• Foto-01.jpg
  • Foto-02.jpg
  • Foto-03.jpg
  • Foto-04.jpg
  • Foto-05.jpg
  • Foto-06.jpg
  • Foto-07.jpg
logo2

W czasach dzisiejszych coraz trudniej o wzorce i autorytety mające wpływ na formację współczesnego młodego człowieka. Niejednokrotnie przyczyną tego stanu rzeczy są działania mediów, grup politycznych czy określona tendencja grup społecznych. Człowiek młody często staje w chaosie wartości i wyboru, które mają zasadniczy wpływ na jego wychowanie. Koniecznym zatem wydaje się poddanie pod refleksję tej kwestii przez różne środowiska, grupy, podmioty w celu odrodzenia myśli i troski oraz podjęcia stosownych działań. Jednym z takich działań jest na nowo ukazywanie niepodważalnych osobowości, które w historii i czasach współczesnych mogą stać się punktem odniesienia dla młodego człowieka.

W wigilię wspomnienia św. Iwo dnia 18 maja br. pracownicy i studenci prawa KUL w Stalowej Woli świętowali wspomnienie swego patrona św. Iwo. Patron ten nie jest często znany dla samych prawników, pomimo, iż jest osobą godną uwagi z wielu powodów. Zatem owa cenna inicjatywa, która z rodziła się przed dwoma laty, aby każdego roku przywoływać tę postać, jest godną uwagi i naśladowania. Pracownicy i studenci prawa zgromadzeni na wspólnej Eucharystii w kaplicy akademickiej, której przewodniczył ks. prof. Jan Zimny wraz z ks. dr Markiem Zaborowskim i ks. mgr Tadeuszem Jandą, dziękowali Bogu na dar swego Patrona i prosili go o wierność zasadom, jakimi żył św. Iwo. Jego postać bogata zarówno od strony duchowej, osobowościowej jak i intelektualnej. Jego wzór życia i postawa jako człowieka i prawnika, może a raczej powinna stać się dla wszystkich, reprezentujących zawody pracownicze, wzorem godnym naśladowania.

 Warto przypomnieć w tym miejscu, iż w Polsce jedynym kościołem pod wezwaniem św. Iwo jest kościół w Iwoniczu Zdroju (woj. podkarpackie), gdzie w roku 1464 poświęcony został pierwszy drewniany kościół. Na przyszłość zachęcam zarówno pracowników jak i studentów prawa do pielgrzymowania w tym dniu do tego miejsca, aby poprzez jego wstawiennictwo wypraszać u Boga potrzebne łaski, ale także bliżej poznać swego patrona. Inicjatywa ta winna być okazją do integrowania środowisk prawniczych zwłaszcza, że wspomnienie każdego roku obchodzone jest w dniu 19 maja, a więc w miesiącu przeżywania majówek. W przyszłym roku obchodzić będziemy 760 rocznicę jego urodzin i 710 jego śmierci.

Kim był św. Iwo? Słów kilka. Święty prawnik? Czy to możliwe? W zasadzie nikt z nas nie ma problemu ze wskazaniem patrona często spotykanych profesji. Ale czy wśród prawników też są święci? A jednak. Św. Iwo (znany także jako Ivo Helory lub Yves a Kermartin) ur. się 17.X.1253 w bogatej, szlacheckiej rodzinie w miejscowości Kermartin koło Tregieur w Bretanii. Jako 14-latek rozpoczął studia filozoficzne-teologiczne w Paryżu, następnie studiował prawo cywilne i kanoniczne w Orleanie. Odebrał więc doskonałe wykształcenie na najlepszych ówczesnych uniwersytetach. Już w czasie nauki znany był ze swojej pobożności, ascetycznego trybu życia oraz z chętnej pomocy ubogim. Już jako praktykujący prawnik, poświęcił się bez reszty reprezentowania interesów ludzi pokrzywdzonych, oraz tych, którzy byli zbyt ubodzy, aby móc bronić się w sądzie za pomocą profesjonalnego pełnomocnika. Św. Iwo pracował zarówno jako obrońca, a także jako oficjał (tzn. sądowy zastępca biskupa przy trybunale diecezjalnym). W roku 1283 został wyświęcony na kapłana, jednakże nie zrezygnował ze swojej pracy „adwokata ubogich”, którą kontynuował aż do swojej śmierci 19.V.1303 r. Św. Iwo znany był ze swojego umiłowania sprawiedliwości oraz bezkompromisowości w jej obronie, co nieraz narażało go na konflikty z najwyższymi władzami kościelnymi i cywilnymi, nie wyłączając ówczesnego króla Francji Filipa IV Pięknego. Przekonanie o jego świętości było powszechne, a w procesie kanonizacyjnym występowało aż 243 świadków. Św. Iwo został ogłoszony świętym przez papieża Klemensa VI w 1347 r. Od tego czasu adwokaci wszystkich krajów Europy rozpoczęli czcić tego Świętego jako swojego patrona, podobnie czyniły to wydziały prawa europejskich uniwersytetów. Również i od dwóch lat na naszej Almae Mater w Stalowej Woli!

Św. Iwo to święty nie tylko dla prawników. Poprzez swój przykład życiowy uczył wielu jak być człowiekiem, prawnikiem, sędzią, adwokatem biednych. Tak więc ów Święty to także wielki pedagog, który wychowywał prawników i nie tylko prawników do postaw opartych na uczciwości, wrażliwości, prawdomówności, rzetelności, miłości.

Amicus