• Foto-01.jpg
  • Foto-02.jpg
  • Foto-03.jpg
  • Foto-04.jpg
  • Foto-05.jpg
  • Foto-06.jpg
  • Foto-07.jpg
logo2

Plagi XXI wiekuZ jednej strony współczesna cywilizacja jest źródłem wielu wspaniałych osiągnięć, z drugiej zaś strony istnieje wiele zagrożeń, które można językiem biblijnym określić jako plagi współczesnej cywilizacji. Niestety każdy rozwój, również naszej cywilizacji, ma też swoją ciemną stronę – negatywne aspekty, których długoterminowe konsekwencje dopiero teraz zaczynamy dostrzegać. Uważam, że konsekwencje te stanowią poważne zagrożenie dla zdrowia i życia człowieka. Nie mam tu na uwadze już mocno przereklamowanej pandemii o której nie ma audycji, informacji w każdej stacji radiowej czy telewizyjnej by nie nawiązywano do tej kwestii. Ten natłok informacji na temat pandemii jest już dla człowieka ogromnym i wieloaspektowym zagrożeniem. Biorąc pod uwagę dzisiejszą i przyszłą sytuację człowieka – i nie tylko – kolejny raz pochylać się będziemy nad występującymi zagrożeniami podczas Międzynarodowej Konferencji Naukowej zatytułowanej „Zagrożenia – plagi współczesnej cywilizacji”, która odbędzie się w dniu 09 marca 2021 roku (wtorek) od godz. 9:30. Jest to już siódma z tego cyklu konferencja, która jest jednocześnie inspiracją do wydania na temat kolejnej monografii. Organizatorem konferencji jest Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu i Fundacja Campus w Stalowej Woli. Zainteresowanych tą tematyką zapraszamy do udziału w konferencji, która odbędzie się w systemie zdalnym. Ostateczny termin zgłoszeń mija 06 marca 2021 roku o godz. 24:00. Zgłoszenia przesyłamy poprzez stronę internetową www.pedkat.pl zakładka KONFERENCJE, gdzie znajduje się "Karta zgłoszenia". Konferencja odbędzie się w systemie zdalnym. Osoba, która się zarejestruje na konferencję otrzyma specjalny link.

Dziesięć biblijnych plag egipskich niosły za sobą straszne konsekwencje – ci, którzy ich doświadczyli chorowali, cierpieli i umierali przedwcześnie. Nie było przed nimi ucieczki – wedle Biblii były straszliwą boską karą, nieuchronną i przerażającą. Dziś zapewne nie mamy tylko dziesięć plag współczesnej cywilizacji lecz jest ich ogromna ilość. Każda z nich niesie za sobą podobne a może jeszcze większe ryzyko. Ci, którzy ich doświadczają, mają jeszcze większe ryzyko choroby, cierpienia i przedwczesnej śmierci. Inaczej jednak niż plagi egipskie, te współczesne zagrożenia cywilizacyjne są podstępne, pozornie mało spektakularne i przez to często bagatelizowane przez większość z nas. Pocieszającym dla nas jest jednak to, że inaczej niż w plagach biblijnych możemy przeciwdziałać szkodom, jakie za sobą niosą. Co wobec tego możemy zrobić, aby uchronić się przed współczesnymi plagami jakie niesie za sobą współczesna cywilizacja? Oto jest pytanie.

Jedną takich plag współczesnej cywilizacji jest „nadczłowieczeństwo” człowieka. Jakże często jesteśmy świadkami, że człowiek siebie stawia ponad wszystko, także ponad Boga, ponad naturę w której żyje, ponad to wszystko co go otacza. Brak pokory, brak zdrowego rozsądku, brak racjonalności, brak odpowiedzialności – to wszystko prowadzi do samozagłady tej egzystencjalnej i tej dotyczącej życia wiecznego - zbawienia. Zagubienie poczucia wartości, ich znaczenia, ich roli w życiu człowieka pozbawia człowieka sensu życia. Jest to droga, która prowadzi do unicestwienia samego siebie. Można wręcz powiedzieć, że wielu z nas jest samobójcami duszy i ciała. Niestety często zagrożeniem dla nas nie jest bomba atomowa, ale nasze serce, nasze myślenie, a z tym związane nasze postępowanie. Podłożem takiej postawy jest głupota, brak myślenia, brak pokory i szacunku, brak miłości i wiary. Wielu żyje tak, jakby nie żyło.

Jestem przekonany, że zaprezentowany kolejny raz ciąg refleksji nad zagrożeniami uświadomią nam nasz wewnętrzny stać życia cielesno-duchowego. Wielu uczestników to młodzi adepci, którzy mając krytyczne spojrzenia, oceny i wnioski bardzo trafnie formułują tezy na dziś i przyszłość dla dobra człowieka. Niestety wielu ich nie słucha uważając, że są zbyt młodzi, bez doświadczenia. Jednak ich nadzwyczajna wrażliwość jest wielkim bogactwem, papierem lakmusowym pozwalającym na obiektywną, krytyczną i często trafną diagnozę. Zapraszam zatem na tę ucztę myśli każdego komu na sercu leży dobro i trosko o to dobro w szerokim tego słowa znaczeniu.

Amicus