• Foto-01.jpg
  • Foto-02.jpg
  • Foto-03.jpg
  • Foto-04.jpg
  • Foto-05.jpg
  • Foto-06.jpg
  • Foto-07.jpg
logo2

Żacy rozpoczęli kolejny rok akademickiej przygody. Jak to zwykle bywa pierwsze dni wypełniają czas na rozpoznanie „terenu i otoczenia”. Dotyczy to szczególnie młodych adeptów, roku pierwszego. Starsi, doświadczeni, starają się wejść w codzienność z powakacyjnymi pomysłami, podejmując konkretne plany i działania. Jedną z takich grup innowacyjnych i aktywnych to członkowie Interdyscyplinarnego Koła Naukowego „Nowoczesne Kształcenie” działające w ramach Wydziałów Zamiejscowych KUL w Stalowej Woli. Już dziś wszystkich zainteresowanych zapraszamy na Międzynarodową Konferencję Naukową nt. „Ku Latoroślom XXI wieku - Samotność”, która odbędzie się w dniu 20 listopada 2012 roku w Stalowej Woli, ul. Ks. Popiełuszki 4, od godz. 9.30. Tematyka konferencji dotyczy bardzo aktualnego i ważnego zagadnienia, które dotyczy wielu ludzi a szczególnie ludzi młodych - samotności.

Prelegenci podejmą się ukazania tego problemu w wielu aspektach. Doskonale zdajemy sobie sprawę, że wiele osób - w tym wielu młodych - cierpi dziś na samotność, która niekiedy prowadzi do różnych desperacji. Coraz częściej spotykamy sieroty społeczne, euro sieroty a nawet w rodzinach wydawać by się mogło „normalnych” brak ciepła, miłości, czasu dla swego dziecka co w konsekwencji prowadzi to do stanu chorobowego – samotności, która objawia się w różny sposób, włącznie z czynem samobójczym. Można niekiedy żyć w grupie, rodzinie, wśród kolegów, znajomych, a być bezludną wyspą. Takich sytuacji spotykamy w dzisiejszych czasach coraz więcej i częściej, i bardziej dramatycznych.

Są tacy, którzy uciekają od cierpienia miłości. Kochali, zawiedli się i nie chcą już nikogo kochać, nikomu służyć, nikomu pomagać. Taka samotność jest straszna, bo człowiek uciekając od miłości, ucieka od samego życia. Zamyka się w sobie. Należy też pamiętać, że samotność nie ma nic wspólnego z brakiem towarzystwa. Niekiedy potrzeba tylko jednego, a mianowicie potrzeba być prawdziwym przyjacielem, który przyjdzie i przesiedzi z kimś całe popołudnie tylko po to, żeby nie czuł się samotny. Odłożyć swoje ważne sprawy i całe popołudnie poświęcić na trzymanie kogoś za rękę. 

Osoby zainteresowane przygotowaniem artykułu tematycznie związanego z konferencją zapraszamy do współpracy. Planujemy, aby materiały te ukazały się w formie publikacji książkowej. Będzie to zapewne wartościowa refleksja służąca nie tylko osamotnionym, ale tym, którzy niosą „siebie” innym jako antidotum na samotność. Wszelkie materiały prosimy przesyłać drogą elektroniczną – mailową według wskazówek zamieszczonych w dziale tej strony internetowej: „Czasopisma – Procedury publikowania”.

Do udziału w konferencji zapraszamy młodzież szkół gimnazjalnych, średnich, studentów i pracowników naukowych, a także osoby, które są zainteresowane powyższą tematyką. Ufamy, że dla wielu konferencja stanie się drogą do zrozumienia własnej lub czyjejś samotności, bądź stanie się narzędziem do uleczenia z samotności siebie lub drugiego człowieka. Dziś samotność to jakby wielka przeludniona wyspa. I bywa, że na samotność skazują człowieka nie wrogowie, lecz przyjaciele. A prawdziwa samotność zaczyna się od chwili, kiedy człowiek nie może już dłużej znieść własnego towarzystwa. Są dwa sposoby odczuwania samotności: gdy czujesz się sam na świecie i gdy odczuwasz osamotnienie świata. Zatem nie bądź samotny!!! Przyjdź do nas i posłuchaj!!! Przyjdź i skorzystaj z tego co oferujemy. Czekamy i zapraszamy!!!

Amicus