• foto_nr_01.jpg
  • foto_nr_02.jpg
  • foto_nr_03.jpg
  • foto_nr_04.jpg
  • foto_nr_05.jpg
  • foto_nr_06.jpg
  • foto_nr_07.jpg
  • foto_nr_08.jpg

Przeżywamy Tajemnicę, która pobudza nas do refleksji nad naszym życiem w wymiarze przeszłym, teraźniejszym i przyszłym. Kiedy spoglądamy w przeszłość – staje przed nami obraz tego, co się wydarzyło a więc rzeczywistość przeżytych radości, zmagań, prób, doświadczeń czy zwycięstw. Są karty historii, które z racji powagi treści wysuwają się na pierwszy plan. Myślę, tu o naszych wyborach dróg życiowych, podejmowanych decyzjach. Jedni w atmosferze radości, inni w atmosferze ciężaru krzyża wzrastali, aby stać się narzędziem Pana. Wszystkich nas łączy wiara w Jezusa Chrystusa. Łączy nas jeden Kościół do którego przynależymy, a do którego wprowadziła nas miłość Chrystusa i miłość Matki Jego – Maryi.

Drugim wymiarem Tajemnicy Zmartwychwstania naszego Pana jest teraźniejszość. Patrząc na twarz dzisiejszego człowieka można zauważyć wiele śladów tego, co się dziś wokół nas dzieje. W mniejszym lub większym stopniu żłobione są nasze rysy twarzy tym, co nas otacza, co przeżywamy, czego pragniemy. Jedni zmagają się z zagrożeniami płynącymi ze strony drugiego człowieka, inni różnych kataklizmów, inni z trudów warunków życia a wielu brakiem pracy, środków do życia, brakiem wiary w lepsze jutro. Patrząc niejednokrotnie na mijające nas twarze można zauważyć zmęczenie, przygnębienie, smutek czy ból. Jest to cząstka tego, co tworzy nasze życie. Nie da się do końca, w integralny sposób wyrazić tego, co stanowi naszą codzienność. Dewizą troski o dziś człowieka jest mądrość serca, której mamy wciąż się uczyć.

Trzeci wymiar to ten, który wybiega w przyszłość, który kreśli nowe zadania, wyzwania, plany i oczekiwania. Najtrudniej jest wyczytać treść z ukrytych kart ludzkich serc. Zatem, aby nie czytać kart, lecz aby zapisywane były przez nas złotą czcionką życia, realizmem i autentycznością, proszę przyjąć słowa życzeń. Wpatrzeni w Chrystusa jako Baranka, który poprzez Paschalną Tajemnicę, przywraca w człowieku harmonię z Bogiem i daje mu na nowo udział w Jego życiu, najserdeczniej w imieniu całego Zespołu życzę, aby:

- Zmartwychwstały Pan, umacniał w Was wiarę w to, że On kocha i mocą tej miłości nieustannie pomagał Wam przemieniać tych, wobec których czyniona jest jakakolwiek posługa słowem i życiem;

- niech łaska Zmartwychwstania, ożywia radość pełnej Komunii z Bogiem, a Zmartwychwstały Jezus, rozpali na nowo miłość – w oczekiwaniu na wieczyste Gody Baranka, których zapowiedzią jest codzienna Uczta Eucharystyczna, szczególnie Wielkanocna;

- niech Zmartwychwstały Chrystus, który jest punktem styczności pomiędzy ludzkością a Bogiem, czyni z Waszego życia nie kończące się święto;

- niech Chrystus Pan, pomoże Wam być żywym znakiem Jego miłosiernej miłości, a Maryja – Matka Zwycięskiego Króla wieków, troskliwie prowadzi drogą zawierzenia w kolejne lata życia;

- Wszystkim Wam, Waszym Rodzinom, Przyjaciołom i Znajomym życzę, aby moc Tajemnicy Zmartwychwstania Pana była źródłem nieustannej radości, pokoju, miłości oraz pełni łask jako ukoronowanie codziennych wysiłków i trudów podejmowanych dla dobra Kościoła i  Ojczyzny.

Amicus