• 20180306_114307.jpg
  • 20180506_202237.jpg
  • 20180507_184304.jpg
  • 20180508_113817.jpg
  • 20180508_140322.jpg
  • 20180509_151605.jpg
  • 20180510_092047.jpg
  • img_1167.jpg

Plakat ZaproszenieJest faktem, że już od paru lat w miesiącu maju na kilka dni w Stalowej Woli spotyka się ze sobą młodzież – głównie studenci – z różnych krajów Europy by razem świętować, przeżywać chwile duchowe i modlitewne, ze sobą rozmawiać i dyskutować, polemizować, poznawać się, wymieniać swoje poglądy i doświadczenia, zwiedzać piękno ziemi ojczystej, rozgrywać różne mecze, bawić się w duchu przyjaźni. Takie jest prawo młodości by być razem i razem wzrastać. Młodzi chcą budować nowe jutro oparte na szacunku, miłości, zaufaniu. Tym razem „Europejskie Dni Kultury Młodzieży” odbywać się będą w dniach 06-10 maja 2018 roku. Ze względu na bogaty program formacyjno – naukowo – kulturalny jego realizacja odbywać się będzie w kilku miejscach naszego regionu. Na chwilę obecną swój udział w programie zapowiedzieli młodzi ze Słowacji, Węgier, Rumunii, Czech, Ukrainy, Litwy, Niemiec. Zapowiada się wielkie świętowanie, które wpisuje się w 100. rocznicę Niepodległości Polski. Swojego poparcia tej inicjatywie udzielił Senat RP, Ministerstwo Sportu i wiele innych jednostek ogólnopolskich i lokalnych. Jeśli jakaś grupa młodzieży zechciałaby wziąć udział w całym programie bądź w jego części prosimy o konta z nami poprzez e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

IslamTrzeba przypomnieć, że Koran, czyli tekst literacki napisany przez Mahometa, zmarły w 632 r. po Chr. w Medynie, uważany jest przez muzułmanów (mahometan) za księgę objawioną (świętą) islamu. Powtórzyć trzeba, że Koran, w oryginale został spisany w języku arabskim. Dla przypomnienia należy powtórzyć również, że w Koranie znajduje się 114 ‘sur’ (rozdziałów). Sury z kolei podzielono na tzw. ‘aje’ (wersety). Istnieje 90 sur tzw. mekkańskich, natomiast pozostałe 24 sury tzw. medyńskie, bardziej „wojownicze”, agresywniejsze, z elementami okrucieństwa, spisane zostały przez niego w Medynie, gdzie przebywał w latach 622-632 po Chr. Sury w Koranie ułożono na ogół według zasady od najdłuższej do najkrótszej. Współcześnie w Polsce popularny jest przekład Koranu dokonany przez Józefa Bielawskiego, choć funkcjonują także inne tłumaczenia. Na temat dżihadu (wojny muzułmańskiej z niewiernymi) powstały bardzo liczne książki. W języku polskim dostępne są obecnie zarówno opracowania zbiorowe, jak i autorskie książki indywidualnych autorów. Wielka ilość różnorodnych publikacji na temat islamskiego dżihadu w różnych jego wersjach świadczy o ważności tematu i żywym, trwałym zainteresowaniu nim, także w katolickiej Polsce, w związku z realnym zagrożeniem dla Europy ze strony islamu w XXI wieku, równie realnym, jak to miało miejsce w XVII wieku, gdy muzułmanie oblegali Wiedeń i przygotowywali się do inwazji na Rzym, planując, że w bazylice św. Piotra urządzą wielkie stajnie dla swoich koni. W XXI w. ich celem jest opanowanie, innym sposobem, całej zachodniej Europy i czego nawet specjalnie nie ukrywają przed opinią publiczną. Historia powtarza się zatem, tylko w innej wersji. Dla przypomnienia, warto także dodać, że istnieje również muzułmańska pedagogika. Problematyka edukacji muzułmanów dotyka także obecnie bezpośrednio Polski.

Duchowy detoksPost jest wołaniem do Boga w sytuacjach, w których nie wiemy co robić. Chroni nas przed biernością i zniechęceniem. Może być wyrazem współczucia wobec kogoś komu nie wiemy jak pomóc. W poście należy zachować umiar. Pościć należy tak aby nie zaszkodzić swojemu zdrowiu. Jeżeli decyduję się na post muszę zachować zdrowy rozsądek. To nie forma postu, ilość odmówionych sobie posiłków, decyduje o jego owocności, ale pokora. Warto skorzystać z mądrości wspólnot zakonnych, w których żeby nie przekroczyć sensownej miary postu, należy w posłuszeństwie ustalić jego formę i czas trwania ze spowiednikiem, albo kierownikiem duchowym. Odwiedzając jednego z narkomanów w szpitalu na detoksykacji mogłem przekonać się ile trzeba mieć samozaparcia, żeby odtruć organizm zatruty narkotykami. Odtruciu towarzyszy cierpienie fizycznie i psychicznie, ale tylko w ten sposób można oczyścić organizm i rozpocząć dalsze leczenie z uzależnienia. Odstawienie narkotyków jest bolesne jednak pozwala odtruć zatrute toksynami ciało.

