• foto_nr_01.jpg
  • foto_nr_02.jpg
  • foto_nr_03.jpg
  • foto_nr_04.jpg
  • foto_nr_05.jpg
  • foto_nr_06.jpg
  • foto_nr_07.jpg
  • foto_nr_08.jpg

Rodzina Bogiem silnaWedług powszechnej definicji rodzina to stosunkowo trwała grupa społeczna złożona z jednostek powiązanych przez wspólnych przodków, małżeństwo lub adopcję. Współczesne rodziny składają się najczęściej z rodziców i dzieci, czyli dwóch pokoleń. Rodzina na przestrzeni wieków uległa pewnym transformacjom. W dzisiejszych czasach rodzina w dużej mierze skupia się na ciągłej pracy, stresie, nadmiarze obowiązków a także dążeniu do zdobywania dóbr materialnych. Poważnym zagrożeniem jest także zanik autorytetów. Obecna demokratyzacja życia społecznego, coraz większy napływ informacji i rozwój cywilizacji doprowadziły do całkowitej zmiany autorytetów. Mając na uwadze wciąż aktualny temat rodziny Redakcja Pedagogiki Katolickiej podejmuje się kolejnego zadania dotyczącego przygotowania drukiem monografii na temat: „Współczesny obraz rodziny i małżeństwa”. Publikacja będzie mieć charakter międzynarodowy jako, że ukaże się pod afiliacją trzech jednostek uczelniach z Polski, Ukrainy i Słowacji. Planowana publikacja składać się będzie z trzech wiodących tematów zatytułowanych następująco: Rozdział I. Rodzina wspólnotą osób; rozdział II. Wyzwania, oczekiwania i zadania rodziny oraz rozdział III. Trudności i zagrożenia i wobec misji rodziny.

Teksty do publikacji można nadsyłać do 28 lutego 2019 roku do godz.24:00. Należy pamiętać, że tekst artykułu winien liczyć przynajmniej 21 tysięcy znaków bez spacji oraz streszczenie, słowa kluczowe i tytuł tekstu w języku ojczystym i angielskim. Teksty artykułu mogą być napisane w języku: ukraińskim, polskim, angielskim, słowackim, niemieckim. Teksty przesyłamy wyłącznie w wersji elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Planujemy by monografia wydana została do 15 marca 2019 roku. Chcemy zaznaczyć, że tematyka dotycząca rodziny ma charakter interdyscyplinarny. Tak więc szanse na złożenie tekstów mają naukowcy i studenci z różnych dziedzin nauki. Oczywiście liczba tekstów w publikacji jest ograniczona. O przyjęciu tekstu decydować będzie kolejność nadesłania artykułu.

Zachęcamy Państwa do przygotowania tekstów z proponowanej tematyki. Tekst taki nie może być wcześniej nigdzie publikowany, ani tez nie może być kopią ze stron internetowych. Oczekujemy tekstów oryginalnych opartych na własnych przemyśleniach wraz z odniesieniem do literatury. Każdy aspekt treściowy jest mile widziany i stanowił będzie wzbogacenie refleksji na temat problematyki rodziny. W razi dodatkowych pytań, wątpliwości czy uwag prosimy zapytania kierować na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Życzymy zatem spokojnego i merytorycznego zaangażowania się w przygotowanie właściwych tekstów.

Amicus