• 20180306_114307.jpg
  • 20180506_202237.jpg
  • 20180507_184304.jpg
  • 20180508_113817.jpg
  • 20180508_140322.jpg
  • 20180509_151605.jpg
  • 20180510_092047.jpg
  • img_1167.jpg

PentekostalizacjaCzy Kościół powinien się bać pentekostalizacji? Czy wiara katolicka jest dziś jeszcze wiarą rozumną, czy też staje się tylko przeżyciem emocjonalnym? Pojawiają się ostrzeżenia przed zagrożeniem określanym jako pentekostalizacja. Słowem „pentekostalizacja” opisuje się dzisiaj dwa procesy: szybki wzrost liczebny różnego rodzaju nowych wspólnot stricte zielonoświątkowych oraz zjawisko stopniowego przekształcania tradycyjnych Kościołów chrześcijańskich i związków wyznaniowych w bliżej nieokreśloną formę chrześcijaństwa charyzmatycznego w wymiarze globalnym. Obecnie w Polsce nie jest odchodzenie katolików i wstępowanie do nowych wspólnot, ale przyjmowanie nowych treści płynących szczególnie z Azji, Afryki, Ameryki Południowej. Niekiedy jest to szkodliwe i może osłabiać naszą wiarę katolicką. To, co dzieje się obecnie w życiu Kościoła, ów potężny ruch charyzmatyczny, pozwala przeczuwać, co się dopiero będzie dokonywało. Coraz częściej słychać głosy o tym, że pentekostalizacja, określana również jako „ucharyzmatycznienie” lub „uzielonoświątkowienie”, niesie zagrożenia nie tylko dla Kościoła katolickiego, ale dla całego chrześcijaństwa. Dyskusja wokół tej kwestii toczy się od lat. Jako miejsca, w których negatywne skutki wspomnianego zjawiska są bardzo widoczne.

Uczestnicy konferencji 20.03.2018Chyba nikt nie ma wątpliwości, że praworządność zawsze była, jest i pozostanie wielkiem oczekiwaniem ze strony każdego człowieka, kto racjonalnie podchodzi do życia. Ostatnie wydarzenia, relacje z nich pokazują, jak ludzka nierzetelność może zniszczyć życia człowieka pozbawiając go niesłusznie na wiele lat wolności Słusznie wielu uczestników dzisiejszej konferencji podkreślało, że świat autentycznie jest dziś na wielkim zakręcie. Nie dziwi nas zatem fakt, że w wielu krajach toczy się nieustannie dyskusja nad tym zagadnieniem. Wiele środowisk pochyla się nad sprawą praworządności w duchu trosko o jej właściwy kształt, funkcjonowanie, rozumienie. I chociaż praworządność różnie jest definiowana, różnie jest pojmowana to każdy z nas chce wyrazić w tym względzie swoją opinię. Ożywionym czasem dyskisji i naukowej refleksji nad praworządnością była Ogólnopolska Konferencja Naukowa w dniu 20 marca 2018 roku w Stalowej Woli (ul. Energetyków 11A) zatytułowana: „Praworządność – świat na zakręcie”, a której organizatorem była Katedra Pedagogiki Katolickiej KUL. Jak słusznie zauważyli prelegenci, że rzeczywiście pod względem praworządności dziś świat jest na pewnym zakręcie. Można również szeroko polemizować, czy praworządność dziś jako pewne zjawisko ma się dobrze w wielu krajach? Czy nie potrzeba jednak pewnych działań, korekt, aby obraz praworządności w świecie, w Europie, w Polsce uległ poprawie, modyfikacji? Zdecydowana większość prelegentów podkreślała, że istnieje konieczność prac nad szeroko pojętą praworządnością. Konferencja rozpoczęła się słowem wprowadzającym ks. prof. Jan Zimnego, który przypomniał, iż obecna konferencja jest kolejną z tego cyklu.

Plakat ZaproszenieJest faktem, że już od paru lat w miesiącu maju na kilka dni w Stalowej Woli spotyka się ze sobą młodzież – głównie studenci – z różnych krajów Europy by razem świętować, przeżywać chwile duchowe i modlitewne, ze sobą rozmawiać i dyskutować, polemizować, poznawać się, wymieniać swoje poglądy i doświadczenia, zwiedzać piękno ziemi ojczystej, rozgrywać różne mecze, bawić się w duchu przyjaźni. Takie jest prawo młodości by być razem i razem wzrastać. Młodzi chcą budować nowe jutro oparte na szacunku, miłości, zaufaniu. Tym razem „Europejskie Dni Kultury Młodzieży” odbywać się będą w dniach 06-10 maja 2018 roku. Ze względu na bogaty program formacyjno – naukowo – kulturalny jego realizacja odbywać się będzie w kilku miejscach naszego regionu. Na chwilę obecną swój udział w programie zapowiedzieli młodzi ze Słowacji, Węgier, Rumunii, Czech, Ukrainy, Litwy, Niemiec. Zapowiada się wielkie świętowanie, które wpisuje się w 100. rocznicę Niepodległości Polski. Swojego poparcia tej inicjatywie udzielił Senat RP, Ministerstwo Sportu i wiele innych jednostek ogólnopolskich i lokalnych. Jeśli jakaś grupa młodzieży zechciałaby wziąć udział w całym programie bądź w jego części prosimy o konta z nami poprzez e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

