• Foto-01.jpg
  • Foto-02.jpg
  • Foto-03.jpg
  • Foto-04.jpg
  • Foto-05.jpg
  • Foto-06.jpg
  • Foto-07.jpg
logo2

Zmartwychwstał Pan i nadziejaUniesieni Bożą radością weszliśmy w okres Wielkiego Tygodnia, a tym samym w okres bezpośredniego przygotowania do Świąt Wielkanocy, w którym Kościół zaprasza nas na nowo do kontemplacji Chrystusa w Tajemnicy Jego Męki, Śmierci i Zmartwychwstania oraz do przyśpieszenia kroku w głoszeniu słowem i życiem Wielkanocnego Orędzia, ludziom Nowego Tysiąclecia.

Z drugiej strony Wszyscy oczekujemy i tęsknimy za miłością, nadzieją, pokojem, radością, które są tak bliskie i cenne każdemu człowiekowi. Wielu oczekuje w tym czasie zdrowia, bezpieczeństwa, spokoju, a jednocześnie gestu pamięci i życzliwości.

Wielu dziś oczekuje spokojnej pracy i ładu w stosunkach międzyludzkich, aby nie brakowało bezpieczeństwa społecznego i ekonomicznego, a nade wszystko nam Wszystkim potrzeba przede wszystkim nadziei lepszego jutra.

Biorąc pod uwagę owe oczekiwania i pragnienia, życzę ukojenia wszystkich słusznych tęsknot przy Grobie Pana Zmartwychwstałego. Tam bowiem jest źródło Życia, Prawdy, Sprawiedliwości, Nadziei, Miłości i Pokoju. Tylko od Jezusa Chrystusa może przyjść prawdziwa miłość człowieka, nadzieja lepszego jutra, wiara w Bożą Opatrzność i Jego moc.

Z okazji Świętego Triduum i zbliżającego się Poranka Wielkanocnego najserdeczniej życzę Wam - Drodzy Czytelnicy, Przyjaciele - aby Chrystus umacniał Was w codziennym świadectwie miłości silniejszej niż śmierć i przynosił nadzieję zakorzenioną w Bożej łasce. Niech On będzie źródłem radości, pokoju, nadziei i dobroci jako ukoronowanie wysiłków i trudów podejmowanych dla dobra Kościoła i Ojczyzny. Niech Chrystus Pan, Zwycięzca śmierci i szatana, obdarza swymi łaskami i prowadzi drogą duchowej radości, zaś czas Wielkanocy stanie się okazją do pogłębienia duchowej więzi z Chrystusem, Kościołem i bliskimi.

Maryja, Matka drogi Paschalnej nadziei niech towarzyszy w wędrówce życiowej, w tym trudnym czasie doświadczenia i wyprasza zdrowie oraz pomaga w dawaniu codziennej odpowiedzi na Boże obdarowanie i wezwanie.

Amicus