• Foto-01.jpg
  • Foto-02.jpg
  • Foto-03.jpg
  • Foto-04.jpg
  • Foto-05.jpg
  • Foto-06.jpg
  • Foto-07.jpg
logo2

PKNależy zauważyć, że swoistego rodzaju naturalną rzeczą jest, iż wiosenny czas jaki obecnie przeżywamy z wielu powodów jest czasem miłym, radosnym, pełnym optymizmu, wdzięku, nadziei. Przeżywamy w tym okresie wiele wspaniałych wydarzeń mających charakter radości, nadziei, choćby wspomnieć Święta Wielkanocne. Ponadto święta i uroczystości przypadające w tym okresie również niosą w sobie ładunek pozytywnej energii budującej ducha, postawę optymizmu i stanowią rękojmię sukcesu. Jest też faktem, że informacja jaką otrzymaliśmy w dniu dzisiejszym – w Dzień Matki – jest dopełnieniem tego wymiaru wiosennego. Byc może jest to także zasługa i mojej Mamy, która jest już w innej Rzeczywistości i w ten dzień sprawiła nam radość poprzez orędownictwo u Pana. Otóż chcemy Państwa poinformować, że starania związane z włączeniem naszego czasopisma „Pedagogika Katolicka” do międzynarodowej bazy czasopism naukowych zwieńczyły się sukcesem. Od dzisiaj nasz periodyk został zatwierdzony i włączony do międzynarodowej bazy czasopism ERIH PLUS. Czasopismo wydawane systematycznie od 2007 roku zostało zarejestrowane jako Półrocznik na łamach którego prezentowane są badania "interdyscyplinarne w zakresie nauk humanistycznych, prowadzone są badania pedagogiczne i edukacyjne,a ponadto otrzymało klasyfikację OECD". Cieszy fakt, że związane z jego wydawaniem trudności, a często wręcz tworzone sztuczne problemy ze strony przeciwników tego czasopisma, okazały się daremne, nikczemnością. Jest to kolejny dowód, że cierpliwość, wytrwałość, konsekwencja - prowadzą do zwycięstwa.

Chciałbym w tym miejscu – jako Redaktor Naczelny czasopisma – Wszystkim wspaniałym Osobom serdecznie podziękować za współpracę, wsparcie, towarzyszenie nam na tej drodze. Słowami wdzięczności obejmuję przede wszystkim Osobę Księdza Arcybiskupa Andrzeja Dzięgi, który przed laty wyraził pełną otwartość i aprobatę do wydawania tego czasopisma, a ponadto wyraził gotowość bycia Przewodniczącym Rady Naukowej czasopisma. Dziś na jego ręce kieruję również podziękowanie Wszystkim Członkom Rady Naukowej, zarówno tym z Polski jak i z zagranicy. Gorąco dziękuję Wszystkim Osobom z Redakcji jakie w latach 2007-2021 tworzyły ten zespół i podejmowały się zadań związanych z solidnym wydawaniem czasopisma. Słowa wdzięczności kieruję również pod adresem całego Zespołu Recenzentów, którzy zawsze sprawnie, terminowo i bezstronnie oceniali wartość proponowanych przez wielu autorów tekstów do druku. No i właśnie w tym miejscu chcę szczególne słowa wdzięczności skierować pod adresem WSZYSTKICH AUTORÓW tekstów jakie nadesłali dotychczas w celu ich opublikowania na łamach naszego periodyku. Dziękuję Wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do tego, że zawsze terminowo i na poziomie ukazywał się kolejny numer naszego czasopisma, którego tytuł jest jedynym w świecie. To czasopismo jest unikatowe. Chcę tą drogą bardzo serdecznie podziękować również zespołom korektorskim, technicznym, drukarskim, kolporterskim, którzy zawsze wykazywali się wielką solidnością, profesjonalizmem. Czasopismo – chcę bardzo to podkreślić – zyskało bardzo pozytywną renomę nie tylko w Polsce. Dziś chcę osobiście przede wszystkim podziękować Panu Bogu za wielki dar wsparcia, za łaskę cierpliwości, opieki i dar wytrwałości. Proszę dobrego Boga o dalsze towarzyszenie i wsparcie.

Oczywiście fakt dzisiejszy nie zwalnia nam tempa prac, nie prowadzi nas na laury, bowiem jest to kolejne wielkie wyzwanie, zobowiązanie, któremu będzie nam przyświecać  w duchu troski o profesjonalne prowadzenie czasopisma w kolejny czas historii. Podejmujemy dalsze konkretne kroki zarówno pod względem merytorycznym, wydawniczym tak, aby czasopismo zagościło z wysoką punktacją na półki polskich i zagranicznych zbiorów. Jestem przekonany, że jasno, klarownie wyznaczone cele się powiodą – z Bożą pomocą i z ludzką życzliwością. Niech zatem Chrystusa Pan nam błogosławi, a Święty Jan Paweł II niech będzie zawsze Orędownikiem u Boga we wszelkich sprawach związanych z tym czasopismem. Deo gratias.

Amicus