• foto_nr_01.jpg
  • foto_nr_02.jpg
  • foto_nr_03.jpg
  • foto_nr_04.jpg
  • foto_nr_05.jpg
  • foto_nr_06.jpg
  • foto_nr_07.jpg
  • foto_nr_08.jpg

MDH 1831Dzisiejsza niedziela 23 września 2018 roku dla wielu z nas była zwyczajną niedzielą, która pozwoliła na wypoczynek, modlitwę, odwiedziny znajomych czy też spacer. Taki scenariusz niedzieli, gdy centra handlowe są zamknięte, są sposobnością do integrowania wspólnot rodzinnych, znajomych, koleżeńskich. Dla wspólnoty parafialnej w Stanach dzień 23 września (niedziela) stał się dniem szczególnym. W tym bowiem dniu - jak wiemy - Kościół wspomina św. Teklę – męczennicę pierwszych wieków chrześcijaństwa, która jest Patronką parafii Stany. Gdy jeszcze dodamy jeden istotny element, a mianowicie zakończenie obchodów jubileuszowych 200-lecia parafii, udzielenie chrztu świętego wraz z nadaniem imienia św. Tekli, to mamy pełny obraz świętowania nie tylko tej wspólnoty, ale wszystkich, którzy przybyli na dzisiejszą uroczystość. A pątnicy dopisali, bowiem reprezentowali różne kraje, różne profesje, różne środowiska, różne stany. Przybyli Goście z Ukrainy, Słowacji, Węgier no i oczywiście z różnych stron Polski. Wśród wielu przybyłych można wymienić Pana Prof. Pál Attila Illés - II. Radcę i zastępcę szefa misji Ambasady Węgierskiej w Warszawie wraz z małżonką, reprezentującego Panią Zsuzsannę Kovács – Ambasador Węgier, Prof. Sergiusza Banacha – Dziekana Wydziału Prawa Tarnopolskiego Narodowego Uniwersytetu Ekonomicznego w Tarnopolu (Ukraina), Prof. Jurija Szczerbiaka – Kierownika Katedry Pedagogiki Narodowego Uniwersytetu Ekonomicznego w Tarnopolu (Ukraina), Prof. Jozefa Martina z Kapusan wraz z Zespołem Gloria (Słowacja), Pana Dr. Pawła Macialę – wieloletniego współpracownika śp. Michała Kovaca - Pierwszego Prezydenta Słowacji czy ks. kan. Czesława Banaszkiewicza z Warszawy – bliskiego współpracownika bł. Jerzego Popiełuszkę. Fotogaleria z uroczystości poniżej tekstu.

Uroczystość rozpoczęła się Mszą świętą koncelebrowaną, której przewodniczył ks. prof. Jan Zimny – rodak parafii Stany, a zarazem pracownik naukowy KUL. We wprowadzeniu przekazał pozdrowienia od tych osób, które miały wolę przybyć, lecz pewne okoliczności nie pozwoliły im na fizyczną obecność. Byli zaś razem z nami duchowo. Kaznodzieja ks. kan. Stanisław Półchłopek oprócz nakreślenia sylwetki pierwszej męczennicy wskazał drogę do odnowy moralnej społeczeństwa w kontekście Patronki parafii. Podczas Mszy świętej udzielono chrztu świętego dziecku rodziców Karoliny i Szymona Psonka nadając ich córce imiona Kornelia, Maria i Tekla. Po wielu latach nadano to imię pomimo, iż parafia Stany ma za Patronkę św. Tekla, to raczej nie nadawano tego imienia córkom.

Na zakończenie Mszy świętej oprócz procesji i uroczystego błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem ks. Czesław Banaszkiewicz w kilku słowach ukazał postać współczesnego męczennika bł. Jerzego Popiełuszko, którego relikwie przywiózł na tę okoliczność i każdy mógł je ucałować. Zwieńczeniem był koncert zespołu „Gloria” ze Słowacji, który wykonał kilka pieśni i utworów muzycznych jako dopełnienie aktu uroczystości. Ponadto uroczystość zgromadziła przedstawicieli różnych grup, zespołów, wspólnot, które chciały się włączyć w ten niecodzienny Jubileusz i odpust parafialny. Po zakończeniu Mszy świętej dało się słyszeć różne wersje, opinie co do klimatu przygotowań dzisiejszej uroczystości. Zapewne fakt ten nie zakończy się wraz z zakończeniem dzisiejszej uroczystości. Atmosfera dała wiele do myślenia i działania tym, którym na sercu leży dobro Kościoła.

Pozdrowienia

Fotogaleria z uroczystości

Amicus