IslamTrzeba przypomnieć, że Koran, czyli tekst literacki napisany przez Mahometa, zmarły w 632 r. po Chr. w Medynie, uważany jest przez muzułmanów (mahometan) za księgę objawioną (świętą) islamu. Powtórzyć trzeba, że Koran, w oryginale został spisany w języku arabskim. Dla przypomnienia należy powtórzyć również, że w Koranie znajduje się 114 ‘sur’ (rozdziałów). Sury z kolei podzielono na tzw. ‘aje’ (wersety). Istnieje 90 sur tzw. mekkańskich, natomiast pozostałe 24 sury tzw. medyńskie, bardziej „wojownicze”, agresywniejsze, z elementami okrucieństwa, spisane zostały przez niego w Medynie, gdzie przebywał w latach 622-632 po Chr. Sury w Koranie ułożono na ogół według zasady od najdłuższej do najkrótszej. Współcześnie w Polsce popularny jest przekład Koranu dokonany przez Józefa Bielawskiego, choć funkcjonują także inne tłumaczenia. Na temat dżihadu (wojny muzułmańskiej z niewiernymi) powstały bardzo liczne książki. W języku polskim dostępne są obecnie zarówno opracowania zbiorowe, jak i autorskie książki indywidualnych autorów. Wielka ilość różnorodnych publikacji na temat islamskiego dżihadu w różnych jego wersjach świadczy o ważności tematu i żywym, trwałym zainteresowaniu nim, także w katolickiej Polsce, w związku z realnym zagrożeniem dla Europy ze strony islamu w XXI wieku, równie realnym, jak to miało miejsce w XVII wieku, gdy muzułmanie oblegali Wiedeń i przygotowywali się do inwazji na Rzym, planując, że w bazylice św. Piotra urządzą wielkie stajnie dla swoich koni. W XXI w. ich celem jest opanowanie, innym sposobem, całej zachodniej Europy i czego nawet specjalnie nie ukrywają przed opinią publiczną. Historia powtarza się zatem, tylko w innej wersji. Dla przypomnienia, warto także dodać, że istnieje również muzułmańska pedagogika. Problematyka edukacji muzułmanów dotyka także obecnie bezpośrednio Polski.

Duchowy detoksPost jest wołaniem do Boga w sytuacjach, w których nie wiemy co robić. Chroni nas przed biernością i zniechęceniem. Może być wyrazem współczucia wobec kogoś komu nie wiemy jak pomóc. W poście należy zachować umiar. Pościć należy tak aby nie zaszkodzić swojemu zdrowiu. Jeżeli decyduję się na post muszę zachować zdrowy rozsądek. To nie forma postu, ilość odmówionych sobie posiłków, decyduje o jego owocności, ale pokora. Warto skorzystać z mądrości wspólnot zakonnych, w których żeby nie przekroczyć sensownej miary postu, należy w posłuszeństwie ustalić jego formę i czas trwania ze spowiednikiem, albo kierownikiem duchowym. Odwiedzając jednego z narkomanów w szpitalu na detoksykacji mogłem przekonać się ile trzeba mieć samozaparcia, żeby odtruć organizm zatruty narkotykami. Odtruciu towarzyszy cierpienie fizycznie i psychicznie, ale tylko w ten sposób można oczyścić organizm i rozpocząć dalsze leczenie z uzależnienia. Odstawienie narkotyków jest bolesne jednak pozwala odtruć zatrute toksynami ciało.

