• 20180306_114307.jpg
  • 20180506_202237.jpg
  • 20180507_184304.jpg
  • 20180508_113817.jpg
  • 20180508_140322.jpg
  • 20180509_151605.jpg
  • 20180510_092047.jpg
  • img_1167.jpg

Nauka Kultura SportZakończył się czas przyjmowania zgłoszeń do udziału Państwa w Międzynarodowej Konferencji Naukowej zatytułowanej „Przez sport do integralnego rozwoju społeczeństw”, która odbędzie w dniu 08 maja 2018 roku (wtorek) w Bojanowie koło Stalowej Woli, ul. Tarnobrzeska 27 (Ośrodek Caritas). Swój czynny udział w konferencji zadeklarowało w sumie 62 prelegentów, w tym 40 z Polski i 22 ze Słowacji, Węgier, Ukrainy. Wszystkie osoby, które przesłały zgłoszenie do udziału w konferencji zostały zakwalifikowane i jednocześnie włączone do programu konferencji. Zwyczajowo konferencja rozpocznie się o godz. 10:00 sesją plenarną podczas której wystąpi czterech prelegentów. Po niej nastąpi przerwa kawowo-ciastkowa, a następnie rozpocznie się praca w panelach tematycznych. Przewidujemy, że podsumowanie obrad nastąpi ok. godz. 14:00 wspólnym biesiadowaniem przy stole. UWAGA!!! Osoby, które chcą w dniu 08 maja dojechać na konferencę ze Stalowej Woli do Bojanowa mają w miarę dogodne połączenie autobusowe. Otóż autobusem ze Stalowej Woli - z dworca PKS - wyjazd o godz. 9:30 lub o godz.10:02. Należy wysiąść w Bojanowie i udać się pieszo do Ośrodka Caritas. Z powrotem - czyli po konferencji - z Bojanowa do Stalowej Woli zapewniamy przejazd naszym środkiem lokomocji.

Dni Kultury i SportuKażdego roku początek maja staje się okazją do organizowania różnego rodzaju imprez, spotkań, rozgrywek, wojaży, wyjazdów czy wędrówek. Jest to niezwykły czas do wejścia w nową porę roku jaką jest wiosna, która kreśli nam nowe możliwości.. Jedną z takich form, która rokrocznie jest organizowana przez Fundację Campus w Stalowej Woli to „Dni Nauki, Kultury i Sportu”. Tym razem odbywać się one będą w dniach 06-10 maja 2018 roku w trzech miejscach: Stalowej Woli, Bojanowie i Krakowie. Każdy z trzech dni ma swój charakter. W pierwszym dniu wiodącym aspektem będzie kultura sportu, w drugim dniu prym wieść będzie nauka w postaci m.in. międzynarodowej konferencji naukowej. Z kolei trzeci dzień wypełniony zostanie intensywnym poznawaniem kultury i dziedzictwa polskiego. Cieszy fakt, iż na chwilę obecną swój udział zapowiedziała młodzież z Ukrainy, Słowacji, Węgier i Niemiec i Polski, reprezentująca różne środowiska głównie akademickie. Czas wspólnego spotkania będzie także czasem świętowania młodości, pogłębiania wzajemnych więzi, budowania nowych relacji, a jednocześnie będzie to czas poznawania piękna Polski, która w tym roku świętuje 100. lecie Niepodległości.  Europejskie Dni Kultury Młodzieży to poniekąd kulminacja całorocznej współpracy środowisk młodzieżowych, polonijnych, akademickich, które pragną budować nową rzeczywistość w duchu Świętych Cyryla i Metodego. Święty Jan Paweł II był gorącym zwolennikiem integracji Europy, której powojenny podział, uniemożliwiający jej oddychanie "dwoma płucami", wschodnim i zachodnim, uważał za wyjątkowo szkodliwy dla całego Kontynentu.

Okładka ksiązkiWielu z nas zapewne ma ulubione miejsca, środowiska, tereny, gdzie chętnie do nich powraca. Argumenty za powrotem w te miejsca mogą być i z reguły bywają bardzo różne. Podobnie i w moim przypadku. Mam takie miejsca, gdzie z wielką radością powracam by znów przeżyć piękne chwile. Do jednych z takich miejsc należy Gietrzwałd. Kilkakrotnie w ciągu każdego roku jadę do tego Sanktuarium, gdzie króluje Matka Boża Gietrzwałdzka. Nie będę tym razem przywołał historii tego miejsca, ani objawień, ani kultu. Jest jednak pewien powód nad którym chciałbym się nieco zatrzymać. Otóz, gdy przyjechałem do Gietrzwałdu tuż przed godziną 12:00, zdążyłem jedynie zamienić kilka słów z ks. Krzysztofem B. dyrektorem Archidiecezjalnego Domu Rekolekcyjnego. Po krótkim powitaniu udałem się do Sanktuarium by dołączyć do koncelebry. Sobotni czas i tzw. długi weekend stał się poniekąd powodem, że świątynia została wypełniona po brzegi pielgrzymami i to pochodzącymi z różnych stron Polski. Lub Boży gorliwie przeżywał to modlitewne spotkanie z Chrystusem i Maryją. Po Mszy świętej powróciłem do Domu Rekolekcyjnego by z ks. Krzysztofem podjąć kilka bieżących tematów. Już na samym początku zauważyłem leżące na stole xero mającej się ukazać publikacji pod tytułem: „Niepodległość wyszła z Gietrzwałdu”. Zaczęła się wokół tego tematu dyskusja. A jej powodem to postawiona teza w książce. Dlaczego? To bardzo istotne pytanie, a jeszcze ważniejsza odpowiedź..

