• Foto-01.jpg
  • Foto-02.jpg
  • Foto-03.jpg
  • Foto-04.jpg
  • Foto-05.jpg
  • Foto-06.jpg
  • Foto-07.jpg
logo2

Triduum PaschalneUniesieni Bożą radością weszliśmy w okres Wielkiego Tygodnia, a tym samym w okres bezpośredniego przygotowania do Świąt Wielkanocy, w którym Kościół zaprasza nas na nowo do kontemplacji Chrystusa w Tajemnicy Jego Męki, Śmierci i Zmartwychwstania oraz do przyśpieszenia kroku w głoszeniu słowem i życiem Wielkanocnego Orędzia, ludziom Nowego Tysiąclecia. Z drugiej strony Wszyscy oczekujemy i tęsknimy za miłością, pokojem, radością, które są tak bliskie i cenne każdemu człowiekowi. Wielu oczekuje w tym szczególnym czasie choćby drobnego gestu, pamięci i życzliwości ludzkiej. Niektórzy tęsknią za rodzinnymi spotkaniami, byciem ze sobą, ładem społecznym, aby nie brakowało nam bezpieczeństwa w każdym aspekcie. Nade wszystko nam Wszystkim potrzeba nadziei lepszego jutra.

Biorąc pod uwagę owe oczekiwania i pragnienia, życzę Wszystkim ukojenia słusznych tęsknot i oczekiwań przy Grobie Pana Zmartwychwstałego. Tam bowiem jest źródło Życia, Prawdy, Sprawiedliwości, Nadziei, Miłości i Pokoju. Tylko od Jezusa Chrystusa może przyjść prawdziwa miłość człowieka, nadzieja lepszego jutra, wiara w Bożą Opatrzność i Jego moc. Z okazji Świętego Triduum i zbliżającego się Poranka Wielkanocnego najserdeczniej życzę Wam Drodzy Czytelnicy - Przyjaciele, aby Chrystus umacniał Was w codziennym świadectwie miłości silniejszej niż śmierć i przynosił nadzieję zakorzenioną w Bożej łasce. Niech On będzie źródłem radości, pokoju i dobroci jako ukoronowanie wysiłków i trudów podejmowanych dla dobra Kościoła. Niech Chrystus Pan, Zwycięzca śmierci i szatana, obdarza swymi łaskami i prowadzi drogą duchowej radości, zaś czas Wielkanocy stanie się okazją do pogłębienia duchowej więzi z Chrystusem, Kościołem i bliskimi. Maryja, Matka drogi Paschalnej nadziei niech towarzyszy w wędrówce życiowej, wyprasza zdrowie i pomaga w dawaniu codziennej odpowiedzi na Boże obdarowanie i wezwanie.

Redakcja