• Foto-01.jpg
  • Foto-02.jpg
  • Foto-03.jpg
  • Foto-04.jpg
  • Foto-05.jpg
  • Foto-06.jpg
  • Foto-07.jpg
logo2

Godło AbpaUmiłowani Siostry i Bracia, Ludu Boży Świętego Kościoła Szczecińsko-Kamieńskiego; Drodzy Kapłani, osoby życia konsekrowanego, oraz wszyscy diecezjanie i osoby aktualnie przebywające na terenie naszej Archidiecezji. „Daj mi pić” prosi Chrystus samarytańską niewiastę przy studni Jakubowej. Ta prośba rozpoczyna niezwykły dialog, w którym to sam Chrystus przedstawia się jako Źródło Wody Życia. To z Niego wszyscy możemy czerpać w obfitości. Ale On ujawnia, że zna tajemnice naszych serc i pragnie, byśmy wszyscy żyli w blasku Bożej Prawdy. Znak wody pojawia się w całych dziejach zbawienia. Nawet z twardej skały Pan pozwala Mojżeszowi wydobyć wodę życia, zdrowia i ocalenia. Powracamy do tego znaku w czasie Chrztu świętego, przyjmując wodę chrzcielną jako znak Chrystusowego Życia w naszej duszy i w naszym ciele. Odnawiamy to Życie, gdy wyznajemy wiarę. Potwierdzeniem tej przynależności do Chrystusa jest w praktyce Kościoła także woda święcona. Posługujemy się nią z wiarą, gdy pragniemy się duchowo oczyścić i umocnić oraz gdy pragniemy wezwać Bożej pomocy, opieki i ochrony w różnych sytuacjach naszego życia, szczególnie w trudnościach i doświadczeniach. Kusiciel doskonale wie, jak cierpliwie osłabiać tę naszą bliskość i jedność z Panem. Zaczyna nieraz od drobnych spraw. Trzeba mu powtarzać: idź precz, szatanie. Szatan jest bezradny wobec takiego wyrazistego i jednoznacznego człowieczego świadectwa wiary. On się tego wręcz panicznie boi. Nie bez podstawy mówi się, że ktoś się czegoś boi, jak diabeł święconej wody.

Ważne informacjeW związku z otrzymywaniem od Państwa wielu zapytań w sprawie konferencji zaplanowanej na dzień 17 marca 2020 roku w Stalowej Woli na temat: „Praworządność – rzeczywistość czy fikcja?”, informujemy, że konferencja ta odbędzie się, lecz została zmieniona jej formuła. Zmiana polega na tym, że konferencja odbędzie jako e-konferencja. Na czym ta formuła będzie polegać? W tym przypadku osoby, które już się zgłosiły (przesłały „Karty zgłoszenia”) jedynie dokonują uzupełnienia formalności o których mowa niżej. Natomiast osoby, które jeszcze formalnie nie zgłosiły swego udziału w konferencji, a chciałyby uczestniczyć, winny dokonać pełnych, formalnych następujących czynności. Wchodzimy na stronę internetową pod adresem www.pedkat.pl a następnie otwieramy zakładkę „KONFERENCJE”, kolejno otwieramy zakładkę „KARTA ZGŁOSZENIA”, którą wypełniamy. Po wypełnieniu zgłoszenia wysyłamy go automatycznie drogą elektroniczną poprzez kliknięcie funkcji „Wyślij” znajdującej się na samym dole „Karty zgłoszenia”. Po otrzymaniu przez nas zgłoszenia potwierdzamy jego przyjęcie drogą elektronicznie.

