• Foto-01.jpg
  • Foto-02.jpg
  • Foto-03.jpg
  • Foto-04.jpg
  • Foto-05.jpg
  • Foto-06.jpg
  • Foto-07.jpg
logo2

Przywódca służebnySzanowni Państwo! Sporadycznie w tym miejscu zamieszczam własną prośbę kierowaną do Państwa, gdyż uważam, że ta strona winna służyć przede wszystkim Państwu. Wydaje się, że tak jest i to z wielu powodów. Generalnie strona ta stała się miejscem promowania dzieł, spraw i różnych wydarzeń, które mają Państwu szczególnie pomagać w karierze naukowej, zawodowej, edytorskiej. Tym razem jednak chciałbym skierować do Państwa moją serdeczną prośbę o pomoc dotyczącą wypełnienia ankiety na temat „przywództwa służebnego”. Jestem obecnie w trakcie przygotowania artykułu naukowego, który chcę oprzeć na wynikach badań przeprowadzonych w tym temacie wśród studentów z Polski, Czech, Słowacji, Ukrainy i Węgier. W tym celu też przygotowana została specjalna ankieta do której link jest zamieszczony poniżej, a która ma być drogą do pozyskania wyników w zakresie świadomości Państwa na temat „przywództwa służebnego”. Wystarczy tylko kliknąć w poniższy link i dana osoba zostanie automatycznie przeniesiona bezpośrednio do ankiety. Bardzo proszę o pomoc w tym zakresie za którąto pomoc z góry Państwu serdecznie dziękuję. Poniżej linku do ankiety na dalszej stronie zamieszczona jest nieco szersza informacja na temat projektu z zakresu „przywództwa służebnego”. Być może treści tam zawarte dadzą Państwu nieco szerszy pogląd na ten temat, jako, że temat "przywództwa służebnego" nie jest jeszcze tematem szeroko rozpowszechnionym i dyskutowanym w kręgach naukowych, akademickich.

Ankieta do wypełnienia

Tytuł artykułu: Współczesny model przywódcy służebnego „Inspirander” (“Servant leader”)

Cechy przywódcy służebnego „Inspirandera”: inspiruje, pomaga i służy (wskazywanie kierunku a nie popychanie doń) i zachęcanie do podejmowania nawet ryzykownych działań. Przywódca służebny motywuje, pomaga w rozwoju i wspiera procesy oraz ludzi, którzy tego wsparcia potrzebują. Buduje zespół, zauważa, kiedy wymagane jest wsparcie zaangażowania i wydobywa z ludzi to co najlepsze. Usuwa przeszkody, które uniemożliwiają osiągnięcie zakładanych celów. I tak jak “lider” nie znaczy “przełożonego”, tak “służebny” nie znaczy “służący”. Servant leader jest dla zespołu, owszem, ale na zasadzie służenia wiedzą, radą i doświadczeniem, a nie wykonywania poleceń współpracowników.

Cel projektu: zmiana świadomości osobistej roli i odpowiedzialności społecznej za formację nowego pokolenia w służbach społecznych. Przywództwo służebne jest bardziej efektywne i skuteczne, zwłaszcza pod względem budowania relacji z ludźmi. Główne jego cechy to: słuchanie, empatia, uzdrawianie, świadomość, perswazja, konceptualizacja, zapobiegliwość, powiernictwo, zaangażowanie w rozwój ludzi, budowanie społeczności

Obszary formacji: ludzka, intelektualna, zawodowa, duchowa

Adresaci projektu: (służby w tym) wojsko, policja, służby medyczne, służby graniczne, służby duchowe itp.

Zapotrzebowanie: W nowoczesnych organizacjach coraz częściej odchodzi się od tradycyjnych, autokratycznych modeli przywództwa. Współcześni przywódcy wiedzą, że nie są w stanie wiele zdziałać bez skutecznych podwładnych. Chcąc być nowoczesnym managerem inspirującym zespół do osiągania coraz to nowych sukcesów, nie da się postępować inaczej jak być przywódcą służebnym. Bo tylko dzięki szukaniu nowych ścieżek rozwoju i zaufaniu osiągniemy coś ponad minimum. Przywódca służebny uzupełnia nam też definicję zarówno managera, jak i samego przywódcy (rola strategiczna, wizjonerska i kierownicza) i element służebny (rola operacyjna i implementacyjna).

Zmiana formacji nowych zastępów: Liderzy służebni w fazie implementacji odwracają piramidę hierarchii. Na górze piramidy są klienci i ludzie, którzy bezpośrednio ich obsługują oraz inni interesariusze jak inwestorzy i akcjonariusze. Na dole piramidy jest najwyższa kadra zarządzająca. To odwrócenie piramidy umieszcza liderów na samym dole, tak aby mogli służyć swoim podwładnym, klientom, osobom znajdującym się na szczycie piramidy. Dzięki odwróceniu piramidy to ludzie, którzy wykonują bieżącą operacyjną działalność stają się odpowiedzialni, a rolą lidera jest sprawne reagowanie na ich potrzeby. Zadaniem lidera jest pomagać osobom (podwładnym) osiągać cele, rozwiązywać problemy, działać w zgodzie z wizją.

Amicus