Czas na zwiedzanieMinisterstwo Sprawiedliwości Ukrainy, Stowarzyszenie Prawników Ukraińskich wraz z Katedrą Pedagogiki Katolickiej KUL oraz Uniwersytetem Preszowskim w Preszowie (Słowacja) w dniach 20-21 kwietnia 2018 roku zorganizowały III Międzynarodową Konferencję Naukową na temat: „Ukraina w warunkach reformowania systemu prawnego: realia nowoczesne i doświadczenie Na Jeziorze Tarnopolskimmiędzynarodowe”. Organizatorzy zaprosili do udziału w konferencji wielu naukowców, doktorantów, prawników, przedstawicieli organizacji naukowo-badawczych Ukrainy, Polski, Niemiec, Włoch, Izraela, Gruzji, Armenii, Słowacji, Węgier i innych krajów. Językiem konferencji był język ukraiński, język polski, język rosyjski i język angielski. Konferencja rozpoczęła się 20 kwietnia br. sesją plenarną w klimacie aury wiosennej, a następnie po przerwie kawowej odbywała się praca w poszczególnych grupach - sekcjach. Z kolei w godzinach popołudniowych dla gości zagranicznych organizatorzy zorganizowali specjalny rejs statkiem po Jeziorze Tarnopolskim, po którym miała miejsce uroczysta kolacja. Ze strony KUL w Stalowej Woli udział wzięli m.in. ks. prof. Jan Zimny i Paweł Pogorzelski.

Uczestnicy konferencjiGeneralnie powtarzamy, że dzisiaj wolność istnieje we wszystkich jej wymiarach, które są – można powiedzieć – praktykowane w państwach demokratycznych. Z drugiej zaś strony tylko kompletne niedostrzeganie pełnej rzeczywistości może kogoś doprowadzić do wniosku, że dzisiaj wolność nie jest zagrożona. Wiem, że zdarzają się takie osoby, które gdyby im w telewizji wmawiano długo, że w środku mroźnej zimy jest lato, to by wyszły na dwór ubrane w lekką koszulkę, ponieważ by uwierzyły, że jest lato. Tylko kompletne niedostrzeganie rzeczywistości może kogoś doprowadzić do wniosku, że dzisiaj wolność nie jest zagrożona. Trzeba nam dobrze zrozumieć czym jest wolność. Im lepiej zrozumiemy, na czym polega wolność, tym mniej będziemy ja zniewalać. Człowiek, który nie jesteś gotów umrzeć za wolność, winien wyrzuć to słowo ze swojego życiowego słownika. Prelegenci Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej jaka miała miejsce w dniu 17 kwietnia 2018 roku w Stalowej Woli byli i zapewne pozostaną świadomości co znaczy dobrze pojęta wolność. W swoich głębokich, przemyślanych referatach przedstawili wiele interesujących kwestii na temat wolności. Spowodowali tym samy wspaniała ucztę intelektualną.

W kaplicy CampusaOstatnie wydarzenie jakie miało miejsce w dniu 13 kwietnia br. związane z nadaniem Doktoratu Honoris Causa spowodowało, że napłynęło na moje ręce wiele gratulacji, życzeń i pozdrowień. Z jednej strony, to bardzo miły gest, że tak wielu kapłanów, pracowników różnych instytucji, studentów, przyjaciół i znajomych drogą mailową, telefoniczną czy osobiście wyraziło swoją radość z tego faktu. To zapewne cieszy, buduje każdego człowieka i dodaje kolejnych mocy i sił, wyzwala motywację do dalszej pracy i zaangażowania. Wszystkim szczerze dziękuję. Jestem jednak świadomy, że to wielkie wyróżnienie nie jest jedynie moją zasługą, lecz na to składa się trud i wsparcie wielu osób, wiele okazanej ludzkiej życzliwości, pomocy i zrozumienia. Można bowiem mieć wielkie plany, zamiary, ale jeśli nie będziemy mieć zwykłego ludzkiego wsparcia, i to w różnej formie i postaci, to owe najszlachetniejsze zamysły nie zawsze mogą być zrealizowane. Kiedyś, już dziś nie żyjący Ks. Abp I. Tokarczuk, powtarzał mi: „jeśli ktoś w czymś nie przeszkadza, to tym samym pomaga”. To co udało się od 1991 roku, aż do tej pory zrealizować na rzecz Ukrainy, w tym dla wielu jednostek akademickich, a w szczególny sposób na rzecz Narodowego Tarnopolskiego Uniwersytetu Ekonomicznego w Tarnopolu, to nieoceniona zasługa Jego Ekscelencji Księdza Arcybiskupa Andrzeja Dzięgi, niegdyś biskupa sandomierskiego, a dziś Metropolity Szczecińsko-Kamieńskiego. Zawsze był i jest Osobą nadzwyczaj otwartą, życzliwą. Bez tego nie można by zrealizować wielu dzieł. Chcę więc tą drogą Wszystkim a szczególnie Jemu bardzo serdecznie podziękować za jedność w budowaniu i realizowaniu dobra dla naszych Braci ze Wschodu. Fotogaleria z Uroczystości DHC poniżej tekstu.

