• Foto-01.jpg
  • Foto-02.jpg
  • Foto-03.jpg
  • Foto-04.jpg
  • Foto-05.jpg
  • Foto-06.jpg
  • Foto-07.jpg
logo2

WydawnictwoJesteśmy wprawdzie na półmetku wakacji i wielu z nas wciąż jest aktywnych na polu naukowym. Dowodem na to są kolejne sprawy mające związek z publikowaniem tekstów, wydawaniem monografii i czasopism. Miło jest mi poinformować, że monografia pt. „Rodzina: naturalna, duchowa, społeczna” jest już w oprawie introligatorskiej. Książka z racji na swoją zawartość (liczy 341 stron) będzie w oprawie twardej stąd proces jej wydania nieco się wydłużył. Ufam, że w najbliższym czasie Autorzy tekstów tej publikacji otrzymają egzemplarze autorskie. Kolejna monografia pt. „Współczesne trendy w badaniach naukowych” jest obecnie w drukarni i z otrzymanej informacji wynika, że w przyszłym tygodniu winna być przesłana Autorom. Publikacja liczyć będzie 383 strony. Kolejną radosną informacją jest również informacja dotycząca wydania drukiem kolejnego numeru czasopisma pt. „Pedagogia Ojcostwa” nr 20. Niniejszy tom czasopismo liczący 174 strony zostanie w dniu dzisiejszym to jest 29 lipca br. wysłany Autorom tekstów. Możemy zatem powiedzieć, że wprawdzie czas wakacyjny biegnie swoim szybkim i niezależnym tempem zbliżając nas do kolejnego roku akademickiego, to wszystkie kwestie z trwającego roku akademickiego staramy się jak najszybciej definitywnie zamknąć tak, byście Państwo mogli swój dorobek wykorzystać w w najbliższym czasie, w celach Wam wiadomych.

W tym miejscu chcemy bardzo serdecznie podziękować Państwu – jako Autorom tekstów – za współpracę, aktywność w formie złożenia tekstów do druku. Myślę, że z naszej strony nie zawiedliśmy Państwa w terminach wydania, profesjonalizmie wydawniczym i związanych z tym tematem sprawach. Wielokrotnie słyszę osobiście od Państwa, że w wielu jednostkach czas oczekiwania na wydanie publikacje wynosi nawet ponad 2 lata. Ze swej strony staramy się uczynić wszystko, aby zapowiedziane terminy były konsekwentnie dotrzymane. Jesteśmy też świadomi pewnych niedoskonałości, które zazwyczaj są po stronie jednostek z nami współpracujących. Generalnie rzecz oceniając my jako wydawca jesteśmy wdzięczni tym kooperantom za życzliwość, otwartość i zrozumienie w wielu sprawach, które wymagają dobrej woli.

Na dalszy czas wakacyjny życzę Państwu spokojnych chwil dających możliwość do refleksji nad tym co dziś, i nad tym co będzie jutro. Ufam, że w najbliższym roku akademickim będziemy mieć wspólnie okazję pracować i współpracować nad kolejnymi projektami, zadaniami, wyzwaniami. Niektóre z nich już zostały zapowiedziane, jak choćby konferencje naukowe, o innych będzie mowa w dalszym czasie, bliżej początku roku akademickiego. Dziękując za to co było, zapraszamy do tego co będzie. Jeszcze raz życzę spokojnych, radosnych, twórczych przemyśleń także naukowych w środowiskach spędzających przez Państwa wakacje.

Amicus