• Foto-01.jpg
  • Foto-02.jpg
  • Foto-03.jpg
  • Foto-04.jpg
  • Foto-05.jpg
  • Foto-06.jpg
  • Foto-07.jpg
logo2

InspiranderW wielu uczelniach i jednostkach akademickich różnego typu realizuje się najczęściej wielotematyczne projekty badawcze. Warto wiedzieć, że projekty badawcze mają zazwyczaj na celu zweryfikowanie jakiejś hipotezy bądź opracowanie nowej metody, nowych tez, wniosków. Dlatego też w wielu projektach naukowo-badawczych głównym produktem jest pewna wiedza zdobyta najczęściej poprzez przeprowadzone badania naukowe, a celem jej jest osiągnięcie określonych założeń. Należy zatem prowadzić permanentne badania naukowe, które dają nam podstawy do precyzowania nowych osiągnięć. Zwyczajem lat poprzednich na najbliższy rok akademicki przygotowany został kolejny Międzynarodowy Projekt Badawczo-Naukowy nr 08/MRPK/IPK/2021/2022 zatytułowany:. „Optymalizacja nowych trendów badawczych w zakresie nowego modelu autorytetu „Inspirandera”. Projekt będzie realizowany od 01 października 2021 roku do 30 czerwca 2022 roku. Warunkiem uczestniczenia w projekcie - tak jak w latach poprzednich - jest czynny udział przynajmniej w trzech organizowanych przez nas konferencjach naukowych i opublikowanie trzech tekstów naukowych w wydawanych przez nas monografiach naukowych lub czasopiśmie naukowym „Pedagogika Katolicka”. Certyfikaty z udziału w projekcie badawczym będą wydawane na zakończenie projektu czyli po 30 czerwca 2022 roku.

Wielu z Państwa jest pracownikami lub studentami studiów I, II lub III stopnia w wielu polskich bądź zagranicznych ośrodkach akademickich. W nawiązaniu do poprzednich lat chcemy zaproponować Państwu możliwość włączenia się do projektu. Zagadnienia i problemy badawcze mogą być prezentowane w różnym aspekcie: pedagogicznym, społecznym, filozoficznym, teologicznym, prawniczym, psychologicznym, socjologicznym, ekonomicznym itp. Uważam, że jest to wspaniała okazja nie tylko do zintegrowania grupy badawczej młodych naukowców w wymiarze ogólnopolskim, a może również międzynarodowym, wraz z pochyleniem się wspólnym nad problemami nurtującymi współczesne społeczeństwa, bądź podjęcie ważnych zagadnień od strony naukowej jako współczesnych wyzwań. Jest to projekt w którym może uczestniczyć każdy student lub pracownik naukowy z każdej jednostki uczelnianej w Polsce i z zagranicy będący na różnych kierunkach studiów lub będący pracownikiem dydaktyczno-naukowym. Celem bowiem organizowanych konferencji i wydawanych publikacji jest właśnie praca badawcza w zarysowanych obszarach tematycznych proponowanych w tytułach konferencji.

Amicus