Praworządność świat na zakręcieCzy rzeczywiście dzisiaj świat współczesny jest na zakręcie? A jeśli jest na zakręcie to na jakim zakręcie, czego on dotyczy? Oto pytanie. W tym miejscu można by przywołać przynajmniej kilka konkretnych przykładów z różnych dziedzin życia potwierdzającychtę tezę, że świa tjest na zakręcie. Nas tym razem interesuje kwestia praworządności. Czy praworządność jest na zakręcie? Od kilku miesięcy w Polsce i nie tylko jesteśmy świadkami dyskusji, ale wielu różnych ataków na Polskę, toczących się polemik w wielu środowiskach - nie tylko polskich, że m.in. w Polsce praworządność jest na zakręcie. Czy rzeczywiście tak jest? Wielu wyraża z tego powodu radość, że wreszcie po latach ktoś zadbał by pochylić się nad jakże ważnymi sprawami - praworządności. Inni zaś wyrażają tymi zmianami wielkie zaniepokojenie, obawy, lęk. Jaka jest w sumie rzeczywistość w zakresie praworządności w Polsce? Otóż nad tymi zagadnieniami pochylać się będą prelegenci cyklicznej konferencji naukowej jaka jest przygotowywana przez Katedrę Pedagogiki Katolickiej KUL na dzień 20 marca 2018 roku (wtorek) pod tytułem: „Praworządność – świat na zakręcie”. Temat wyraźnie wskazuje, że owa praworządność stanie się przedmiotem refleksji naukowej, analizy naukowej w wymiarze nie tylko lokalnym, ale światowym. Już dziś zainteresowanych tą tematyką serdecznie zapraszamy do czynnego w niej udziału zgłaszając swój temat poprzez naszą stronę internetową www.pedkat.pl do dnia 15 marca 2018 roku

Krzyż i zwycięstwoOkoło roku 1264 zwrócił się do św. Tomasza pewien misjonarz z Syrii z prośbą o argumenty potrzebne mu w dyskusjach z muzułmanami. Cztery najbardziej fundamentalne prawdy wiary chrześcijańskiej — donosił ów misjonarz — spotykają się wręcz z szyderstwem ze strony muzułmanów. Mianowicie prawda o Trójcy Świętej, prawda, że Syn Boży stał się człowiekiem i umarł za nas na krzyżu, oraz prawda, że dał nam do spożywania swoje prawdziwe Ciało i Krew. Problemem konfrontacji z islamem oraz możliwościami głoszenia muzułmanom Ewangelii interesowali się ówcześni dominikanie bardzo żywo. Od paru, a może już nawet od kilkunastu lat istniała w zakonie szkoła języków wschodnich (Studium Arabicum), zorganizowana przez św. Rajmunda z Penyafort, a mająca na celu przygotowanie misjonarzy do pracy ewangelizacyjnej wśród Arabów. Przedtem jeszcze św. Rajmund wziął czynny udział w założeniu zakonu dla wykupu niewolników: chodziło o chrześcijan znajdujących się w niewoli muzułmańskiej. W roku 1256 generał zakonu, Humbert z Romans, pisze list do kapituły prowincjalnej w Tarragonie, wzywający do pracy nad nawracaniem Saracenów.

Uczestnicy konferencjiWspółczesne zagrożenia dzieli się na te spowodowane przez człowieka i te, które są skutkiem działania natury. Czasami jednak dochodzi do sytuacji, kiedy katastrofa naturalna ma związek z ingerencją człowieka. Dynamiczny postęp naukowo-techniczny bardzo głęboko zmienia nasze życie i daje niezwykłe możliwości. Pozwala na szybkie pokonywanie przestrzeni, penetrowanie kosmosu, porozumiewanie się na odległość, wreszcie ułatwia wszelką działalność i uatrakcyjnia codzienność. Komputery, telefony, satelity, samochody mające świadczyć o potędze człowieka okazują się jednak niewystarczającą gwarancją bezpieczeństwa. Co roku klęski żywiołowe powodują ogromne zniszczenia i śmierć wielu ludzi. Współczesnej cywilizacji nieodłącznie towarzyszą katastrofy oraz awarie przemysłowe i komunikacyjne. Wraz z rozwojem nowoczesnych gałęzi gospodarki – mimo stosowania coraz to doskonalszych zabezpieczeń – zjawiska te nieuchronnie będą narastać. Implikuje to powstawanie coraz większego zagrożenia ludzi i środowiska naturalnego, które potęgowane są niszczycielskimi działaniami sił przyrody. Współczesne osiągnięcia nauki przyczyniły się do rozszerzenia wiedzy człowieka o tych zjawiskach. Wiele z nich, ongiś niewytłumaczalnych i powodujących zgubne skutki, zostało zbadanych, człowiek nauczył się z nimi walczyć. Niemniej jednak, w dobie szybkiego postępu naukowo-technicznego, żywiołowe działania sił przyrody, które nie zostały (a wszystko wskazuje na to, że nie zostaną) opanowane przez człowieka, przynoszą ogromne straty zarówno dla zdrowia i życia ludzi jak i w gospodarce. Powyższe m.in. kwestie stały się przedmiotem refleksji naukowej podczas Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej zatytułowanej: „Świat fundamentalnych zagrożeń” jaka miała miejsce w dniu 06 marca 2018 roku w Stalowej Woli.

