• 20180306_114307.jpg
  • 20180506_202237.jpg
  • 20180507_184304.jpg
  • 20180508_113817.jpg
  • 20180508_140322.jpg
  • 20180509_151605.jpg
  • 20180510_092047.jpg
  • img_1167.jpg

Podczas uroczystości 1W czasie komunistycznego zniewolenia wielu Polaków – także na ziemi szczecińskiej - było tym pokoleniem, które poszło odważnie wyprostowane wśród tych, którzy byli na kolanach. Podobnie jak pokolenie z 1918 roku, tak i Ci udowodnili, że można walczyć o rzeczy, wartości, które wydawały się dla wielu wówczas nierealne. Walczyli bowiem o suwerenną Polskę, o niepodległość, o sprawiedliwą Rzeczpospolitą. I tak jak pokoleniu czasu I czy II wojny światowej, tak i pokoleniu z lat 70’ i kolejnych, aż do roku 1989, udało się walczyć i zwyciężać, mimo wielu zmagań, cierpień i represji. Dziś, to jest 25 maja 2018 roku w Szczecinie, grupa Bohaterów tamtych lat została odznaczona przez Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób RepreUroczystość odznaczeniasjonowanych medalem „Pro Patria”. W imieniu Jana Józefa Kasprzyka - Szef Urzędu, odznaczenia wręczył Tomasz Hinc – wojewoda zachodniopomorski, który, między innymi powiedział: "Jesteście Państwo wyjątkowymi strażnikami tej wielkiej, zbiorowej pamięci Narodu i za to w imieniu władz Rzeczypospolitej serdecznie Wam dziękuję”. Jest niezaprzeczalnym fatem, że odznaczeni są bohaterami naszej niepodległości, spadkobiercami tamtego pokolenia sprzed 100 lat, a w grudniu 1970 roku obudzili ducha naszego uśpionego Narodu. Ten Naród potrzebował iskry i ta iskra przyszła również z Pomorza Zachodniego. Słowo do zebranych na uroczystości skierował również Jego Ekscelencja Ks. Abp Andrzej Dzięga – Metropolita Szczecińsko-kamieński.

Drużyna piłki nożnejStrategia planowanych wydarzeń zawsze pomaga w realizacji wizji i osiągnięciu celu. Aby dany plan stał się faktem, koniecznym jest podjęcie z dużym wyprzedzeniem czasowym konkretnych przygotowawczych działań. Jeszcze nie umilkły echa zorganizowanych „Europejskich Dni Kultury Młodzieży”, a już rozpoczęto starania o przygotowanie konkretnych planów na kolejne wydarzenia. Tym razem elementem wpisujących się w zamysł planowanych spotkań integracyjnych, była jednodniowa wizyta w Berlinie. W dniu 20 czerwca br. w godzinach popołudniowych rozpoczęły się rozmowy z przedstawicielami klubu sportowego FC Polonia Berlin. Osobą reprezentującą klub był Łukasz Woźniak, członek Zarządu, zaś ze strony polskiej ks. Jan Zimny. Historia klubu sięga czerwca 2012 roku. Idea założenia własnej drużyny piłkarskiej w Berlinie zrodziła się w głowach dwóch zagorzałych sympatyków piłki nożnej: Adriana Tomaszewskiego i Marcina Klimka. Celem rozmów było wypracowanie strategii współpracy m.in. w zakresie rozegrania turnieju piłki nożnej wśród młodzieży pochodzącej z Niemiec, Polski, Ukrainy, Słowacji, Węgier.

Procesja do ołtarzaMiesiąc maj oprócz walorów piękna przyrody, matur, czy wielu rocznic, zawiera w sobie wspomnienia Patronów różnych profesji i zawodów. Jedną z takich znaczących i szeroko świętowanych jest wspomnienie św. Floriana – czyli Święta Strażaków. Miałem to szczęście, iż przebywając w tych dniach na Pomorzu uczestniczyłem w obchodach Wojewódzkiego Święta Strażaków, które odbyło się w dniu 19 maja br. przed południem w Myśliborzu. Uroczystość zgromadziła członków wszystkich szczebli zarówno Państwowej Straży Pożarowej jak i zespoły Ochotniczych Straży Pożarnych. O godz 10 przed główną siedzibą Powiatowej Straży Podczas homilii Ks. AbpaPożarnej odbyło się poświęcenie i odsłonięcie Figury św. Floriana, której dokonał Jego Ekscelencja Ks. Abp Andrzej Dzięga – Metropolita Szczecińsko-Kamieński w obecności przedstawicieli instytucji państwowych, wojewódzkich i samorządowych, w tym Krzysztofa Kozłowskiego - wiceministra spraw wewnętrznych i administracji i komendanta głównego PSP gen. brygadiera Leszka Suskiego. „Użycz nam Panie za pośrednictwem świętego Floriana, wszelkiej pomocy i obrony. Prosimy Cię o to przez Chrystusa Pana naszego” - mówił abp A. Dzięga. Po dokonaniu aktu poświęcenia uczestnicy uroczystości przy akompaniamencie orkiestry przeszli do kościoła pw. Św. Jana Chrzciciela, gdzie o godz. 11:00 rozpoczęła się uroczysta Msza święta pod przewodnictwem Pasterza tejże diecezji. W homilii Ks. Abp przywołał postać św. Floriana jako wzór służby na rzecz współczesnego człowieka, szczególnie będącego w różnych zagrożeniach. Fotogaleria z Uroczystości poniżej tekstu.

