• 20180306_114307.jpg
  • 20180506_202237.jpg
  • 20180507_184304.jpg
  • 20180508_113817.jpg
  • 20180508_140322.jpg
  • 20180509_151605.jpg
  • 20180510_092047.jpg
  • img_1167.jpg

Uroczysta Msza święta pod przewodnictwem J. E. Ks. Abpa Andrzeja DzięgiBudowanie jedności narodów jest wyzwaniem i zadaniem każdego z nas. Zadanie to wynika zarówno z ducha ewangelicznego, nauki Kościoła jak i potrzeby serca człowieka. Niemal każdego dnia słyszymy, bądź jesteśmy świadkami inspiracji, projektów, zdarzeń prowadzonych w tym duchu. Wiele takowych dzieł jest organizowanych także w rzeczywistości współczesnego Kościoła. W dniu 04 lipca 2018 roku jednym z takich wydarzeń integrujących wspólnoty ludzi w duchu św. Cyryla i Metodego była uroczystość poświęcenia figury Świętych Cyryla i Metodego – współpatronów Europy w Kapušanach (Słowacja). Uroczystość odbywała się w Wigilię wspomnienia Braci Sołuńskich, a przewodniczył jej Jego Ekscelencja Ks. Abp Andrzej Dzięga – Metropolita Szczecińsko-kamieński. Przed paroma laty na Podczas homilii Ks. Abpa A. Dzięgi 04.07.2018zakończenie jednej z uroczystości wspomnienia Świętych w której udział brał ks. Jan Zimny spontanicznie ogłosił, że godnym byłoby, aby w miejscu ówczesnym przewodniczenia liturgii stanęła figura Braci Sołuńskich. Zgromadzeni propozycję tę przyjęli owacjami na stojąco, z wielką radością i pełną aprobatą. Wczorajsza uroczystość poświęcenia figury połączona ze Mszą świętą była zwieńczeniem owej myśli. Fotogaleria poniżej tekstu.

Uroczystość rozpoczęła się przy figurze św. Cyryla i Metodego powitaniem zebranych przez Starostę Kapušan, który wraz z Radą Miasta był fundatorem figury. W słowie powitalnym między innymi powiedział: „Wasza Ekscelencjo, Księże Arcybiskupie Andrzeju, Czcigodny Księże Profesorze Janie Zimny, Czcigodny Księże Prałacie Piotrze Holec - Wikariuszu Koszyckiego Metropolitalnego Sądu w Koszycach, Szanowny Panie Profesorze Piotrze Zubko, Czcigodny Księże docencie Franciszku Čitbaj z Grekokatolickiego Wydziału Preszowskiego Uniwersytetu, Czcigodni Księża – członkowie Metropolitalnej Kapituły, Drogi Ojcze Viliam Karl – przedstawicielu jezuitów w Preszowie. Szanowni starostowie okolicznych starostw, Szanowni Posłowie, mili Goście.

Serdecznie witam Was na dorocznej uroczystości z okazji poświęcenia figury św. Cyryla i Metodego. Dzisiejsza uroczystość jest dla nas wszystkich wielkim i znaczącym świętem. Jest to wyjątkowe wydarzenie historyczne. Dzisiejszy dzień zacznie pisać nową i długą kronikę o błogosławieństwie. Jest wiele krajów na świecie, wiele miejscowości, ale taka jest jedna. Jedyna. Mała obszarowo, ale wielka serce, bogata kulturą swojego ludu – nasza Słowacja, a w herbie tej miejscowości są zamieszczone nasze Kapuszany. Mimo wszystko, mimo czasów, w którym po prostu żyjemy, duchową siłą jest wiara. Nigdy nie możemy zapomnieć co żeśmy otrzymali.

Sołuńscy Bracia należą do największych misjonarzy chrześcijaństwa w dziejach Europy. Postrzegamy ich jako tych, którzy stali się dla kultury i duchowości źródłem naszego Narodu, kiedy przynieśli wiarę, zostawili słowiańskie pismo, a zrobili tłumaczenie starosłowiańskiej liturgii i biblijnych tekstów. Jest to 1150 lat, gdy dzięki papieżowi Hadrianowi II, starochrześcijaństwo stało się czwartym językiem liturgicznym. Misyjna działalność św. Cyryla i Metodego pośrednio lub bezpośrednio oddziaływuje na cały Wschód Europy. To był argument, że papież Jan Paweł II, dnia 31 grudnia 1980 roku ogłosił ich współpatronami Europy. Przed pięciu laty, w 1150 rocznicę przybycia Braci Sołuńskich na Wielkie Morawy, podczas Mszy świętej w miejskim amfiteatrze zrodziła się myśl u obecnego wówczas ks. prof. Jana Zimnego, aby nadać temu miejscu nazwę „Park św. Cyryla i Metodego”. Razem z radnymi podjęliśmy tę myśl. Następnie złożyliśmy prośbę przygotowania projektu figury św. Cyryla i Metodego na ręce akademickiego rzeźbiarza Jána Leško. Ofertę tę złożyłem na ogólnych zasadach Radzie Miasta, a dzisiaj w 2018 roku myśl postawienia figury św. Cyryla i Metodego stała się faktem.

W ostatnim czasie podczas różnych spotkań mówię o ósemkowych latach, które były dziejami Słowacji. Wspominam rok 1918, 1948, 1968, dla nas Kapuszan, będzie to rok 2018, który na zawsze zapisze się w naszej historii także dla przyszłych pokoleń. Uważam, że jest to najpiękniejszy dar na 770-rocznicę pierwszej spisanej wzmianki o istnieniu Kapusan. Trawa, drzewo, kamień, niebo, słońce, gwiazdy i księżyc, ale zwykła droga, którą kroczymy… Rzeczy, które są tu każdego dnia, witają nas, gdy rano wstajemy, z nimi współpracujemy. A my często wiele razy przechodząc obok nich nie zwracamy na nie uwagi. W tym miejscu są one niesamowite, świetne, subtelne, delikatne i życzliwe. Kiedy my czasami ich dotykamy lub staramy się ich dotknąć, kiedy ich zauważymy i zatrzymamy się, wówczas możemy czytać, doświadczyć ich piękno i delikatność, siłę i energię, która nas obejmuje. Jest to dar zbliżenia i jedności. Wierzę, że takim darem będą dla nas nasi nauczyciele św. Cyryl i Metody. Wasza Ekscelencjo, Czcigodny Księże Arcybiskupie, chcę prosić, by podczas dzisiejszej uroczystości pobłogosławić, poświęcić figurę św. Cyryla i Metodego, całą naszą parafię pod przewodnictwem naszych kapłanów, którzy przygotowali dzisiejsze nabożeństwo poświęcone Świętym Braciom, a wielu z nas przystąpiło do sakramentu pojednania”. 

FOTOGALERIA Z UROCZYSTOŚCI

Amicus