• Foto-01.jpg
  • Foto-02.jpg
  • Foto-03.jpg
  • Foto-04.jpg
  • Foto-05.jpg
  • Foto-06.jpg
  • Foto-07.jpg
logo2


Przeżywamy kolejny miesiąc nowego roku 2012, który oprócz własnych zdarzeń, realizacji wielu zadań, obfitował będzie w sprawy trudne jeszcze dziś do przewidzenia. Jedne dotyczyć będą spraw społecznych, inne politycznych, jeszcze innych religijnych. Jest to poniekąd naturalna kolej rzeczy. Każdy z nas na miarę własnych możliwości, funkcji i zaangażowania włączał się będzie w różne wydarzenia.

 

Nie sposób dziś nie przypomnieć, że w tym roku czeka na wiele rocznic, które warto sobie uświadomić, aby w należyty sposób je uszanować, uczcić, przeżyć. Zacznijmy od „sędziwych” rocznic. Otóż w tym roku mija:

> 60-rocznica - zwołania w Kościele katolickim przez papieża Jana XXIII Drugiego Soboru Watykańskiego, który ukazał nowe drogi nadziei w Duchu Świętym. Otwarty został 11 października 1962 roku i odbyły się cztery sesje. W obradach soboru uczestniczyło 3058 ojców soborowych. Sobór Watykański II zapoczątkował reformę Kościoła katolickiego poprzez otwarcie go na dialog z innymi wyznaniami (dialog ekumeniczny) i ogólne zarysowanie reformy liturgii.

> 25-rocznica - wydania przez Jana Pawła II encykliki społecznej Sollicitudo rei socialis, 30 grudnia 1987 roku, szczególnie doniosła wobec przemian politycznych lat 80.

> 25-rocznica – wydania 25 marca 1987 roku przez Jana Pawła II encykliki Redemptoris Mater (Matka Odkupiciela), dotycząca roli Maryi w życiu Kościoła katolickiego. Jan Paweł II stara się ukazać wewnętrzny związek, zachodzący pomiędzy przeszłością i przyszłością, ażeby odczytać wyzwanie dnia dzisiejszego i aby na to wyzwanie odpowiedzieć. Wyjaśnia w świetle wiary znaki czasu i w ten sposób ukazuje Kościołowi i ludzkości kierunek dalszej drogi.

> 25-rocznica – III wizyty w Polsce 8-14 czerwca 1987 roku. Wówczas to Jan Paweł II odwiedził miasta: Warszawę, Lublin, Tarnów, Kraków, Szczecin, Gdynię, Sopot, Gdańsk, Częstochowę, Łódź. M.in. dokonał poświęcenie kamienia węgielnego pod budowę kolegium uniwersyteckiego im. Jana Pawła II w Lublinie przy Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, którego hasłem są słowa: Deo et Patriae.

> 20-rocznica - ogłoszenia konstytucji apostolskiej papieża Jana Pawła II Fidei depositum, wydanej 11 października 1992 roku, mocą której mocą opublikowany został Katechizm Kościoła Katolickiego, jako stabilna podstawa doktrynalna nauczycielskiej misji Kościoła we współczesnym świecie.

> 10-rocznica – pobytu Jana Pawła II w ramach VIII pielgrzymki do Ojczyzny, która odbywała się pod hasłem: „Bóg bogaty w miłosierdzie ((Ef 2,4)”. Odbywała się w dniach od 16 do 19 sierpnia 2002 roku. W tym czasie papież odwiedził Kraków i Kalwarię Zebrzydowską. Głównym celem tej czterodniowej wizyty było poświęcenie Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach, w którym spoczywają prochy św. Faustyny Kowalskiej.

 

Zapewne warto nie tylko powrócić wspomnieniami do tamtych wydarzeń, ale warto podjąć odpowiednie działania dla uszanowania tych faktów i wydarzeń. Zapraszamy różne środowiska do organizowania sesji naukowych, konferencji czy innych wydarzeń na miarę możliwości organizacyjnych.

 

Amicus