• Foto-01.jpg
  • Foto-02.jpg
  • Foto-03.jpg
  • Foto-04.jpg
  • Foto-05.jpg
  • Foto-06.jpg
  • Foto-07.jpg
logo2

Wspólna EucharystiaW dniu 20 czerwca br. przypada 38. rocznica święceń kapłańskich 38 kapłanów, którzy wspólnie przyjęli sakrament kapłaństwa z rąk Śp. Ks. Abpa Ignacego Tokarczuka - ówczesnego ordynariusza diecezji przemyskiej. Kapłani ci pracują obecnie w czterech diecezjach polskich, dwóch za granicami Ojczyzny (w Belgii i Japonii), a dwóch kapłanów z tej grupy Pan powołał już do wieczności. Uroczystość, która miała miejsce w dniu dzisiejszym, to jest 25 maja 2020 roku przy Sanktuarium Matki Bożej Wniebowziętej w Lipinkach, oprócz corocznego zwyczajnego spotkania koleżeńskiego, posiadała charakter bezpośredniego Sadzenie Jubileuszowego Dębuprzygotowanie do Jubileuszu 40. lecia kapłaństwa. Modlitwie przewodniczył Jego Ekscelencja Ksiądz Arcybiskup Andrzej Dzięga – Metropolita Szczecińsko-kamieński, ofiarodawca obrazu Matki Bożej Królowej znajdującego się w głównym ołtarzu starego kościoła w Lipinkach, a którego wprowadzonie nastąpiło w dniu 22 sierpnia ub. roku. Poniżej fotogaleria ze spotkania.

Spotkanie rozpoczęło się od wspólnej modlitwy brewiarzowej po której została odprawiona Msza święte koncelebrowana, której przewodniczył J. E. Ks. Abp A. Dzięga wraz z kapłanami wyświęconymi w 1982 roku i ks. Wacławem Śliwą - kustoszem Sanktuarium. Przewodniczący Liturgii przywołał wiele istotnych wydarzeń z życia Kościoła jakie towarzyszyły nam na drodze przygotowania do kapłaństwa. Uświadomił również wiele istotnych treści z dokumentów Kościoła, a dotyczących posługi kapłańskiej w odniesieniu do dzisiejszej sytuacji. Panorama myśli zwieńczona była zachętą, apelem permanentnego uświadamiania sobie drogi, która prowadzi do wypełniania Tajemnic z Credo mających się spełnić w swoim czasie. Przy tej okazji w obecności Ks. Arcybiskupa kapłani złożyli przyrzeczenie wielkoczwartkowe i wyznali Credo jako wyznanie wiary wielokrotnie wymagającej ofiary, krzyża.

Po Mszy świętej na terenie Ośrodka Rekolekcyjnego tuż przy kościele zasadzono Dąb Jubileuszowy, który będzie świadkiem tego kapłańskiego modlitewnego spotkania w roku panującej pandemii. Dąb - królewskie drzewo długowieczności i jednocześnie symbol nieskończoności Boskiej potęgi, ludzkiej wytrzymałości jest również uosobieniem tego co prawdziwe, stabilne, zdrowe i szlachetne. Po akcie zasadzenia dębu nastąpiła wspólna agapa podczas której podjętych było wiele kwestii związanych z sytuacją bieżącą. Doświadczenia Ks. Arcybiskupa, kapłanów pracujących w różnych środowiskach stanowiły ciekawą refleksję do dyskusji, wymiany poglądów, spostrzeżeń. Starano się w tej refleksji pójść w najbliższą przyszłość i szukać rozwiązań dla dobra Kościoła i Ojczyzny.

Niech mi będzie wolno w tym miejscu w imieniu moich Kolegów i własnym złożyć Księdzu Arcybiskupowi serdeczne podziękowanie za obecność z nami i ubogacenie nas Słowem Bożym, a także swoją wielką otwartością serca. Na ten czas przebywszy długą drogę ze Szczecina do Lipinek dał jednoznaczny dowód, że bliskie są mu sprawy nie tylko Kościoła Szczecińskiego, ale również sprawy Kościoła w Polsce, kapłanów pracujących w różnych zakątkach Ojczyzny. To budujące świadectwo stało się przedmiotem podziwu, uznania i wdzięczności zgromadzonych kapłanów wobec Księdza Arcybiskupa. Pocieszającym i pełnym nadziei jest fakt, że za rok, to jest 24 maja 2021 roku chcemy znów razem przeżywać spotkanie u stóp Matki Bożej Królowej jako kolejny etap przygotowania do Jubileuszu 40. lecia kapłaństwa. W imieniu Wszystkich moich Kolegów dziękuję również Ks. Wacławowi – kustoszowi Sanktuarium, który zawsze z radością przyjmuje nas pielgrzymów. Dziękuję ks. Rafałowi – dyrektorowi i zarazem Gospodarzowi Ośrodka, który jako dobra matka, troskliwy ojciec pochyla się nad zapewnieniem każdemu rodzinnych i przyjacielskich warunków. Dziękuję służbie liturgicznej i Wszystkim, którzy swoim talentem włączyli się w ten historyczny czas wzmacniania jedności w duchu wiary.

Fotogaleria ze spotkania

Amicus