• Foto-01.jpg
  • Foto-02.jpg
  • Foto-03.jpg
  • Foto-04.jpg
  • Foto-05.jpg
  • Foto-06.jpg
  • Foto-07.jpg
logo2

Starożytna mądrość powiada, że „Dobre drzewo dobrym owocem okrywa, dobry człek z dobrych czynów poznawany bywa”. Nie ulega wątpliwości, że dobrych rzeczy, osób wokół nas bywa wiele. Nie zawsze jednak je rozpoznajemy. Jedynie czyny ich dają nam zrozumieć kimś są. Każde dobre i piękne rzeczy nieraz wiele kosztują. W życiu człowieka bywa, że nawet dobry człowiek jest wiecznym nowicjuszem. A więc i strona, i tworzący ją – jesteśmy i zapewne pozostaniemy wiecznymi nowicjuszami. Jak każdy nowicjusz popełnia błędy za które przepraszamy.

 

Po kilkudniowym istnieniu strony internetowej poświęconej tak ważnej kwestii, jaką jest pedagogika katolicka, otrzymujemy każdego dnia różne znaki radości i wsparcia. Chcemy się tymi kromkami chleba dobra i radości dzielić z Państwem. To wzmacnia, buduje i zachęca, jeśli otwarte serca ludzkie przyjmują ten kapitał mądrości wypracowany przez wiele pokoleń. Bo mądrością jest myśleć ze sceptycyzmem, ale działać z optymizmem.

Pamiętamy też, że każde dobro, każde piękno, jest narażone czasem na samotność. Piękno podobnie jak mądrość kocha często samotnych wielbicieli. Jesteśmy jednak przekonani, że duchowo tworzymy wielką rodzinę, która Bogiem silna, staje się siłą człowieka i całego narodu. Niekiedy bywa, że reakcją na dobro, miłość jest złość, arogancja, nienawiść. Być może do Państwa dotarła wiadomość jednego z naszych czytelników, który dość obsesyjnie odniósł się do treści zawartych na stronie. Należy liczyć się z takimi zachowaniami i reakcjami. Zawsze jednak pamiętajmy: Alteri vivas oportet, si tibi vis vivere – Trzeba żyć dla innych, jeśli chcesz żyć z pożytkiem dla siebie.

 

Amicus