• Foto-01.jpg
  • Foto-02.jpg
  • Foto-03.jpg
  • Foto-04.jpg
  • Foto-05.jpg
  • Foto-06.jpg
  • Foto-07.jpg
logo2

Modlitwa porannaNie rzucim Chryste świątyń Twych, nie damy pogrześć wiary, próżne zakusy duchów złych i próżne ich zamiary, bronić będziemy Twoich dróg, tak nam dopomóż Bóg!

Szanowni Państwo, w duchu odpowiedzialności za Kościółi i wiarę zachęcami Wszystkich do skorzystania z zamieszczonej tu modlitwy duchowej ochrony. Wierzę głęboko, że modlitwa działa cuda. Niech nasz udział w niej będzie odpowiedzią na szatańskie ataki na Kościoła w Polsce. Poniższa wersja jest skróconą wersją dla wiernych. Jest to fragment egzorcyzmu ułożonego przez Papieża Leona XIII. Ten fragment modlitwy zamieszczony poniżej mocą Chrztu świętego może odmawiać każda osoba świecka szczególnie wobec osób zawierzonych ich trosce, a więc dzieci, młodzież, małżonków, osoby starsze, itp.

Duchu Święty Stworzycielu, przybądź z pomocą Kościołowi Powszechnemu i strzeż go łaskawie od wszelkich napaści nieprzyjaciół. Odnów swoją miłością i łaską dusze sług Twoich, których namaściłeś, aby w Tobie chwalili Ojca i Jego Jednorodzonego Syna, Jezusa Chrystusa, naszego Pana, Który żyje i króluje na wieki wieków. Amen. W imię Jezusa Chrystusa, naszego Boga i Pana, za wstawiennictwem Niepokalanej Dziewicy, Bożej Rodzicielki Maryi, świętego Michała Archanioła, świętych Apostołów Piotra i Pawła oraz wszystkich Świętych, z ufnością przystępuję do odparcia ataków szatańskiej przewrotności.

Psalm 67,2-3
Bóg powstaje i rozpraszają się Jego wrogowie, Pierzchają przed Jego obliczem ci, którzy Go nienawidzą. Jak dym przez wiatr rozwiany, Jak wosk, co rozpływa się przy ogniu, Tak giną przed Bogiem grzesznicy.
K: Oto Krzyż Pana, uchodźcie Jego przeciwnicy.
W: Zwyciężył lew z pokolenia Judy, potomek Dawida.
K: Panie, niech Twoje miłosierdzie okaże się nad nami.
W: Bo w Tobie pokładamy nadzieję.
K: Panie, wysłuchaj modlitwę moją.
W: A wołanie moje niech do Ciebie przyjdzie.

Módlmy się:
Boże niebios, Boże ziemi, Boże Aniołów, Boże Archaniołów, Boże Patriarchów, Boże Proroków, Boże Apostołów, Boże Męczenników, Boże Kapłanów, Boże Dziewic, Boże wszystkich Świętych, Boże, który posiadasz moc, aby obdarować życiem po śmierci i odpoczynkiem po trudach. Nie ma innego Boga prócz Ciebie i nie może być równego Tobie. Stwórco istot widzialnych i niewidzialnych, Twojemu królestwu nie będzie końca. Pokornie błagamy Twój majestat: wyzwól nas swoją potęgą spod wszelkiej przemocy, podstępu i niegodziwości duchów piekielnych i zachowaj nas w swojej opiece. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

.

Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko ...
* Chwalebny Wodzu niebieskich zastępów, święty Michale Archaniele, broń nas w walce przeciwko zwierzchnościom i władzom; przeciw rządcom świata tych ciemności, przeciw duchowym pierwiastkom zła na wyżynach niebieskich. Przybądź na pomoc ludziom, których Bóg stworzył na swój obraz i podobieństwo i za wielką cenę wykupił z diabelskiej niewoli. Ciebie Kościół święty czci jako Stróża i Patrona; Tobie Pan oddał w opiekę dusze odkupionych, abyś je doprowadził do wiecznej szczęśliwości. Błagaj Boga, dawcę pokoju, aby zmiażdżył szatana pod naszymi stopami, by już nie potrafił zniewalać ludzi ani wyrządzać szkody Kościołowi. Zanieś nasze prośby przed oblicze Najwyższego, niech rychło nam okaże swoje miłosierdzie. Ujarzmij szatana, starodawnego węża, i związawszy go strąć do piekieł, by już więcej nie zwodził narodów. Amen.
Od zasadzek szatana, wybaw nas Panie. Amen.