• Foto-01.jpg
  • Foto-02.jpg
  • Foto-03.jpg
  • Foto-04.jpg
  • Foto-05.jpg
  • Foto-06.jpg
  • Foto-07.jpg
logo2

Prawdziwa wolnośćPojęcie wolności jest częstym tematem dyskusji. Jest wykorzystywane w sporach politycznych i światopoglądowych. Niejednokrotnie słysząc to słowo, przechodzimy obok niego obojętnie. Czym tak naprawdę jest wolność? Jakie są różnice między wolnością pojmowaną w kategoriach świeckich, a tą rozumianą w kategoriach chrześcijańskich? Można by rzec, że wolność jest kluczową sprawą współczesnego świata. Ludzie zabiegają o wolność afirmują wolność, walczą o wolność. Jednocześnie – z drugiej strony – dla wielu z nas wolność jest trudnym brzemieniem. Z pewnością wolność zrozumie i doceni ten, kto był jej kiedykolwiek pozbawiony. Człowiek rodzi się wolny, ale potem zewsząd krępują go łańcuchy różnych zniewoleń. Każde pokolenie winno zdawać sobie sprawę, iż wolność nie polega na tym, żeby robić, co nam się żywnie podoba. Przy takim założeniu szybko pozbawimy się wolności. A warto pamiętać, że lepszy w wolności kęsek byle jaki niż w niewoli przysmaki. Wydaje się, że najważniejszym jest to, by nasz głos wewnętrzny nigdy nie był w naszej niewoli. Nie możemy być dla siebie źródłem niewoli. Nie jest prawdziwie wolnym ten, kto jest niewolnikiem siebie samego, stąd nie ma wolności bez odpowiedzialności. Tematyka ta jest od wieków przedmiotem wielu dyskusji, polemik, rozważań, treścią wielu dzieł, tekstów. Również temat ten stanie się przedmiotem dysputy podczas Międzynarodowej Konferencji Naukowej zatytułowanej „Wolność – dar, prawo czy obowiązek?” zaplanowanej na 13 kwietnia 2021 roku (wtorek) godz. 9.00. Organizatorem konferencji jest Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu i Fundacja Campus w Stalowej Woli. Zgłoszenia czynnego udziału należy przesyłać za pośrednictwem „Karty zgłoszenia: znajdującej się na stronie internetowej www.pedkat.pl zakładka „Konferencje”. Konferencja odbędzie się w systemie zdalnym. Ostateczny termin zgłoszeń mija 10.04.2021 roku o godz. 24:00. Serdecznie zapraszamy.

Dodać należy, że człowiek nie może pozostać bez zasad, przykazań, praw, bowiem szybko sam staje się niewolnikiem samego siebie. Prawdziwa wolność, dobrze pojęta czyni człowieka szczęśliwym. Niestety, ale społeczeństwo w trzech czwartych składa się z niewolników. Mamy zwykle tyle wolności, ile posiadamy mądrości, i odwrotnie. Wolności jesteś piękna i urocza, lecz często pozbawiana przez człowieka tych nadzwyczajnych walorów. Doskonale wiemy, że wolność nie jest czymś tak prostym, łatwym, jak się ją przedstawia w przemówieniach. Wielokrotnie okupuje się ją wielką ceną. Po życiu, godności, wolność jest nieocenioną wartością. Nie zawsze do zniewolenia potrzeba krat, ale pozornie będąc wolnym jesteśmy niewolnikami. Porzucić kajdany niewolni, to apel żywy, aktualny od początku istnienia ludzkości. Wolności nie można otrzymać w żadnym prezencie, ale nad wolnością musimy ciężko pracować by ją posiadać. No cóż, należy przyznać, że najsmutniej nie jest tam, gdzie śmiech zakazany, lecz tam, gdzie śmiech jest obowiązkowy.

Zatem troska o wolność jest wielkim zadaniem. Ochrona jej, bezpieczeństwo to droga ku wolności. Warto też pamiętać, że wolnością ludzi zawłada ten, kto zapanuje nad ich sumieniami, bowiem to jest ośrodek naszego życia, naszego bycia osobą, naszego jestestwa. Sumienie to nasza świadomość, że istnieje w człowieku trybunat wewnętrzny. Pozbawienie się jego jest równoznaczne pozbawieniem samostanowienia. Dziś toczy się walka o sumienie człowieka. Jeśli ja przegramy, przegramy to co mamy najistotniejsze jako ludzie. Należy mieć tego świadomość, należy podejmować takie działania prewencyjne, które nie pozwolą innym zawładnąć nami i tym co nas stanowi.

Amicus