• Foto-01.jpg
  • Foto-02.jpg
  • Foto-03.jpg
  • Foto-04.jpg
  • Foto-05.jpg
  • Foto-06.jpg
  • Foto-07.jpg
logo2

W dniu 23 października 2012 roku w 93 roku życia odszedł do Pana ks. prof. dr hab. Janusz Tarnowski – znany, wielki, szanowany, kochany pedagog, teoretyk, profesor warszawskich uczelni katolickich, i jako praktyk, przyjaciel wielu młodych ludzi i ich kierownik duchowy. Wykładowca pedagogiki w Metropolitalnym Seminarium Duchownym i Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. Od 1990 r. profesor zwyczajny Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie. Od 54 lat kapelan Zgromadzenia Sióstr Rodziny Maryi przy ul. Żelaznej w Warszawie. Msza św. pogrzebowa zostanie odprawiona w Parafii św. Augustyna na Muranowie w Warszawie (ul. Nowolipki 18), w sobotę 27 października br. o godz. 12.00, po czym ciało zostanie złożone na cmentarzu powązkowskim, brama VI od ul. Ostroroga. Zgodnie z ostatnią wolą Zmarłego, uprzejmie proszę, by ofiary przeznaczone na cmentarny zakup kwiatów w związku z pogrzebem, zostały zebrane podczas Mszy św. i przeznaczone na utrzymanie Domów Dziecka prowadzonych przez Siostry Rodziny Maryi. Dobry Jezu a nasz Panie, daj mu wiecznie spoczywanie!

Te trzy elementy stanowią integralną całość, które ukazują nam związek trzech głównych wartości tak istotnych dla człowieka. Sam człowiek jest tą wartością, która stanowi ukoronowanie wszystkich dzieł stwórczych. Religia dopełnia jego jestestwa, wypełnia miejsce w nim zarezerwowane przez samego Stwórcę. Zdrowie, które jest wyrazem kondycji człowieka zarówno w sferze fizycznej i duchowej, także jest bardzo istotnym elementem dla jego obecnego a także przyszłego życia. Cieszy fakt, iż poraz kolejny Instytut Medyczny im. Jana Pawła II wraz z Pomorskim Uniwersytetem Medycznym w Szczecinie i Wydziałem Teologicznym Uniwersytetu Szczecińskiego, zorganizowali w dniach 22-24 października br. Międzynarodową Konferencję Naukową, której tematyka została nakreślona „Wokół problemu uporczywej terapii”. Patronat nad konferencją objęli: Jego Ekscelencja Ks. Abp Prof. Andrzej Dzięga - Metropolita Szczecińsko – Kamieński, Jego Magnificencja Prof. Andrzej Ciechanowicz - Rektor Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Prof. dr hab. Jerzy Buzek - Parlament Europejski.

Miesiąc październik to czas nie tylko modlitwy różańcowej, ale to miesiąc 34-rocznicy  objęcia przez Wielkiego Pasterza kierownictwa Kościołem na Stolicy Piotrowej. Rocznica ta jest okazją, aby w modlitwie przez wstawiennictwo Bł. Jana Pawła II prosić o dary łaski dla naszych Pasterzy i całego Kościoła. Szczególną okazją ku temu była Msza święta sprawowana 22 października w Bazylice Katedralnej pw. Św. Jakuba Apostoła w Szczecinie pod przewodnictwem J.E. Ks. Abpa Andrzeja Dzięgi, w której udział wzięli także przedstawiciele studentów, pracowników naukowych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Stalowej Woli. Była to okazja wyrażenia wdzięczności Bogu i Pasterzowi tegoż Kościoła za dzieło tworzenia przed laty Wydziałów Zamiejscowych KUL w Stalowej Woli i wciąż powoływane nowe dzieła, jakie powstają dla dobra wiernych.

Święty Apostoł powiada: „Gdybym poznał wszystkie tajemnice i wszelką wiedzę, a wiarę miałbym taką, że góry bym przenosił, a nie miałbym miłości, byłbym niczym”. Można w tym miejscu postawić zasadnicze pytanie: co znaczy kochać człowieka? Odpowiedzi, definicji na ten temat jest bardzo wiele. W zależności komu postawimy to pytanie, otrzymamy różną i często dość skomplikowaną odpowiedź. Inaczej odpowie filozof, teolog, socjolog, psycholog, rodzic, przyjaciel, małżonek czy małżonka, etc.

