Polacy i Węgrzy mają wiele wspólnych i pięknych kart historii. Okazji do przetestowania owej Pisały je pokolenia, który udowodniły, że pewne bariery choćby językowe nie są w żadnym przypadku przeszkodą do bycia Przyjaciółmi. Spotykając się w dniu 25 czerwca br. w Warszawie z Panią dr Orsolya Zsuzsanną Kovács – Ambasadorem Węgier i Panem dr Pálem Attilą Illésradcą i zastępcą szefa misji otrzymałem miłą informację, że Pracownicy Ambasady Węgier w Warszawie przygotowali w oparciu o słowa Jana Lechonia specjalny spot z okazji 100-lecia odzyskania Niepodległości przez Polskę, którego adres podajemy nieco dalej.

Warto zaznaczyć, że z tej okazji 21 czerwca 2018 roku w czwartek w Pałacu Prezydenckim w Warszawie odbyła się specjalna prezentacja filmu wideo, w którym wykorzystano fragmenty wierszy Jana Lechonia. Pamiątkowe nagranie na ręce Szefa Gabinetu Prezydenta Krzysztofa Szczerskiego przekazała ambasador Węgier w Warszawie Orsolya Zsuzsanna Kovács. W spotkaniu uczestniczył również minister Wojciech Kolarski oraz pracownicy węgierskiej ambasady. Jest to kolejny dowód na to, że oba Narody i ich przedstawiciele tworzą wspólnotę serca i ducha. Trzeba podkreślić i przywołać jedną zasadniczą prawdę, że dobre relacje między Węgrami i Polakami zostały przekute w przyjacielskie zobowiązanie w romantyzmie, kiedy obydwie strony próbowały wybić się na niepodległość. Polacy walczą nie tylko za własną ojczyznę, ale i za wolność Europy. Na pozytywny rozwój relacji między Polską i Węgrami wpływały również bardziej prozaiczne podobieństwa, a mianowicie oba Narody posiadają tradycje silnej szlachty, katolicyzmu. Polakom jest bliżej do Budapesztu w sensie duchowym, a nawet można powiedzieć cywilizacyjnym.

Można a nawet należy postawić pytanie: jak będą wyglądać relacje polsko-węgierskie w kolejnych latach, co będzie zbliżało i cementowało relacje tychże Narodów, jakie priorytety zostaną określone we wzajemnych stosunkach?, jak wyglądać będą relacje polityczne, społeczne, duchowe, kulturalne w kolejnych etapach historii obu Narodów? Trudno jednoznacznie na tak postawione pytania odpowiedzieć. Wiele zależy od każdego z nas, bowiem małe sprawy tworzą wielkie, małe dzieła są częścią wielkich. Tak więc to ode mnie, od ciebie zależy kształt i siła przyjaźni między obu Narodami. Jest rzeczą niepodważalną, że warto budować przyjaźnie, bo historia wielokrotnie potwierdziła, że jej owoce są wielkim dobrem dla każdej ze stron. „Prawdziwy przyjaciel to ktoś, kto przychodzi, gdy cały świat odchodzi”. Warto wejść na link i posłuchać, zobaczyć to, co przygotował zespół pracowników Ambasady Węgier w Warszawie, jako miły dar serca dla nas Polaków.

https://varso.mfa.gov.hu/pol/news/spot-z-okazji-niepodlegla-100

Amicus