W duchu jednościNie często spotyka się ludzi, którzy są otwarci na drugiego człowieka, a cóż dopiero na młodego człowieka, którego życie bywa niekiedy burzliwe, pełne niepokoju, sprzeciwu wewnętrznego, buntu czy rezygnacji. W tym, jakże niespokojnym świecie, spotykamy ludzi, którzy starają się do końca zrozumieć innych, ich problemy, ich oczekiwania, plany czy marzenia. Młodzież z natury swej bardzo ceni sobie takich „Przyjaciół” i przy każdej okazji daje wyraz swej wdzięczności, pamięci za taką postawę, życzliwość. Od kilku lat w Stalowej Woli organizowane są Europejskie Dni Młodych, które wpisały się w panoramę wiosennych wydarzeń tego Regionu. Ciekawą rzeczą jest fakt, iż spotkania te odbywają się w czasie wspomnienia liturgicznego św. Andrzeja Boboli, który jest między innymi patronem Ks. Abpa Andrzeja Dzięgi. Każdego roku młodzi przypominają organizatorom, by poprzez różne gesty połączyć się duchowo z Osobą Księdza Arcybiskupa, który – co prawda dla wielu nie jest bliżej znaną osobą – to jednak dał się wielu poznać przy różnych okazjach jako autentyczny Przyjaciel Młodych. Również i tym razem podjęto dwie inicjatywy wyrażenia jedności z Pasterzem – Solenizantem. Pierwsza inicjatywa miała miejsce w dniu 09 maja podczas pobytu uczestników EDKM w Krakowie.

Uczestnicy konferencjiJest dziś faktem nie do podważenia, że w dobie współczesnej, rodzina wciąż napotyka na wiele różnych trudności zarówno w wymiarze duchowym, ekonomicznym czy pedagogicznym. Trudności te stanowią przyczynę wielu kryzysów w rodzinie, napięć, niepowodzeń. Już począwszy od momentu tworzenia samego związku dwoja osób często zauważa się wielki kryzys, który w dalszej perspektywie życia rzutuje na obraz i funkcjonowanie całej rodziny. Podejmowane działania prowadzące w kierunku niwelowania przyczyn i trudności funkcjonalnych rodzin nie zawsze spełniają należyte oczekiwania. Potrzeba nieustannej troski ze strony wszystkich podmiotów idących w kierunku wsparcia rodziny, a tym samym poprawy sytuacji we wspólnotach familijnych stanowiących fundament istnienia wszelkich wspólnot. Katedra Pedagogiki Katolickiej KUL już od kilku lat podejmuje w tym zakresie wiele działań mających na celu niesienie szerokiego wsparcia każdej rodzinie. Tym razem zorganizowana w dniu 15 maja 2018 roku w Stalowej Woli, ul. Energetyków 11A, kolejna konferencja na temat rodziny pod tytułem: „Proklamacja rodziny w dobie współczesnych ideologii”, była tego dowodem. Była to kolejna konferencja z cyklicznych konferencji organizowanych w kooperacji z Fundacją Campus w Stalowej Woli.