Znak katolickościW powszechnym sformułowaniu ludzi wierzących zazwyczaj słyszymy, iż jesteśmy chrześcijanami. I słusznie. Lecz coraz częściej ze strony duchownych, a może nawet bardziej osób świeckich pojawiają się pytania, uwagi a nawet wątpliwości typu: dlaczego tak mało używamy w naszych rozmowach, wystąpieniach, przemowach, przemówieniach słowa, terminu: katolicki? Czy wstydzimy się tego słowa będąc katolikami? Czy unikamy zaznaczenia naszej pewnej odrębności w stosunku do innych kościołów? Fakt ten nie jest i nie powinien pozostać sam sobie, skoro stanowi przedmiot stawianych wielu pytań, wątpliwości, uwag. Chcę zaznaczyć w tym miejscu i taki fakt, że zauważa się, iż słowo „katolicki” nie zawsze, nawet wśród duchownych, jest należycie rozumiane, wyjaśniane i interpretowane. Co więcej powiem – może się komuś nawet narażę, ale trzeba to jasno wypowiedzieć – że i w instytucjach z nazwy kościelnych słowo, termin „katolicki” wzbudza nie zawsze należyte emocje i zrozumienie. Dla przykładu: dlaczego np. powołuje się w uczelniach rzekomo katolickich „Katedry pedagogiki chrześcijańskiej” a nie „Katedry pedagogiki katolickiej?” skoro przynależymy do Kościoła katolickiego?.Oczywiście nie jest to wyjątek dylematu do tak sformułowanych rzeczywistości. Zachęcam Państwa do lektury poniżej zamieszczonego tekstu, który w dość prosty i zrozumiały sposób przedstawia wyjaśnienie owych kwestii.

Współczesne zagrożeniaWspółczesny świat jest zróżnicowany pod wieloma względami. W dobie ogromnego postępu technologicznego ludzie zaczynają zdawać sobie sprawę z tego, że świat stoi w obliczu wielu zagrożeń i problemów do niedawna nie dostrzegalnych lub nie istniejących. Wiele z nich jest ze sobą ściśle powiązana przyczynowo. Człowiek żyje w ciągłym zagrożeniu. Dawniej pochodziło ono w zasadzie wyłącznie ze strony przyrody, jednakże wraz z rozwojem cywilizacji zaczęły się pojawiać nowe niebezpieczeństwa. Obecnie ich liczba jest zatrważająca, zaś do najpoważniejszych zaliczyć należy: wojny i konflikty, ataki terrorystyczne, katastrofy naturalne, telewizję, uzależnienia, zanieczyszczenie środowiska, globalny problem żywnościowy czy zagrożenia rodzinne. Tematyka te stanie się przedmiotem refleksji Konferencji Naukowej zaplanowanej na 06 marca 2018 roku (wtorek) w Stalowej Woli, ul. Energetyków 11a, zatytułowanej „Świat fundamentalnych zagrożeń”, a organizowanej przez Katedrę Pedagogiki Katolickiej KUL i przy współpracy Fundacji Campus w Stalowej Woli. Obecnie napływają pierwsze zgłoszenia tematów, które obrazują stan faktyczny zagrożeń w skali regionu i całego świata. Serdecznie zapraszamy Państwa do zgłoszenia swego czynnego udziału do 01 marca br. do godz. 24:00 poprzez stronę internetową www.pedkat.pl a następnie wchodząc na zakładkę „Konferencje”. Na chwilę obecną swój udział w konferencji zgłosiło 51 prelegentów. Jeśli ktoś z Państwa nie otrzymał jeszcze od nas potwierdzenia zgłoszenia swego udziału w konferencji z powodu kłopotów technicznych prosimy o informację mailową w tej sprawie.