Praworządność świat na zakręcieCzy rzeczywiście dzisiaj świat współczesny jest na zakręcie? A jeśli jest na zakręcie to na jakim zakręcie, czego on dotyczy? Oto pytanie. W tym miejscu można by przywołać przynajmniej kilka konkretnych przykładów z różnych dziedzin życia potwierdzającychtę tezę, że świa tjest na zakręcie. Nas tym razem interesuje kwestia praworządności. Czy praworządność jest na zakręcie? Od kilku miesięcy w Polsce i nie tylko jesteśmy świadkami dyskusji, ale wielu różnych ataków na Polskę, toczących się polemik w wielu środowiskach - nie tylko polskich, że m.in. w Polsce praworządność jest na zakręcie. Czy rzeczywiście tak jest? Wielu wyraża z tego powodu radość, że wreszcie po latach ktoś zadbał by pochylić się nad jakże ważnymi sprawami - praworządności. Inni zaś wyrażają tymi zmianami wielkie zaniepokojenie, obawy, lęk. Jaka jest w sumie rzeczywistość w zakresie praworządności w Polsce? Otóż nad tymi zagadnieniami pochylać się będą prelegenci cyklicznej konferencji naukowej jaka jest przygotowywana przez Katedrę Pedagogiki Katolickiej KUL na dzień 20 marca 2018 roku (wtorek) pod tytułem: „Praworządność – świat na zakręcie”. Temat wyraźnie wskazuje, że owa praworządność stanie się przedmiotem refleksji naukowej, analizy naukowej w wymiarze nie tylko lokalnym, ale światowym. Już dziś zainteresowanych tą tematyką serdecznie zapraszamy do czynnego w niej udziału zgłaszając swój temat poprzez naszą stronę internetową www.pedkat.pl do dnia 15 marca 2018 roku

Krzyż i zwycięstwoOkoło roku 1264 zwrócił się do św. Tomasza pewien misjonarz z Syrii z prośbą o argumenty potrzebne mu w dyskusjach z muzułmanami. Cztery najbardziej fundamentalne prawdy wiary chrześcijańskiej — donosił ów misjonarz — spotykają się wręcz z szyderstwem ze strony muzułmanów. Mianowicie prawda o Trójcy Świętej, prawda, że Syn Boży stał się człowiekiem i umarł za nas na krzyżu, oraz prawda, że dał nam do spożywania swoje prawdziwe Ciało i Krew. Problemem konfrontacji z islamem oraz możliwościami głoszenia muzułmanom Ewangelii interesowali się ówcześni dominikanie bardzo żywo. Od paru, a może już nawet od kilkunastu lat istniała w zakonie szkoła języków wschodnich (Studium Arabicum), zorganizowana przez św. Rajmunda z Penyafort, a mająca na celu przygotowanie misjonarzy do pracy ewangelizacyjnej wśród Arabów. Przedtem jeszcze św. Rajmund wziął czynny udział w założeniu zakonu dla wykupu niewolników: chodziło o chrześcijan znajdujących się w niewoli muzułmańskiej. W roku 1256 generał zakonu, Humbert z Romans, pisze list do kapituły prowincjalnej w Tarragonie, wzywający do pracy nad nawracaniem Saracenów.

Uczestnicy konferencjiWspółczesne zagrożenia dzieli się na te spowodowane przez człowieka i te, które są skutkiem działania natury. Czasami jednak dochodzi do sytuacji, kiedy katastrofa naturalna ma związek z ingerencją człowieka. Dynamiczny postęp naukowo-techniczny bardzo głęboko zmienia nasze życie i daje niezwykłe możliwości. Pozwala na szybkie pokonywanie przestrzeni, penetrowanie kosmosu, porozumiewanie się na odległość, wreszcie ułatwia wszelką działalność i uatrakcyjnia codzienność. Komputery, telefony, satelity, samochody mające świadczyć o potędze człowieka okazują się jednak niewystarczającą gwarancją bezpieczeństwa. Co roku klęski żywiołowe powodują ogromne zniszczenia i śmierć wielu ludzi. Współczesnej cywilizacji nieodłącznie towarzyszą katastrofy oraz awarie przemysłowe i komunikacyjne. Wraz z rozwojem nowoczesnych gałęzi gospodarki – mimo stosowania coraz to doskonalszych zabezpieczeń – zjawiska te nieuchronnie będą narastać. Implikuje to powstawanie coraz większego zagrożenia ludzi i środowiska naturalnego, które potęgowane są niszczycielskimi działaniami sił przyrody. Współczesne osiągnięcia nauki przyczyniły się do rozszerzenia wiedzy człowieka o tych zjawiskach. Wiele z nich, ongiś niewytłumaczalnych i powodujących zgubne skutki, zostało zbadanych, człowiek nauczył się z nimi walczyć. Niemniej jednak, w dobie szybkiego postępu naukowo-technicznego, żywiołowe działania sił przyrody, które nie zostały (a wszystko wskazuje na to, że nie zostaną) opanowane przez człowieka, przynoszą ogromne straty zarówno dla zdrowia i życia ludzi jak i w gospodarce. Powyższe m.in. kwestie stały się przedmiotem refleksji naukowej podczas Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej zatytułowanej: „Świat fundamentalnych zagrożeń” jaka miała miejsce w dniu 06 marca 2018 roku w Stalowej Woli.