Szczególnie w jesienne dni, napotkamy piękne barwy w ogrodach, parkach, sadach. Co prawda ich kolorystyka niesie często myśl o przemijaniu, lecz i ta refleksja często jest potrzebna człowiekowi, aby uświadomił sobie, ile znaczy jego życie, bądź na jakiej drodze jest życia. Bywa, iż człowiek w swym zadęciu, pysze, zarozumiałości potrzebuje przystanku, bodźca do szczególnej refleksji. Inni zaś potrzebują bodźca, aby wypłynąć na głębię, by doświadczyć nowej radości z faktu, iż starają się kroczyć drogą prawdy, wierności, miłości drugiego człowieka.

Żacy rozpoczęli kolejny rok akademickiej przygody. Jak to zwykle bywa pierwsze dni wypełniają czas na rozpoznanie „terenu i otoczenia”. Dotyczy to szczególnie młodych adeptów, roku pierwszego. Starsi, doświadczeni, starają się wejść w codzienność z powakacyjnymi pomysłami, podejmując konkretne plany i działania. Jedną z takich grup innowacyjnych i aktywnych to członkowie Interdyscyplinarnego Koła Naukowego „Nowoczesne Kształcenie” działające w ramach Wydziałów Zamiejscowych KUL w Stalowej Woli. Już dziś wszystkich zainteresowanych zapraszamy na Międzynarodową Konferencję Naukową nt. „Ku Latoroślom XXI wieku - Samotność”, która odbędzie się w dniu 20 listopada 2012 roku w Stalowej Woli, ul. Ks. Popiełuszki 4, od godz. 9.30. Tematyka konferencji dotyczy bardzo aktualnego i ważnego zagadnienia, które dotyczy wielu ludzi a szczególnie ludzi młodych - samotności.

 W dobie współczesnej cywilizacji, która charakteryzuje się egoizmem, człowiek stał się „homo videns”, „homo viator”, „homo interneticus”, „homo technicus”. Wydawać by się mogło, że taki człowiek dzięki owym technikom posiada wielu przyjaciół, bliskich osób czy  szczerych interpersonalnych relacji, kontaktów, przyjaźni. Wirtualna rzeczywistość, możliwości częstej lokomocji, era obrazu wydawać by się mogło, iż stwarzają ku temu sprzyjające możliwości. Jak się jednak okazuje, są to złudne i wręcz zgubne formy prowadzące do różnego rodzaju wyniszczenia bycia z drugim człowiekiem. Już dziś nie potrzeba odwiedzin, spotkań rodzinnych, sąsiedzkich, a i coraz częściej koleżeńskich czy przyjacielskich, bowiem wystarczy czatowanie, telefon, mail, skype.

Oto jesteśmy! Matko Najświętsza Dziewico, Wspomożycielko, Matko Jezusa, Matko Kościoła, Matko nasza. Królowo świata i Polski Królowo! Oto jesteśmy, tak jak każdego dnia w tej porze Apelu stają tutaj przed Tobą pielgrzymi prowadzeni przez stróżów tego miejsca Ojców Paulinów od dziesięcioleci w tej modlitwie apelowej i od wieków w modlitwie zwierzenia Tobie. Jesteśmy tutaj pielgrzymi przybyli z różnymi intencjami, z różnych miejsc, z Twojego miasta Częstochowy, i z całej Polski i spoza granic. Czujemy duchową obecność, wszystkich, którzy się łączą z nami, i wpatrują w Twoje Oblicze za pośrednictwem TV Trwam, którzy łączą się z nami w modlitwie poprzez fale Twoje imię noszącego radia - Radia Maryja – i innych rozgłośni. Czujemy duchową obecność wszystkich naszych sióstr i braci z Narodu polskiego rozsianych po całym świecie, ale w tej godzinie Apelu szukających jedności u Twoich stóp z Polską, z Jasną Górą, z Tobą, z całym Narodem.