• Foto-01.jpg
  • Foto-02.jpg
  • Foto-03.jpg
  • Foto-04.jpg
  • Foto-05.jpg
  • Foto-06.jpg
  • Foto-07.jpg
logo2

Samotność czy osamotnienieSamotność to nie to samo co osamotnienie. Podczas gdy pierwsze pojęcie związane jest zwykle z wolnym wyborem (np. powołanie do życia w samotności), drugie wiąże się raczej z zaistniałą sytuacją spowodowaną przez innych, np. tych, którzy daną osobę z różnych powodów opuścili, stąd czuje się ona osamotniona. W ten sposób pojęcie osamotnienia nabiera znaczenia negatywnego. Oba terminy należy odróżnić od sytuacji, w której robię coś sam. Mogę zatem być osamotniony, ale nie czuć się samotnym. Mogę nie być samotny, ale robić coś sam. Już Seneka mawiał, że samotność może być lekarstwem na przebywanie z ludźmi i odwrotnie: przebywanie z ludźmi może być lekarstwem na samotność. Dane socjologiczne wykazują dynamiczny wzrost liczby tzw. singli, czyli ludzi żyjących z różnych powodów samotnie. Ciekawy jest fakt, że wielu młodych ludzi wybiera samotność jako styl życia. Jest on więc związany w pewnym sensie z jakąś filozofią, ze strategią życia. Jak więc widać, zagadnienie to jest zagadnieniem żywym, aktualnym i poniekąd rozwijającym się. Biorąc pod uwagę powyższe Akademia Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu wraz z Fundacją Campus w Stalowej Woli organizują w dniu 22 listopada 2022 roku (wtorek) od godz. 9:00 w Stalowej Woli Międzynarodową Konferencję Naukową na temat: Samotność – droga do szczęścia czy rozpaczy? Ostateczny termin zgłoszeń upływa w dniu 20 listopada 2022 roku o godz.24:00.

Jak ważnym zagadnieniem XXI wieku jest zagadnienie samotności i osamotnienia nie trzeba nikogo przekonywać. Wzrostowa tendencja tego zjawiska wskazuje na poważny kryzys niektórych wartości. Wyraża to, co dzieje się w człowieku na płaszczyźnie dużo głębszej, np. jego stosunku do takich wartości jak miłość, wspólnota, dzielenie się, bycie dla innych, podejmowanie decyzji nieodwołalnych (małżeństwo, kapłaństwo) itp. Bywa niejednokrotnie, żę samotność można przeżywać twórczo i bywa ona niezbędna. Często w samotności rodzi się coś więcej, jakaś idea, pomysł, którym potem można się dzielić, ubogacając innych. To w samotności powstawały i powstają najpiękniejsze dzieła wielkich i świętych ludzi Kościoła. W samotności Pan Bóg nawracał i nadal nawraca wiele serc. W takim właśnie sensie można się dzielić samotnością. Może ona ubogacać bardzo świat ducha, myśli. Ale to jest zawsze samotność, która jest w konsekwencji dla innych, przynosi owoce. Bo największym wrogiem samotności jest pustka, brak zaangażowania, rezygnacja, marazm i nuda.

Tworzymy wyimaginowany świat, ale ani w nim, ani w realnym otoczeniu nie potrafimy żyć. Żyjemy obok siebie, a nie ze sobą. Boimy się realnej bliskości, zastępując ją coraz to nowszymi wynalazkami rzekomej nowoczesnej wirtualnej komunikacji. Czujemy się znużeni, zagubieni i przede wszystkim osamotnieni w ludzkiej dżungli, będącej dla jednostki coraz bardziej nieprzyjazną. Może dobrze jest od czasu do czasu postawić sobie pytanie: czy na pewno mamy przyjaciół, mamy rodziny, mamy kogoś bliskiego? Pozornie tak. To dlaczego czujemy się tacy samotni, poszukujemy wręcz przypadkowych kontaktów w internecie, płacimy za to, żeby ktoś nas wysłuchał, ale nie wykorzystał tego, co powiedzieliśmy przeciwko nam, nie szydził z nas oraz nie deprecjonował zarówno prywatnie jak i publicznie naszej wartości? Zapewne na te i podobne pytania będą szukać odpowiedzi prelegenci.

Zapraszamy Państwa zainteresowanych tą tematyką do przygotowania referatu i przedstawienia własnych przemyśleń, które mogą stać się istotną inspiracją do dalszych badań, refleksji osobistej bądź dla innych, a może będzie to okazja do wydobycia z siebie bądź słuchacza odpowiedzi choćby na jedno zasadnicze pytanie: czy może to ja jestem samotny czy osamotniony? Bliscy, rodziny nie mają dla nas czasu, bo podobno każdy ma własne życie, ze znajomymi nie jesteśmy szczerzy, bo obawiamy się, że się od nas odwrócą lub staną się naszymi wrogami, a ponadto oni też mają tylko swoje życie i tak naprawdę nie interesuje ich rozmowa, wysłuchanie innych. Czekamy na zgłoszenia i czynny udział. Zgłoszenia drogą elektroniczną należy przesłać poprzez stronę internetową www.pedkat.pl zakładka KONFERENCJE a tam znajduje się Karta Zgłoszenia.

Amicus