• Foto-01.jpg
  • Foto-02.jpg
  • Foto-03.jpg
  • Foto-04.jpg
  • Foto-05.jpg
  • Foto-06.jpg
  • Foto-07.jpg
logo2

Błogosławieństwo JubilataStrzec granic to wielki i zaszczytny obowiązek zwłaszcza, gdy mamy na uwadze granice ludzkiej duchowości. Każda troska o bezpieczeństwo wymaga nie lada mądrości, odwagi, poświęceń, a przede wszystkim otwartości serca i zrozumienia drugiego człowieka. Może dla Czytelnika tego rodzaju określenie jakim jest „duchowy wopista”, może budzić zdziwienie i pytanie: skąd takie określenie?. Otóż trzeba zauważyć, że bywają osoby, których praca, zaangażowanie, poświęcenie i troska o sprawy im powierzone mają wiele wspólnego i analogicznego z celami i Z Krzyżem Jubileuszowymzadaniami podejmowanymi na nieco innym poletku danej profesji. W dniu 30 maja 2020 roku w Mieszkowicach – diecezja szczecińsko-kamieńska - odbyła się piękna i radosna Uroczystość Jubileuszowa 50. lecia kapłaństwa ks. kan. Stanisława Piekarza – proboszcza tejże parafii. Uroczystość rozpoczęła się Mszą świętą której przewodniczył Dostojny Jubilat w obecności Jego Ekscelencji Księdza Arcybiskupa Andrzeja Dzięgi – Metropolity szczecińsko-kamieńskiego, który zgodnie ze zwyczajem diecezji dokonał aktu jubileuszowego wraz z wręczeniem Jubilatowi specjalnego Krzyża. Ksiądz Jubilat dziękował Bogu za rodziców i rodzeństwo, drogę do kapłaństwa i za wszystkie lata posługi kapłańskiej czynionej w kilku parafiach jako wikariusz, a następnie jako proboszcz. Fotogaleria z Uroczystości poniżej tekstu.

Przed zakończeniem Mszy świętej wielu przedstawicieli różnych grup parafialnych, znajomych i przyjaciół, składając życzenia podkreślało wielkie zasługi Księdza Jubilata zarówno dla ziemi mieszkowickiej jak też parafii, dekanatu i diecezji. Wielki pean wdzięczności wypowiedziany ustami miejscowego Burmistrza ukazał charyzmatyczną postać Jubilata nie tylko w sprawach duszpasterskich, ale również w sprawach patriotycznych, kulturalnych, pedagogicznych, społecznych. Mówcy podziękowań i życzeń podkreślali nadzwyczaj stoicki charakter Jubilata, Jego przyjazny stosunek do każdego człowieka i ogromne zatroskanie o wiernych. Wielu podkreślało Jego pogodne usposobienie, cierpliwość i aktywność na rzecz całej wspólnoty parafialnej. Nie bez znaczenia kapłani dekanatu zaproponowali Jego Osobę Księdzu Arcybiskupowi na urząd dziekana.

Na koniec Jubilat podziękował najpierw Matce Najświętszej, Rodzicom, Rodzeństwu, Księdzu Arcybiskupowi i ks. Damianowi – obecnemu wikariuszowi parafii, który zorganizował złoty Jubileusz. Dziękował kapłanom, którzy składali razem z nim Przenajświętszą Ofiarę. Dziękował wszystkim gościom i parafianom. Prosił o modlitwę w jego intencji, gdyż nie ma większej radości dla księdza niż świadomość, że może modlić się za kogoś innego. Po Mszy świętej Jubilat dokonał posadzenia dębu, który pozostanie na długie lata i wieki świadkiem owej uroczystości. Złoty jubileusz kapłaństwa to piękny dzień w życiu każdego, kto poszedł za głosem Chrystusa – Dobrego Pasterza. Życzymy Księdzu Jubilatowi nieustannego działania Ducha Świętego – by działy się cuda w Jego życiu, i by działy się cuda w życiu tych, z którymi się spotka. Czcigodny Jubilacie Księże Stanisławie, historia księdza kapłaństwa, to szlak służby Chrystusowi i Kościołowi św. Za tę gorliwą posługę budowania kościoła pragnie dołączyć się Redakcja Pedagogiki Katolickiej do pieśni dziękczynienia za dar powołania, jakim Chrystus obdarował Księdza, aby odsłaniał przed każdym tajemnicę Jezusowej Ewangelii.

„Jesteś z nami, kiedy pada deszcz. Jesteś, kiedy słońcu świecić trzeba. Jesteś zimą i latem. Jesteś, gdy jedna się brat z bratem. Jesteś, gdy dziecię do chrztu kwili. Jesteś podczas I Komunii Świętej Bóg tak chce. W każdej parafialnej chwili. Jesteś, gdy samotnemu bratu pociechy trzeba. Jesteś przy łóżku cierpiącego, by przybliżyć drogę do nieba. Jesteś, by błogosławić do ślubu splecione dłonie, jesteś z prośbą do Boga, gdy nieszczęście zagląda w oczy. Jesteś z nami także, gdy nieurodzaj na pola wkroczy. Jesteś, bo czujesz dolę brata swego. To Ty – przy ziemskim rozstaniu modlisz się za niego. Niech słowa dzisiaj powiedziane głębią w sercu się położą, a posiane ziarno wiary, nadziei i Bożej miłości, niech będą nagrodą Bożą.


Fotogaleria z Uroczystości Jubileuszowej

Amicus