• Foto-01.jpg
  • Foto-02.jpg
  • Foto-03.jpg
  • Foto-04.jpg
  • Foto-05.jpg
  • Foto-06.jpg
  • Foto-07.jpg
logo2

Pilna wiadomość Szanowni Państwo, wprawdzie trwa jeszcze rok akademicki 2019/2020, studenci przystępują do zaliczeń, egzaminów, obrony prac magisterskich, zaś nauczyciele akademiccy zmagają się z trudnościami przeprowadzenia czynności z tym związanych, to nie możemy zapomnieć, że za niemal cztery miesiące powrócimy do rozpoczęcia nowego roku akademickiego 2020/2021. Jaka to będzie rzeczywistość w sensie funkcjonowania zewnętrznego trudno jest dziś przewidzieć. Wielu snuje dość ciemne wizje stąd w wielu uczelniach trwają intensywne przygotowania do prowadzenia wielu zajęć zdalnie. Zwyczajem corocznym przyjęliśmy, że w czerwcu przedstawiamy nowy kalendarz konferencji naukowych jakie zostały zaplanowane na najbliższy rok akademicki. Jest to o tyle ważne, że wielu może wczesnej przygotować swoje wystąpienie – referat, zaplanować swój kalendarz z uwzględnieniem konkretnych konferencji tematycznych. Zapraszamy więc Państwa do zapoznania się zarówno z terminarzem jak i tematyką konferencji zamieszczonych na naszej stronie internetowej pod adresem http://www.pedkat.pl/konferencje/planowane/terminy Ponadto wykaz konferencji został zamieszczony pod niniejszym tekstem oraz w bazie konferencji ogólnopolskich pod adresem https://unikonferencje.pl/konferencje-naukowe

Wypełnij ankietęSzanowni Państwo, wielokrotnie to my śpieszyliśmy Państwu z pomocą w różnych trudnych kwestiach, sytuacjach, problemach. Tym razem szczególną prośbę kieruję do Państwa z racji na podjęte ważne badania i przygotowywanie specjalnej publikacji na temat „lidera”. Badania prowadzone są w pięciu krajach i staną się materiałem w przygotowaniu specjalnej monografii, która w dalszym etapie pozwoli na opracowanie specjalnego projektu badawczego. Wielu z Państwa ma zapewne szeroki kontakt ze studentami różnych środowisk akademickich. Bardzo proszę o udostępnienie niżej zamieszczonego linku do ankiety znajdującej się w Internecie, aby jak największa liczba osób mogła wziąć udział w prowadzonym badaniu. Ankietę wypełniają wszyscy studenci niezależnie od kierunku studiów, wieku, poziomu studiów, specjalności itp. Po wypełnieniu ankiety wystarczy na końcu kliknąć „Prześlij” i ankieta zostanie dołączona do bazy ankiet w specjalnym systemie. Proszę więc Państwa tym razem o taką formę pomocy, która jest z wielu powodów bardzo ważna i stanowi punkt wyjścia do dalszych działań w których w przyszłości – nie jest wykluczone, że i Państwo będziecie partycypować.

Błogosławieństwo JubilataStrzec granic to wielki i zaszczytny obowiązek zwłaszcza, gdy mamy na uwadze granice ludzkiej duchowości. Każda troska o bezpieczeństwo wymaga nie lada mądrości, odwagi, poświęceń, a przede wszystkim otwartości serca i zrozumienia drugiego człowieka. Może dla Czytelnika tego rodzaju określenie jakim jest „duchowy wopista”, może budzić zdziwienie i pytanie: skąd takie określenie?. Otóż trzeba zauważyć, że bywają osoby, których praca, zaangażowanie, poświęcenie i troska o sprawy im powierzone mają wiele wspólnego i analogicznego z celami i Z Krzyżem Jubileuszowymzadaniami podejmowanymi na nieco innym poletku danej profesji. W dniu 30 maja 2020 roku w Mieszkowicach – diecezja szczecińsko-kamieńska - odbyła się piękna i radosna Uroczystość Jubileuszowa 50. lecia kapłaństwa ks. kan. Stanisława Piekarza – proboszcza tejże parafii. Uroczystość rozpoczęła się Mszą świętą której przewodniczył Dostojny Jubilat w obecności Jego Ekscelencji Księdza Arcybiskupa Andrzeja Dzięgi – Metropolity szczecińsko-kamieńskiego, który zgodnie ze zwyczajem diecezji dokonał aktu jubileuszowego wraz z wręczeniem Jubilatowi specjalnego Krzyża. Ksiądz Jubilat dziękował Bogu za rodziców i rodzeństwo, drogę do kapłaństwa i za wszystkie lata posługi kapłańskiej czynionej w kilku parafiach jako wikariusz, a następnie jako proboszcz. Fotogaleria z Uroczystości poniżej tekstu.

