• Foto-01.jpg
  • Foto-02.jpg
  • Foto-03.jpg
  • Foto-04.jpg
  • Foto-05.jpg
  • Foto-06.jpg
  • Foto-07.jpg
logo2

Moja rodzinaCzy jeszcze można mieć wątpliwości i stawiać pytania: czym jest rodzina? Jestem świadomy, że dla wielu jest to pytanie otwarte, ale dla większości z nas jest pytaniem zamkniętym i odpowiedź na nie oczywista. Patrząc przez pryzmat historii na to pytanie i kwestie z nim związane nie ma żadnej wątpliwości, że rodzina była i jest najważniejszą komórką społeczną. Mam tu na uwadze głównie rodzinę jako rzeczywistość naturalną składającą się z rodziców (matki i ojca – kobiety i mężczyzny), dzieci oraz dalszych osób będących na linii koligacji. Z przykrością jednak należy zauważyć, że współczesny obraz rodziny ulega pewnemu wypaczeniu. Konsekwencje tego już widzimy na naszych oczach i to w wielu obszarach naszego życia. Burzenie prawdy o czymś fundamentalnym zawsze powoduje kryzys, nieszczęście, upadek, zniszczenie, a często i kataklizm. Dokąd więc zmierzamy? Ufam, że zbliżająca się i zaplanowana na dzień 25 maja 2021 roku (wtorek) godz. 9:00 Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Rodzina – uniwersalny mikroświat człowieka” będzie wspaniałą okazją do pochylenia się nie tyle nad zagadnieniem czym jest rodzina, ale jak ją chronić, ocalić? To jest ogromne wyzwanie i zadanie jakie stoi przed każdym z nas. Organizatorem konferencji jest także pewnego rodzaju rodzina a więc Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu i Fundacja Campus w Stalowej Woli. Ostateczny termin zgłoszeń do czynnego w niej udziału mija 22 maja 2021roku o godz. 24:00.Konferencja odbędzie się w systemie zdalnym.

Należy też pamiętać, że oprócz rodziny naturalnej mamy w przestrzeni publicznej do czynienia z rodziną mającą nieco inny charakter. Mówimy bowiem o wymiarze rodzinnym świata biznesu, gospodarki, kultury, a przede wszystkim wspólnoty opartej na wierze, wartościach chrześcijańskich – rodziny parafialnej, wyznaniowej, ale tez i akademickiej itp. Na przestrzeni wieków rola i model rodziny ulegały powolnej ewolucji; w wielu XIX, a już w szczególności XX grupa ta zmieniała się już z pokolenia na pokolenie. Przyczyniły się do tego wiele czynników m. in. rewolucja obyczajowa, postępująca laicyzacja, a także indywidualizacja tych społeczeństw, wcześniejsze dojrzewanie biologiczne młodzieży związane z lepszymi warunkami życia, ruch emancypacji kobiet, rozpowszechnienie się kultury masowej, rosnące oddziaływanie mediów na społeczeństwa czy wzrastająca ilość wolnego czasu. Te i inne czynniki znalazły przełożenie na zachodzące przemiany obyczajów życia rodzinnego i ewolucji modelu rodziny XXI wieku.

Ojciec Święty Jan Paweł II powiedział kiedyś, że każde społeczeństwo powinno mieć swoje Westerplatte, swoje podstawowe wartości, których winno bronić do końca. Wydaje się, że nadszedł czas, by współczesnym Westerplatte dla polskiego społeczeństwa stała się właśnie rodzina, by upowszechnić te wartości i czynniki, które stanowią dobrą rodzinę, umacniają ją i wszechstronnie rozwijają. Wszyscy, którzy mają jakiś wpływ na współczesny obraz polskiej rodziny: politycy, prawnicy i urzędnicy, nauczyciele i pedagodzy, lekarze, duchowni, filozofowie, twórcy kultury, uczeni i dziennikarze, wszyscy, którym leży na sercu los i rozwój polskiego społeczeństwa, winni podjąć wszelkie dostępne im działania dla wprowadzenia konsekwentnych działań prorodzinnych, dzięki którym polskiej rodzinie będzie żyło się lepiej i godniej.

Amicus