• Foto-01.jpg
  • Foto-02.jpg
  • Foto-03.jpg
  • Foto-04.jpg
  • Foto-05.jpg
  • Foto-06.jpg
  • Foto-07.jpg
logo2

Nowy projekt badawczyW uczelniach i jednostkach badawczych realizuje się najczęściej wielotematyczne projekty badawcze. Warto wiedzieć, że projekty badawcze mają zazwyczaj na celu zweryfikowanie jakiejś hipotezy bądź opracowanie nowej metody. Sta też w wielu projektach badawczych głównym produktem jest pewna wiedza, a celem jest jej osiągnięcie. Należy zatem kontynuować badania naukowe bowiem one dają nam podstawy do nowych osiągnięć. Zatem zwyczajem lat poprzednich i na najbliższy rok akademicki przygotowaliśmy kolejny Międzynarodowy Projekt Badawczo-Naukowy nr 07/MRPK/IPK/2020/2021 zatytułowany:. „Ku przestrzeni nowych trendów badań naukowych”. Projekt będzie realizowany od 15 września 2020 roku do 30 czerwca 2021 roku. Warunkiem uczestniczenia w projekcie - tak jak w latach poprzednich - jest czynny udział w trzech organizowanych przez nas konferencjach naukowych i opublikowanie trzech tekstów naukowych w wydawanych przez nas monografiach naukowych lub czasopismach naukowych „Pedagogika Katolicka” lub „Pedagogika Ojcostwa”. Certyfikaty z udziału w projekcie badawczym będą wydawane na zakończenie projektu czyli po 30 czerwca 2021 roku.

Wielu z Was jest pracownikami lub studentami studiów I, II lub III stopnia w wielu polskich bądź zagranicznych ośrodkach akademickich. W nawiązaniu do poprzednich lat chcemy zaproponować Wam możliwość włączenia się do projektu. Zagadnienia i problemy badawcze mogą być prezentowane w różnym aspekcie: pedagogicznym, społecznym, filozoficznym, teologicznym, prawniczym, psychologicznym, socjologicznym, ekonomicznym itp. Uważam, że jest to wspaniała okazja nie tylko do zintegrowania grupy badawczej młodych naukowców w wymiarze ogólnopolskim, a może i międzynarodowym, z pochyleniem się wspólnym nad problemami nurtującymi współczesne pokolenie, ale podjęcie ważnych zagadnień od strony naukowe, współczesnych wyzwań. Jest to projekt w którym może uczestniczyć każdy student lub pracownik naukowy z każdej jednostki uczelnianej w Polsce i z zagranicy będący na różnych kierunkach studiów lub będący pracownikiem dydaktyczno-naukowym. Celem bowiem organizowanych konferencji i wydawanych publikacji jest właśnie praca badawcza w zarysowanych obszarach tematycznych proponowanych w tytułach konferencji.

Amicus