Jak trwoga to do BogaWielu z nas doskonale pamięta powtarzane od wieków powiedzenie: „Jak trwoga, to do Boga”. Czy dziś ta znana i powtarzana maksyma nie tylko przez ludzi uznających Boga, przez ludzi wiary, ludzi Kościoła była przez wieki powtarzana, a w sytuacjach szczególnych przypominana, również przez tych, którzy żyli z dala od Boga, od Kościoła - jest aktualna?. Dziś -jak wiemy i doświadczamy - żyjemy w szczególnej sytuacji. Wielu wprost ją określa mianem sytuacją zagrożenia, klęski, trwogi. Można powiedzieć, że żyjemy w sytuacji przedziwnej, bowiem od wieków mądra maksyma potwierdzała ludzkie zachowania: „Jak trwoga, to do Boga”, to do Kościoła. Czy dziś owa maksyma ma jeszcze potwierdzenie takich ludzkich postaw, zachowań? Gdy posłuchamy różnych komunikatów – także ze strony lokalnych Kościołów – a szczególnie mediów, gdy spojrzymy na szpalty gazet, szybko się przekonamy, że owa mądrość powtarzana od wieków obecnie ulega zmianie, jest - można powiedzieć - profanowana, bo jej główna myśl została odwrócona. Zdaje się, że w wielu zakątkach świata, Europy (może i Polski?) ta złota myśl, prawdziwa myśl, już dziś w zachowaniu niektórych brzmi: „Jak trwoga, to od Boga”. Gdyby owa przewrotność lansowana była, wykorzystywana była w tym czasie jedynie przez wrogów Boga, wrogów Kościoła, było by rzeczą w pełni zrozumiałą. Ale jak zrozumieć postawę, także - niestety - niektórych hierachów Kościoła, zamykających świątynie, kaplice izolując wiernych od miejsca szczególnej Opatrzności, ograniczając dostęp do miejsca kultu Bożego? Czy jest to zachowanie zdroworozsądkowe?, zachowanie podyktowane wiarą w Boga?, czy można to zrozumieć w śwtle wiary? Mam w tym miejscu poważne wątpliwości.

Zwycięstwo własneCzy każde zwycięstwo przynosi radość?, a może ważniejsze jest nie zwycięstwo, lecz właściwe wykorzystanie zwycięstwa? Czy największe zwycięstwo to zwyciężać samego siebie?. Może przy tej okazji warto zapamiętać, że nigdy nie pokonamy wroga, którego nasza wyobraźnia uczyniła go niepokonanym. Pewno słusznie powiedział niegdyś Napoleon Bonaparte, że „armia baranów, której przewodzi lew jest silniejsza, od armii lwów prowadzonej przez barana”. Zwycięstwo zawsze potrzebuje mądrych przywódców pełnych odwagi, mądrości, solidarności. Czas jaki teraz przeżywamy jest dobrą okazją by pochylić się nad nowym odkryciem znaczenia zwycięstwa i jego roli w życiu każdego z nas, ale także w życiu społecznym. Nikt z nas nie chce czegokolwiek przegrać, a tym bardziej przegrać życia. Gra o życie, o jego zwycięstwo wciąż trwa, szczególnie obserwujemy to teraz, gdy na naszych oczach wielu dotkniętych lub zagrożonych „wirusem” podejmuje wiele działań by wygrało życie. Wielki Post to czas wielkiej walki o życie – życie nie tylko w wymiarze czysto ludzkim, lecz przede wszystkim w wymiarze duchowym.

Warto przeczytaćW związku z zaistniałą sytuacją nie możemy na dzień dzisiejszy jednoznacznie określić, czy konferencja odbędzie się w sposób zwyczajny, czyli na miejscu z udziałem fizycznym uczestników, czy też metodą e-konferencji. Na chwilę obecną musimy zachować wiele cierpliwości, aby sytuacja się wyklarowała. Tak więc wstępnie przyjmujemy, że zaplanowana konferencja na dzień 31 marca 2020 roku w Stalowej Woli na temat: „Ojcostwo o wielu obliczach”, odbędzie się natomiast jej formuła zostanie określona nieco później. Gdyby była zastosowana forma e-konferencji, to osoby, które już się zgłosiły (przesłały „Karty zgłoszenia”) wówczas jedynie dokonują uzupełnienia formalności o których mowa niżej. Natomiast osoby, które jeszcze formalnie nie zgłosiły swego udziału w konferencji dokonują następujących pełnych formalnych czynności. Wchodzimy na stronę internetową pod adresem www.pedkat.pl a następnie otwieramy zakładkę „KONFERENCJE”, kolejno otwieramy zakładkę „KARTA ZGŁOSZENIA”, którą wypełniamy. Po wypełnieniu zgłoszenia wysyłamy go automatycznie drogą elektroniczną poprzez kliknięcie funkcji „Wyślij” znajdującej się na samym dole „Karty zgłoszenia”. Po otrzymaniu przez nas zgłoszenia potwierdzamy jego przyjęcie drogą elektroniczną