Czas pożegnaniaNawet kiedy nadchodzi czas rozstania, wciąż patrzymy w niebo w nadziei, że czas powrotu nastąpi. Nie można się smucić bo wówczas żyjemy tylko przeszłością, należy żyć w radości, że znów nadejdzie dzień powitania. Bywa bowiem, że pożegnanie zawisa czekaniem w drzwiach naszego domu. W takim oto klimacie przeżywaliśmy dziś, jako organizatorzy „Europejskich Dni Kultury Młodzieży”, przedpołudniowy czas. Po porannym zjednoczeniu przy stole udaliśmy się do najbliższej świątyni na wspólną Eucharystię. W modlitwie tej oprócz znanych form wypowiedziane zostały słowa szczególne, by znów za rok przeżywać jeszcze w nieco większym gronie agapę jedności. KażdRazem budować przyszłośćy element uświadamiający pożegnanie, powodował zadumę, smutek, tęsknotę. Zanim wypowiedziane zostało słowo „Amen” wieńczące Ucztę Ofiarną, przewodniczący liturgii ks. Jan Zimny skierował do wszystkich słowa zachęty w trwaniu kontemplacji Jezusa Miłosiernego. Po Mszy świętej udaliśmy się ponownie do naszej bazy lokalowej, aby spojrzeć sobie głęboko w oczy, by wypowiedzieć to, czym najbardziej serce oddycha. Zespół „Alleluja” z Kapušan przysposobił rytmy, które miały wyrazić wszelkie uczucia odjeżdżających do swoich środowisk, krain. Rytmy te zaprosiły do wspólnej zabawy, której duch wciąż przesycany był świadomością pożegnania. Fotogaleria poniżej tekstu.

Na wałach Katedry WawelskiejJakże wielu świadków, kroczących drogą świętości, dodawało i wciąż dodaje blasku naszej kulturze duchowej, narodowej, rodzinnej. Z wdzięcznością podziwiamy cenną tradycję, którą przekazali nam nasi narodowi i duchowi bohaterowie i którą nadal przekazują z pokolenia na pokolenie jako znak prawdziwego éschaton, tej przyszłości, do której Bóg nieustannie powołuje każdego człowieka wewnętrzną mocą Ducha Świętego. W świecie globalizmu właśnie obrona tożsamości kulturowej jest wyznacznikiem nowoczesności i dalekowzroczności. Jesteśmy dłużnikami, tych pokoleń, które tworzyły naszą przeszłość i dzięki którym przetrwaliśmy jako Naród. Miliony Polaków nawiedza groby Widok na Stary Rynek w Krakowierodzinne, mogiły przodków i bliskich. Mimo próby narzucania - zwłaszcza w mediach! - nowych pogańskich obyczajów doświadczamy jak żywa jest w Polsce pamięć historyczna i świadomość ciągłości pokoleń. Nie mogło więc w kolejnym dniu przeżywanych Europejskich Dni Kultury Młodzieży zabraknąć nawiedzenia miejsca spoczynku naszych bohaterów, a także nie nawiedzić Źródła Bożego Miłosierdzia, jakim jest Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie. Po śniadaniu wyruszyliśmy więc w kierunku Krakowa by wpierw wysłuchać katechezy na temat Świętej Siostry Faustyny i jej dzieła duchowego, uczestniczyć we Mszy św. a następnie nawiedzić groby Wielkich Polaków.

Uczestnicy Międzynarodowej Konferencji Naukowej 08.05.2018Trzeci dzień Europejskich Dni Kultury Młodzieży miał charakter głównie naukowy. Od początku dnia przybywali kolejni prelegenci zadeklarowani czynnym udziałem w tym wydarzeniu. W ten sposób grupa uczestników wzrosła do ponad 140 osób. Dotychczasowym zwyczajem wspólną modlitwą o godz. 10:00 rozpoczęła się pierwsza część konferencji. Po wstępnym słowie ks. Jana Zimnego, trzej prelegenci reprezentujący środowisko AWF w Katowicach i UPJPII w Krakowie wygłosili referaty wprowadzające w całość debaty naukowej. Zaprezentowali w nich między innymi wyniki badań przeprowadzonych w wielu środowiskach Wspólne biesiadowaniewśród sportowców. Ku zdumieniu należy przyznać, że niektóre dane zatrwożyły słuchaczy, zwłaszcza wyniki dotyczące hazardu wśród sportowców piłki nożnej. Po sesji plenarnej i przerwie kawowo-ciastkowej nastąpiła druga część jako praca w trzech odrębnych sekcjach. Jedna z nich jako międzynarodowa ukazała wiele wątków dotyczących spraw sportowych mających miejsce w kilku krajach Europy. W części podsumowującej prowadzący sekcje tematyczne podkreślali wysoki poziom naukowy wystąpień. Ponadto wielu z prelegentów tej sekcji zwracało uwagę na kwestie tradycji w sporcie danego kraju, kulturę i dziedzictwo w tej materii. Fotogaleria poniżej tekstu