Akt odznaczeniaTo może wydawać się być nieco przedziwne, ale godne uwagi. Na wiele spraw, wydarzeń faktów można i wprost należy spoglądać i oceniać je ewangelicznie. Bywa niekiedy, że w jednym środowisku człowiek traktowany niczym persona non grata, w innym zaś jest traktowany w duchu zawołania „Sursum corda”, czyli pełnej otwartości, budząc jednocześnie uznanie i życzliwość. Wielokrotnie dzieje się tak na naszych oczach w kontekście dobrze nam znanej prawdy ewangelicznej, iż „żaden prorok nie jest mile widziany w swojej ojczyźnie”. Nie chodzi tu wprost o proroka czy kogoś nadzwyczajnego, lecz o sam fakt, którego owa mądrość dotyka. Czy i w tym przypadku rzeczywiście tak jest? Ocenę pozostawić należy czytelnikom. Jest natomiast faktem, że środowisko KUL w Stalowej Woli, które kiedyś tak prężnie się rozwijało, kreśliło perspektywę i nadzieję powstania Filii KUL, gdzie już funkcjonowały dwa wydziały, każdy posiadał po 3 kierunki studiów, a dziś dotknięte zostało Dyplom„stanem upadłości”. Nie jest to jednak tematem niniejszego tekstu. Może należy wpierw wyjść od ostatniego faktu, a mianowicie tego, że w dniu 13 maja 2018 roku (piątek)  Senat Narodowego Tarnopolskiego Uniwersytetu Ekonomicznego w Tarnopolu nadał ks. prof. Janowi Zimnemu tytuł Doktora Honoris Causa” (DHC). Przed kilkoma miesiącami Uczelnia ta nadała mu tytuł profesora poczesnego z pełnymi prawami profesora tejże Uczelni. W uzasadnieniu obu przypadków podkreślano jego wieloletnią i szeroką współpracę nie tylko z tymże Uniwersytetem, ale z wieloma innymi jednostkami na polu kulturalnym, religijnym, naukowym, wydawniczym, a także prowadzoną wymianę studentów. Wcześniej natomiast, to jest dnia 28 marca br. Najwyższa Rada Uniwersytetu jednogłośnie przegłosowała decyzję Władz Uniwersytetu o nadaniu DHC ks. Janowi. Zimnemu. Może warto też dodać, że 15 maja 2012 roku Akademia Nauk Pedagogicznych Ukrainy z siedzibą w Kijowie, za zasługi na rzecz rozwoju pedagogiki na Ukrainie, odznaczyła tegoż Złotym Krzyżem Zasługi im. K. D. Uszyńskiego. Fotogaleria poniżej tekstu.

O. PioO tym, że Bóg wciąga w swoje odwieczne plany także ludzi, którzy z Nim walczą, możemy się łatwo przekonać, śledząc wydarzenia, jakie rozegrały się w związku z beatyfikacją Ojca Pio. Koniec jego ziemskiego życia otworzył całkiem nową sytuację. Nie było wcale pewne, czy pamięć o nim wytrzyma próbę czasu. Mogło się okazać, że wraz ze śmiercią cudotwórcy, zainteresowanie jego życiem znacznie spadło albo przybrało jakieś dziwne formy, dalekie od katolickiej tradycji religijnej. Ojciec Pio nie musiał przecież zostać świętym. Mógł pozostać tylko ludzkim fenomenem, nad którego nadzwyczajnymi zdolnościami zastanawialiby się z pewnością liczni parapsychologowie. Mądrość Kościoła uczy cierpliwie rozeznawać owoce, jakie rodzi oddolnie rozwijający się kult. Nic więc dziwnego, że po śmierci Ojca Pio biskupi nie próbowali krzewić kultu zmarłego.