Słowo Benedykta XVIPanie Jezu Chryste, dla nas przyjąłeś los ziarna pszenicy, które pada w ziemię i obumiera by wydać plon obfity (J 12, 24). Zapraszasz nas byśmy kroczyli za Tobą tą drogą, gdy mówisz: «Ten, kto kocha swoje życie, traci je, a kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne» (J 12, 25). […] Pomóż nam [w tym Wielkim Poście] towarzyszyć Ci nie tylko szlachetnymi myślami, lecz przejść Twoją drogę sercem, nawet więcej: konkretnymi uczynkami codziennego życia. Dopomóż nam wejść na drogę krzyża całymi sobą i na zawsze pozostać na Twej drodze. Uwolnij nas od lęku przed krzyżem, ze strachu przed wyśmianiem przez innych, z obawy, że nasze życie może się nam wymknąć, jeśli nie chwycimy wszystkiego, co niesie. Pomóż nam demaskować pokusy, które obiecują życie, lecz których ułudy zostawiają w nas ostatecznie pustkę i zawód. Pomóż nam nie chcieć zawładnąć życiem, ale je dawać. Dopomóż, abyśmy towarzysząc Ci na drodze pszenicznego ziarna, znaleźli w «traceniu życia» drogę miłości, drogę, która prawdziwie daje życie, życie w obfitości” (J 10, 10).

Wielki PostDrodzy bracia i siostry! Również w tym roku Pan daje nam czas sprzyjający przygotowaniu się do świętowania z odnowionym sercem wielkiej tajemnicy śmierci i zmartwychwstania Jezusa. Jest ona niezwykle ważna w życiu chrześcijańskim osobistym i wspólnotowym. Myślą i sercem musimy stale powracać do tej Tajemnicy. Bowiem wzrasta w nas ona nieustannie, na tyle, na ile dajemy się wciągnąć jej dynamizmem duchowym i przystajemy na nią, dając odpowiedź wolną i szczodrą.

1. Tajemnica paschalna, podstawa nawrócenia
Radość chrześcijanina wypływa ze słuchania i przyjęcia Dobrej Nowiny o śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa: kerygmy. Streszcza ona Tajemnicę tej miłości, która „jest tak realna, tak prawdziwa, tak konkretna, że oferuje nam relację pełną szczerego i owocnego dialogu” (adhort. apost. Christus vivit, 117). Kto wierzy w tę wieść, odrzuca kłamstwo, według którego nasze życie miałoby swe pochodzenie w nas samych, podczas gdy w rzeczywistości pochodzi ono z miłości Boga Ojca, z Jego woli, by dać życie w obfitości (por. J 10, 10). Jeśli natomiast słuchamy bałamutnego głosu „ojca kłamstwa” (por. J 8, 45), to narażamy się na pogrążenie w otchłani nonsensu, doświadczając piekła już na ziemi, jak o tym niestety świadczy wiele dramatycznych wydarzeń z doświadczenia ludzkiego osobistego i zbiorowego.

Prawo dziś i jutroW życiu ludzkim funkcjonuje wiele prawideł, które odzwierciedlają jego rzeczywistość, funkcjonowanie w relacji do samego siebie lub innych osób. Bywają prawidła, które brzmią jak echo sumienia, inne zaś są głosem wołającego na pustyni. Owe prawidła często mają charakter prawa naturalnego wpisanego w ludzką naturę. Spotykamy i takie prawidła, które zrodziły się w kontekście określonych uwarunkowań społecznych, kulturowych, religijnych czy politycznych. Podczas ostatniej konferencji jeden z prelegentów przywołał funkcjonującą sentencję, która powiada, że ten kto boi się ludzi – ten narzuca prawo. Biorąc pod uwagę osobiste doświadczenie można by przywołać kolejną sentencję, która mówi, że ten, kto boi się ludzi tworzy dekrety, zarządzenia, rozporządzenia – a więc stara się w kontekście konkretnej sytuacji tworzyć szeroko pojęte prawo – ad hoc. Czy rzeczywiście tak jest? Czy jest to słuszne rozwiązanie, słuszna postawa? Zapewne i nad tą kwestią pochylać się będą uczestnicy Międzynarodowej Konferencji Naukowej zatytułowanej: „Praworządność: rzeczywistość czy fikcja?”, zaplanowanej na 17 marca 2020 roku (wtorek) w Stalowej Woli (Hotel Sezam, ul. KEN 51). Początek konferencji o godz. 9:30. Ostateczny termin zgłoszeń na konferencję upływa 15 marca 2020 roku o godz.24:00.