• Foto-01.jpg
  • Foto-02.jpg
  • Foto-03.jpg
  • Foto-04.jpg
  • Foto-05.jpg
  • Foto-06.jpg
  • Foto-07.jpg
logo2

Współczesne trendySzanowni Państwo, w ostatnim czasie otrzymaliśmy bardzo wiele telefonów i maili z prośbą o możliwość zorganizowania konferencji naukowej jeszcze w czerwcu 2020 roku. Wielu studentów i pracowników naukowych pozbawionych możliwości uczestnictwa w konferencjach w swoich środowiskach z powodów nam znanych, wyraża gotowość udziału w e-konferencji. Biorą więc pod uwagę nadzwyczajność panującej sytuacji i potrzebę kolejnej konferencji naukowej informujemy, że w dniu 23 czerwca 2020 roku w Stalowej Woli w godz. 9:30-15:30 odbędzie się Międzynarodowa Konferencja Naukowa na temat: „Współczesne trendy w badaniach naukowych”. Charakter konferencji jest interdyscyplinarny a tym samym stwarza możliwości udziału zainteresowanym osobom z różnych dziedzin nauki. Przyjętym dotychczasowym zwyczajem planujemy na bazie tematu konferencji przygotować i wydać drukiem monografię do której teksty można składać do 23 lipca br. do godz.24:00. W pierwszej kolejności prawo do opublikowania tekstów mają uczestnicy konferencji. Natomiast ostateczny termin zgłoszeń upływa 22 czerwca 2020 roku. Zainteresowanych serdecznie zapraszamy.

Dynamiczny rozwój technologiczny jaki obserwujemy na początku XXI wieku znacząco wpłynął na wszystkie dziedziny życia. Skutkuje to znaczącym wzrostem możliwości jak i pojawieniem się wysublimowanych potrzeb rozwijającego się społeczeństwa. Zjawisko to niejednokrotnie staje się wyzwaniem badawczym, zmuszającym do połączenia wiedzy eksperckiej z wielu obszarów nauki. Coraz wyraźniejsza staje się potrzeba intensywnego poszukiwania nowych możliwości badawczych w warunkach postępujących zmian technologicznych. Stąd głównym celem konferencji będzie prezentacja zagadnień naukowych i wyników badań z różnych dziedzin w formie referatu, a jednocześnie wymiana doświadczeń naukowych i zawodowych. Zwrócimy też uwagę na innowacyjność i możliwość wykorzystania badań naukowych w praktyce. Zgłoszenie udziału w konferencji przesyłane jest e-mailem za pomocą „Karty Zgłoszeniowej” znajdującej się na stronie internetowej www.pedkat.pl w zakładce „KONFERENCJE”. Uczestnicy po zakończeniu konferencji drogą pocztową otrzymają Certyfikat Udziału w konferencji wraz z programem.

Przypominamy, że osoba zgłaszająca się na konferencję wysyła streszczenie wystąpienia i dokonuje przelewu opłaty za udział w konferencji w wysokości 150 złotych do dnia 22 czerwca br do godz. 24:00 na adres i konto Fundacji Campus w Stalowej Woli. Dane Fundacji: Fundacja Campus w Stalowej Woli, ul. Ks. Józefa Skoczyńskiego 8/15, 37-450 Stalowa Wola. Dane bankowe: Pekao S.A O/Stalowa Wola, nr konta 62 1240 2799 1111 0010 4858 9139 – z dopiskiem „Konferencja - trendy w badaniach”. Ponadto osoba drogą mailową do dnia 22 czerwca br do godz. 12.00 na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. koniecznie przesyła skrót swojego wystąpienia na temat zawarty w „Karcie zgłoszenia”. Następnie po zakończeniu konferencji wysłane zostaną „Certyfikaty” wraz z programem konferencji potwierdzające czynny udział w konferencji. Certyfikat z programem wyślemy drogą pocztową na adres wskazany w zgłoszeniu. Istotnym materiałem do udziału w konferencji będzie przesłanie streszczenia wystąpienia.

W razie wątpliwości, uwag, dalszych pytań związanych z organizowanymi przez nas konferencjami bardzo prosimy o kontakt z nami drogą mailową pod adresem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub w wyjątkowej sytuacji drogą telefoniczną pod numerem 602 67 99 30. Ufamy, że powyższa informacja jest zrozumiała i nie będzie budzić jakichkolwiek wątpliwości czy niejasności. Jesteśmy jednak do Państwa dyspozycji. Prosimy także pamiętać, że do 23 lipca br. można przesyłać teksty do druku. Wymogi redakcyjne zostały określone na stronie www.pedkat.pl zakładka „Czasopisma” a następnie zakładka „Procedury publikowania”. Do monografii nie wysyłamy CV ani zdjęcia, to dotyczy jedynie tekstów publikowanych w czasopismach „Pedagogika Katolicka” i „Pedagogia Ojcostwa”.
Amicus