Wspólna EucharystiaW dniu 20 czerwca br. przypada 38. rocznica święceń kapłańskich 38 kapłanów, którzy wspólnie przyjęli sakrament kapłaństwa z rąk Śp. Ks. Abpa Ignacego Tokarczuka - ówczesnego ordynariusza diecezji przemyskiej. Kapłani ci pracują obecnie w czterech diecezjach polskich, dwóch za granicami Ojczyzny (w Belgii i Japonii), a dwóch kapłanów z tej grupy Pan powołał już do wieczności. Uroczystość, która miała miejsce w dniu dzisiejszym, to jest 25 maja 2020 roku przy Sanktuarium Matki Bożej Wniebowziętej w Lipinkach, oprócz corocznego zwyczajnego spotkania koleżeńskiego, posiadała charakter bezpośredniego Sadzenie Jubileuszowego Dębuprzygotowanie do Jubileuszu 40. lecia kapłaństwa. Modlitwie przewodniczył Jego Ekscelencja Ksiądz Arcybiskup Andrzej Dzięga – Metropolita Szczecińsko-kamieński, ofiarodawca obrazu Matki Bożej Królowej znajdującego się w głównym ołtarzu starego kościoła w Lipinkach, a którego wprowadzonie nastąpiło w dniu 22 sierpnia ub. roku. Poniżej fotogaleria ze spotkania.

Wartość rodzinyJaka jesteś, rodzino - polska rodzino? W odpowiedzi na to pytanie pomógł nam udzielać wielokrotnie Święty Jan Paweł II, który wspominając własną rodzinę mówił nam: „Po synowsku całuję próg domu rodzinnego, wyrażając wdzięczność Opatrzności Bożej za dar życia przekazany mi przez moich Rodziców, za ciepło rodzinnego gniazda, za miłość moich najbliższych, która dawała poczucie bezpieczeństwa i mocy, nawet wtedy, gdy przychodziło zetknąć się z doświadczeniem śmierci i trudami codziennego życia w niespokojnych czasach”. Sam wiele doświadczając, doskonale wiedział, że rodzina to największy skarb narodu. Jest szkołą cnót społecznych, stanowiących o życiu i postępie społecznym. Rodzina jest prawdziwym fundamentem społeczeństwa i stanowi jedno z najcenniejszych dóbr ludzkości. Jest środowiskiem posiadającym najlepsze warunki do przekazywania wartości religijnych i kulturowych, które pomagają człowiekowi w ukształtowaniu własnej tożsamości. Ileż to głębokich i autentycznych słów skierował do nas Ojciec Święty rozważając znaczenie rodziny w życiu człowieka. Zapewne nowe spojrzenia, nową refleksję na temat rodziny przedstawią prelegenci Międzynarodowej Konferencji Naukowej zatytułowanej „Rodzina – naturalna, duchowa czy społeczna?” mającej się odbyć w dniu 26 maja 2020 roku (wtorek) w Stalowej Woli. Osoby zainteresowane tą tematyką mogą jeszcze zgłaszać swój czynny udział tylko do dnia 22 maja 2020 roku do godz. 24.00 (piątek) przesyłając elektronicznie kartę zgłoszenia poprzez stronę www.pedkat.pl Zainteresowanych serdecznie zapraszamy.

