• Foto-01.jpg
  • Foto-02.jpg
  • Foto-03.jpg
  • Foto-04.jpg
  • Foto-05.jpg
  • Foto-06.jpg
  • Foto-07.jpg
logo2

Z inicjatywy przedstawicieli biskupów pięciu episkopatów krajów Europy – Czech, Polski, Słowacji, Ukrainy, Węgier – powołana została Międzynarodowa Rada Pedagogiki Katolickiej, na czele której jako przewodniczący stanął Jego Eminencja Péter kard. Erdő – Prymas Węgier  a zarazem Przewodniczący Konferencji Episkopatów Europy. Ze strony Czech Radę reprezentuje Abp Jan Graubner, ze strony Polski – Abp prof. Andrzej Dzięga, ze strony Ukrainy – Bp Marcjan Trofimiak, zaś ze strony Słowacji – Bp prof. Stanisław Stolarik.

Międzynarodowa Rada Pedagogiki Katolickiej, która skupiać będzie pedagogów z tychże krajów, pracować będzie nad koncepcją pedagogiki katolickiej jako kierunku studiów a także jako modelu wychowania na wszystkich poziomach kształcenia młodego pokolenia. Radę ze strony pedagogów reprezentuje ks. prof. Jan Zimny, którego zadaniem jest koordynacja działań zespołu pedagogów w zakresie badań naukowych i opracowań koncepcyjnych pedagogii. W chwili obecnej zespół liczy kilkunastu członków reprezentujących środowiska akademickie.

Międzynarodowa Rada Pedagogów Katolickich, z racji na swoje kompetencje oraz szczególne naukowe zainteresowania podejmuje dobrowolnie działania, które szczegółowo zostały określone w Regulaminie. Rada jest także organem opiniodawczym i doradczym dla środowisk uniwersyteckich w dziedzinie pedagogiki katolickiej. Ponadto celem Rady jest prowadzenie działalności szeroko rozumianych inicjatyw społecznych, kulturalnych i religijnych na terytorium Słowacji, Polski, Ukrainy, Czech, Węgier oraz w innych krajach.

 

 Podpisywanie Aktu - Abp Andrzej Dzięga – Polska

 

  Podpisywanie Aktu -  Abp Jan Graubner – Czechy

 

 

 Podpisywanie Aktu -  Bp Stanisław Stolarik - Słowacja

 

 

 Podpisywanie Aktu -  Bp Marcjan Trofimjak – Ukraina


Amicus