• Foto-01.jpg
  • Foto-02.jpg
  • Foto-03.jpg
  • Foto-04.jpg
  • Foto-05.jpg
  • Foto-06.jpg
  • Foto-07.jpg
logo2

IndexSzanowni Państwo, miło nam poinformować, że w dniu dzisiejszym otrzymaliśmy kolejną radosną i istotną dla naszego czasopisma „Pedagogika Katolicka” informację. A mianowicie Index Copernicus zaprezentował wstępne wyniki projektu CiteIndex. W jego efekcie dla naszego czasopisma wyznaczona została estymowana wartość wskaźnika CiteIndex ukazującego średnią liczbę cytowań w roku 2020 artykułów opublikowanych w latach 2017-2019. CiteIndex 2020 dla czasopisma Pedagogika Katolicka wyniósł 0,0094. Jest to dla nas bardzo ważna informacja, tym bardziej, że badaniem objęto łącznie 3 408 polskich czasopism naukowych, a wskaźnik CiteIndex powyżej wartości 0 wyznaczono jedynie dla 981 z nich. Wyliczenie wskaźnika CiteIndex możliwe było poprzez realizację następujących zadań:

1. zgromadzenie w bazie ICI danych o zawartości poszczególnych wydań polskich czasopism naukowych opublikowanych w latach 2017-2020 (metadanych artykułów, tj. tytułów, abstraktów, słów kluczowych, autorów wraz z afiliacjami, bibliografii załącznikowej);
2. maszynowe rozwiązanie cytowań, na które składa się proces dekompozycji (tagowania) przypisów oraz asocjacji obiektów cytowanych do obiektów z bazy referencyjnej z wykorzystaniem technologii uczenia maszynowego;
3. badanie poziomu błędu rozwiązania maszynowego poprzez weryfikację reprezentatywnej puli wyników przez Data Stewardów;
4. weryfikację poprawności rozwiązań przez Data Stewardów w przypadkach wskazanych przez reguły walidacji danych;
5. zliczenie wystąpień (cytowań) publikacji z lat 2017-2019 w publikacjach z roku 2020 z zamkniętej, zdefiniowanej listy polskich czasopism naukowych według stanu na dzień 30-09-2021.

Cieszy nas fakt, że wiele osób ze świata nauki chętnie sięga w swojej pracy naukowej do informacji i danych zawartych w publikowanych przez nas artykułach. W tym miejscu pragniemy serdecznie podziękować wszystkim autorom tekstów zamieszczanych w czasopiśmie Pedagogika Katolicka, gdyż bez Państwa pracy i zaangażowania nie moglibyśmy cieszyć się z kolejnych sukcesów, które są naszym wspólnym dziełem.