• Foto-01.jpg
  • Foto-02.jpg
  • Foto-03.jpg
  • Foto-04.jpg
  • Foto-05.jpg
  • Foto-06.jpg
  • Foto-07.jpg
logo2

Wypełnij ankietęSzanowni Państwo, wielokrotnie to my śpieszyliśmy Państwu z pomocą w różnych trudnych kwestiach, sytuacjach, problemach. Tym razem szczególną prośbę kieruję do Państwa z racji na podjęte ważne badania i przygotowywanie specjalnej publikacji na temat „lidera”. Badania prowadzone są w pięciu krajach i staną się materiałem w przygotowaniu specjalnej monografii, która w dalszym etapie pozwoli na opracowanie specjalnego projektu badawczego. Wielu z Państwa ma zapewne szeroki kontakt ze studentami różnych środowisk akademickich. Bardzo proszę o udostępnienie niżej zamieszczonego linku do ankiety znajdującej się w Internecie, aby jak największa liczba osób mogła wziąć udział w prowadzonym badaniu. Ankietę wypełniają wszyscy studenci niezależnie od kierunku studiów, wieku, poziomu studiów, specjalności itp. Po wypełnieniu ankiety wystarczy na końcu kliknąć „Prześlij” i ankieta zostanie dołączona do bazy ankiet w specjalnym systemie. Proszę więc Państwa tym razem o taką formę pomocy, która jest z wielu powodów bardzo ważna i stanowi punkt wyjścia do dalszych działań w których w przyszłości – nie jest wykluczone, że i Państwo będziecie partycypować.

Poniższy link można udostępnić poprzez pocztę mailową, facebooka czy inne komunikatory. W tym względzie jest pełna dowolność. Link wraz ze stosowną informacją można zamieścić także na prowadzonych przez Państwa stronach internetowych lub innych nośnikach. Ważne jest, aby ankietę wypełniła jak największa grupa studentów. Za te formę pomocy serdecznie Państwu dziękuję. Amicus

https://forms.gle/bwG6ftq6YzRwtDMA7