Wiele jest serc, wiele pamięci, wiele wspomnień, wiele życzliwości i wiele wdzięczności. Każdy z nas na swój sposób przeżywa dziś na nowo tamte dni, tygodnie, lata, gdy spoglądał, podziwiał, spotykał się, słuchał Wielkiego Człowieka – dziś Świętego Jana Pawła II. W niejednym z nas odżywają tamte uczucia, chwile, które zmieniały świat, zmieniały nas, zmieniały ustroje polityczne, zmieniały kulturę i obyczaje, a nade wszystko zmieniały niemal każdego człowieka. Wielu spośród nas dzięki Niemu wybrało piękną drogę życia, zmieniło swój kierunek życia, a wielu pozostało wiernym wierze naszych praojców i ojców. Dziś możemy wspólnie wyśpiewać wielką pieść wdzięczności za ten dar, który stał się naszym udziałem w Osobie Jana Pawła II. Szczególnie te najbliższe dni przypominać nam będą Jego Osobę, Jego posługowanie, Jego charyzmatyczny pontyfikat. Wielu z nas w pamięci powędruje w różne zakątki Ojczyzny, gdzie uczestniczył w Jego pielgrzymkach. Wielu dziś mimo pandemii wybierze się w daleką podróż duchową do Watykanu, do Jego grobu wspominając choćby spotkania z Nim na Placu św. Piotra. W tych dniach będzie wiele wędrówek naszych wspomnień, naszych duchowych przeżyć, wspólnych z Nim modlitw, czuwań, zadumy i refleksji. Zanim przejdziesz Drogi Czytelniku do dalszej części tekstu posłuchaj tej pieśni z okazji Jego setnej Rocznicy Urodzin, klikająć w foto zamieszczone poniżej.

Wielki Jubileusz 

Abp Carlo Maria Viganò W obliczu poważnego wielkiego kryzysu my, Pasterze Kościoła Katolickiego, na mocy naszego mandatu uważamy, że naszym świętym obowiązkiem jest apel do naszych Braci w Episkopacie, do duchowieństwa, zakonników, świętego Ludu Bożego i wszystkich mężczyz i kobiet dobrej woli. Wniosek ten został również podpisany przez intelektualistów, lekarzy, prawników, dziennikarzy i specjalistów, którzy zgadzają się z jego treścią, i może być podpisany także przez tych, którzy chcą zrobić to samodzielnie. Fakty wykazały, że pod pretekstem epidemii Covid-19 niezbywalne prawa obywateli zostały w wielu przypadkach naruszone, a ich podstawowe wolności, w tym korzystanie z wolności kultu religijnego, wypowiedzi i przemieszczania się, zostały nieproporcjonalnie i nieuzasadnione ograniczone. Zdrowie publiczne nie byći nie może stać się alibi za naruszeniem praw milionów ludzi na całym świecie, nie mówiąc już o pozbawieniu władz cywilnych obowiązku mądrego działania na rzecz wspólnego dobra. Jest to szczególnie prawdziwe, ponieważ z kilku kwartałów rodzą się coraz większe wątpliwości co do faktycznej zaraźliwości, niebezpieczeństwa i odporności na tego wirusa. Wiele autorytatywnych głosów w świecie nauki i medycyny potwierdza, że alarm mediów dotyczący Covid-19 wydaje się absolutnie nieuzasadniony.

OdpoczynekSport to zdrowie zapamiętaj to sobie. Czy masz więcej czy masz mniej ty się zawsze z tego śmiej. Umieć zwyciężać to sztuka. Bo zwyciężyć mogą ci, którzy wierzą, że mogą. Jeśli więc chcemy biegać winniśmy to czynić każdego dnia, ale jeśli chcemy zmienić swoje życie musimy przebiec maraton. Warto pamiętać, że każdy rodzaj sportu niesie ze sobą bogaty skarbiec wartości. Ćwiczenie uwagi, kształcenie woli, wytrwałości, odpowiedzialności, znoszenie trudu i niewygód, duch wyrzeczenia i solidarności, wierność obowiązkom. To tylko przykładowy owoc sportu. Jest ich więcej. Sport ma ogromną moc i może być źródłem energii do pozytywnych przemian także duchowych. Zapewne prelegenci organizowanej w dniu 12 maja 2020 roku (wtorek) w Stalowej Woli Międzynarodowej Konferencji Naukowej na temat „Sport – sposób na życie” przedstawią wiele cennych refleksji na temat sportu. Organizatorem konferencji jest Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu i Fundacja Campus w Stalowej Woli. Przypominamy, że ostateczny termin zgłoszeń do czynnego udziału w konferencji mija 08 maja 2020 roku godz. 24:00. Konferencja będzie miała charakter e-konferencji. Zanim przejdziesz do dalszego tekstu posłuchaj utworu zamieszczonego poniżej klikając dwa razy w celu powiększenia widoku. Każdy prelegent - na miarę możliwości technicznych - winien przygotować komputer z mikrofonem i kamerką, aby mieć zkontakt pozostałymi uczestnikami konferencji.