• Foto-01.jpg
  • Foto-02.jpg
  • Foto-03.jpg
  • Foto-04.jpg
  • Foto-05.jpg
  • Foto-06.jpg
  • Foto-07.jpg
logo2

Nie tylko ludzie młodzi powinni zdobywać wykształcenie, kończyć wyższe uczelnie, ruszać w świat by wykorzystać to, czego się nauczyli. W dzisiejszych czasach każdy z nas powinien stale zdobywać nowe wiadomości, umiejętności, podwyższać swoje kwalifikacje. Dlatego też opłaca się inwestować w siebie, w swoje wykształcenie. Uczymy się przez całe życie, nawet osoby dobrze sytuowane, mające ustabilizowaną sytuację życiową chętnie ćwiczą i poszerzają swoje umiejętności. Przykładem może tu być Uniwersytet Trzeciego Wieku w Stalowej Woli prowadzony przy Wydziale Zamiejscowym Prawa i Nauk o Gospodarce KUL w Stalowej Woli.

Przed trzema laty przy Wydziałach Zamiejscowych KUL w Stalowej Woli rozpoczęły się wykłady Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Zajęcia, które odbywały się w piątki każdego tygodnia prowadzili pracownicy Wydziałów i obejmowały szeroką problematykę z różnych dziedzin. W dniu 12 czerwca 2012 roku odbyło się zakończenie kolejnego cyklu wraz z wręczeniem dyplomów. Uroczystość wieńcząca cykl zajęć rozpoczęła się Mszą świętą o godz. 16.00, której przewodniczył ks. prof. Jan Zimny – kierownik Katedry Pedagogiki Katolickiej. Druga część uroczystości miała miejsce w Auli Uniwersyteckiej. Po wstępnym słowie ks. Jana Zimnego, krótki wykład i wręczenia dyplomów dokonał prof. Dr hab. Romuald Szeremietiew – dziekan WZPiNoG KUL w Stalowej Woli. Szczególne słowa podziękowania należą się Pani mgr Małgorzacie Wolak – kierownik Dziekanatu tegoż Wydziału, za czuwanie nad właściwym funkcjonowaniem Uniwersytetu i realizację tego dzieła.

Absolwenci zadeklarowali, iż od najbliższego roku akademickiego podejmą zajęcia w kolejnej edycji, która rozpocznie się z początkiem października 2012 roku. W tym roku do grupy stałych uczestników dołączyły nowe osoby, które z zapałem uczestniczyły w zajęciach. Wszyscy jednogłośnie podkreślali, iż ta forma jest potrzebna, cenna, pożyteczna i zapewne wezmą udział w kolejnych edycjach.

Warto przypomnieć, iż początki ruchów uniwersytetów trzeciego wieku sięgają roku 1972. Wtedy to profesor Uniwersytetu w Tuluzie Pierre Vellas zorganizował spotkanie 40 seniorów, aby zorientować się, czego oczekują oni od uniwersytetu. Rok później założony przez wspomnianego profesora pierwszy w świecie uniwersytet przeznaczony dla osób starszych zainaugurował już swoją działalność. Po pierwszym uniwersytecie powstały następne. Powstające uniwersytety trzeciego wieku we Francji charakteryzowały się: ścisłym związkiem z ośrodkami akademickimi, wysokim poziomem działalności dydaktycznej i zróżnicowaniem form organizacyjnych – od pełnej integracji z wyższą uczelnią, przez ścisłą z nią współpracę aż do niezależności.

Pierwszy uniwersytet trzeciego wieku w Polsce został powołany do życia w Warszawie w 1975 roku pod nazwą Studium III Wieku. Jego założycielką była prof. Halina Szwarc. 12 listopada 1975 roku zainaugurowano pierwszy rok akademicki na tym uniwersytecie. Intensywny rozwój uniwersytetów trzeciego wieku w Polsce przypadł na lata 1975-79. Powstały wówczas uniwersytety we Wrocławiu, Opolu, Szczecinie, Poznaniu, Gdańsku i Łodzi. Po roku 1989, w następstwie zmian systemowych oraz rosnącej populacji ludzi starszych w naszym kraju, zapotrzebowanie na tego typu placówki nie ustaje. Widać to także i dziś.

Wymagania, które muszą spełniać dziś uniwersytety trzeciego wieku, aby mogły się tak nazywać, są następujące: lokalizacja placówki uniwersyteckiej powinna być przy uczelni wyższej (najlepiej humanistycznej), wykładowcami tego typu uniwersytetów winni być wyłącznie pracownicy naukowi uczelni wyższych, a dodatkowym wymogiem formalnym ma być dogodna pod względem komunikacyjnym lokalizacja placówki uniwersyteckiej, umożliwiająca łatwy dojazd na wykłady zarówno słuchaczom jak i wykładowcom. Taki model uniwersytetu trzeciego wieku (model francuski) ma zapewnić akademicki poziom kształcenia i kładzie duży nacisk na zajęcia dydaktyczne. Spełniający powyższe wymagania uniwersytet trzeciego wieku ma też swoje umocowanie prawne – działa w oparciu o ustawę o szkolnictwie wyższym.

Zapraszamy zatem i naszych Seniorów Stalowej Woli i okolic: bierzcie przykład z młodzieży. Uniwersytet Trzeciego Wieku przy KUL w Stalowej Woli czeka na Państwa!!! Wszystkich chcących pogłębiać swoją wiedzę oczekujemy więc w gronie słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Wydziale Zamiejscowym Prawa i Nauk o Gospodarce KUL w Stalowej Woli. Zapisy przyjmuje Dziekanat tegoż Wydziału od 01 września 2012 roku, ul. Ofiar Katynia 6. Zapraszamy.

Amicus


Zobacz galerię: Wręczenie dyplomów dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku - 12.06.2012