• Foto-01.jpg
  • Foto-02.jpg
  • Foto-03.jpg
  • Foto-04.jpg
  • Foto-05.jpg
  • Foto-06.jpg
  • Foto-07.jpg
logo2

Istotnym elementem każdego rozwoju jest podejmowanie określonych wysiłków, działań, współpracy. Dotyczy to także działalności naukowej, która wprost wymaga kooperacji pomiędzy różnymi jednostkami. Zakres i materia współpracy może obejmować różne kwestie. Do najczęstszych nalezy organizacja konferencji naukowych, wydawanie publikacji, przygotowanie kadr czy szeroko rozumiana wymiana – choćby studencka. Od paru lat tego typu współpraca istnieje z wieloma jednostkami – głównie z Europy.

Jedną z ważnych jednostek współpracujących jest wydawnictwo: Lateran University Press / Editiones Academiae Alfonsianae, Città del Vaticano. W ramach jego działalności przed paroma tygodniami ukazała się cenna publikacja pt. “La sofferenza vissuta nella fede”, autorstwa ks. Prof. Gabriela Witaszka w serii “Saggi per il nostro tempo nr 23”. Publikacja w sumie liczy 195 stron. Materiał zebrany w tej książce jest refleksją nad relacją pomiędzy cierpieniem, wiarą i rozumem w księdze Hioba. Hiob uczy nas, aby w przypadku trudności nie poddawać się i wierzyć, że Bóg nigdy nie opuści człowieka, który Mu ufa. Aby lepiej zrozumieć zaproponowany temat, zostały pominięte zbyt trudne sformułowania i specjalistyczne dyskusje, z wyjątkiem nielicznych przypadków, ważnych dla lepszego zrozumienia zagadnienia. Książka ta, dostępna dla każdego, jest owocem dogłębnej analizy i uważnego studium, jest poszukiwaniem i próbą dotarcia do istoty myśli Hioba jak również do serca każdego człowieka. Jest ona otwartym komentarzem, egzegezą, bardziej niż aktualną, która zaprasza czytelnika do osobistego wsłuchania się w głos Hioba. Książka  jest skierowana do szerokiego grona czytelników, wierzących i nie wierzących, ponieważ Hiob stawia  pytania o sens życia, które nikogo nie mogą zawieść.

Warto też dodać, iż autor publikacji – ks. prof. Gabriel Witaszek – jest Redemptorystą Prowincji Warszawskiej. Jest profesorem zwyczajnym biblijnej teologii moralnej na Akademii Alfonsjańskiej w Rzymie oraz Redaktorem naczelnym pisma naukowego Studia Moralia. Autor licznych książek, artykułów i recenzji w różnych językach. Obecnie mieszka w Rzymie.

Amicus