• Foto-01.jpg
  • Foto-02.jpg
  • Foto-03.jpg
  • Foto-04.jpg
  • Foto-05.jpg
  • Foto-06.jpg
  • Foto-07.jpg
logo2

Jeszcze przed trzema laty, na teren dawnej Puszczy Sandomierskiej w okolice Stalowej Woli, Sandomierza przybywały zastępy Szlachetnych i Wielkich Gości z Europy, głównie w ramach cyrylometodiańskich spotkań organizowanych przez Jego Ekscelencję Księdza Arcybiskupa Andrzeja Dzięgę, ówczesnego ordynariusza diecezji sandomierskiej a obecnie Metropolitę Szczecińsko-Kamieńskiego. Wśród wielu znakomitych gości byli hierarchowie Kościoła, instytucji, środowisk, organizacji a nawet politycy w tym prezydenci państw. Spotkania te miały na celu budowanie jedności Europy w duchu chrześcijańskim. Krocząc nadal przez życie i wypełniając testament Bł. Jana Pawła II, którego troską było jednoczenie ludzi, rodzą się na nowo idee, których celem jest wypełnianie Jego testamentu. Pomimo, iż minęło już kilka lat od Jego śmierci, wciąż Jego słowa: „Aby zbudować nową Europę na trwałych fundamentach, nie można jedynie odwoływać się do interesów ekonomicznych, które czasem łączą, kiedy indziej jednak dzielą, lecz trzeba się oprzeć na autentycznych wartościach, mających podstawę w powszechnym prawie moralnym, wszczepionym w serce każdego człowieka” – są aktualne i nadal stanowią dla nas zadanie do wypełnienia. Są to, być może wzniosłe cele, ale bez nich nie można mówić o przyszłości Europy.

 

Drogą do realizacji tych celów jest wspólnota ducha budowana na wartościach katolickich. Nie można kroczyć drogą prawdziwie chrześcijańską, bez głębokiej i trwałej więzi między Bogiem i narodami. Tylko na takiej drodze obywatele i narody Europy mogą czerpać z bogatego dziedzictwa wspólnej kultury, podejmując płodny dialog z innymi wielkimi nurtami myślowymi. Wydaje się, że kluczową rolę w jednoczeniu tych zadań, odgrywać będą wspólne wysiłki narodów Europy w duchu katolickim – na wzór patronów Europy i samego orędownika idei jednoczenia narodów – Bł. Jana Pawła II.

W tym też celu, czyli omówienia nowych i konkretnych propozycji współpracy, między innymi dotyczącej rozwoju pedagogiki katolickiej oraz szeroko rozumianych działań związanych z tą ideą, w dniu 9 marca br. (piątek) w Ołomuńcu, odbyło się spotkanie ks. prof. Jana Zimnego z Jego Ekscelencją Księdzem Arcybiskupem Janem Graubnerem – Metropolitą Morawskim (Czechy). Trzeba jasno powiedzieć, że Ksiądz Arcybiskup jako człowiek głębokiej wiary, wielkiego zaangażowania się w sprawy Kościoła, dialogu, współpracy, należy do tych osób, którzy otwartym i szczerym sercem podejmują tego typu inicjatywy. Jego charyzmatyczność wypływa także z wielkiej prostoty serca, pokory i nadzwyczajnej dobroci emanującej z głębi ducha wobec każdego człowieka. Miałem okazję przez laty poznać go poraz pierwszy podczas uroczystości odpustowych w Velehradzie. Od tamtego czasu uczestniczyłem w bardzo wielu rozmowach, spotkaniach bezpośrednich z udziałem Księdza Arcybiskupa. Zawsze emanowała z Jego serca autentyczna i kapłańska troska o drugiego człowieka, jego wychowanie, jego przyszłość. Stąd, kiedy zrodziła się myśl dotycząca pracy, prowadzenia wspólnej refleksji nad i wokół pedagogiki katolickiej, Ksiądz Arcybiskup z radością, ba z entuzjazmem podjął wyzwanie, deklarując osobiste i pełne zaangażowanie. A potwierdzeniem tej postawy są choćby Jego słowa, jakie przedstawił na ten temat z okazji pobytu w Stalowej Woli (patrz strona: Z nauczania Kościoła - Biskupi – Abp. Jan Graubner).

Amicus


Katedra i Muzeum Diecezjalne w Ołomuńcu (Czechy)


Podpisywanie Aktu – od prawej: Abp J. Graubner, ks. J. Zimny