• Foto-01.jpg
  • Foto-02.jpg
  • Foto-03.jpg
  • Foto-04.jpg
  • Foto-05.jpg
  • Foto-06.jpg
  • Foto-07.jpg
logo2

Szczęśliwi ci, którzy siadając przy stole każdego dnia mają na nim chleb – owoc pracy rąk ludzkich. Pochylając się nad bochnem chleba nie zawsze jednak uświadamiamy sobie, iż to także wielki trud pracy rolnika, który w tym właśnie okresie wakacyjnym zbiera ów plon, jaki ziemia wydała. Przebywam na Pomorzu, które przemierzając napawa serce radością i nadzieją na widok dojrzałych łanów zbóż. Na horyzoncie widać pracujące bizony. Stanąłem na tej ziemi w zadumie i refleksji, rodzącej myśl, iż i ja jestem przecież dłużnikiem wobec trudu rolnika. Każdy w jakimś stopniu winien przyczynić się do tego, by w bochnie chleba była cząstka jego pracy. Zatem decyzja. Koniecznie przyśpieszony kurs obsługi technicznej kombajnu. Pozostawienie codzienności naukowej, a włączenie się do zbioru plonów. Zapewne inaczej będzie smakował chleb w którym cząstka własnej pracy zaistnieje. A zawołanie: „Ora et labora” winno obowiązywać każdego, niezależnie od pełnionej funkcji, posiadanych stopni czy tytułów. Bowiem „Bogu nie potrzeba dowodów, doktoratów, naukowych tez, Bogu - tak jak miłości, wystarczy, że jest”. W spożywaniu chleba nie ma zatem zróżnicowania na ów podział. Zatem do pracy!!!

Jest rzeczą naturalną, że każdy człowiek pragnie dobroci i miłości. Na drodze swego życia spotykamy ludzi, którzy obdarowują nas tymi darami w sposób spontaniczny, szczery i bezinteresowny. Z tego wynika wciąż aktualna zasada, iż „lepsza jest kropla miodu niż beczka dziegciu”. Słusznie zauważył Seneka, że jeśli chcesz być kochanym, kochaj! Nie ma większej siły niż prawdziwa miłość. A wielkich ludzi oceniamy według ich cnoty, nie majątku. Tą cnotą jest autentyczna miłość. Zapewne zasady, w swym brzemieniu są piękne, lecz w realizacji trudniejsze. Dla wielu spośród czytelników osobą, która słowa w czyn zamienia w połączeniu z prawdziwą i szczerą miłością jest Pani Judit Marki. Jeśli ktoś miał szczęście spotkać ją i bliżej poznać, przekonał się, że powyższe zasady są rzeczywistością.

Zawsze wysoko sobie ceniłem osoby, które z wielkim poświęceniem, trudem, wyrzeczeniem i oddaniem podejmowały i wciąż podejmują pracę szczególnie na rzecz młodego pokolenia. W młodym pokoleniu bowiem kryje się przyszłość narodów, Kościoła, Europy i świata. Nie bez znaczenia bł. Jan Paweł II wielokrotnie przypominał: „Wy, młodzi, jesteście przyszłością i nadzieją tego świata”. Chylę więc czoło przed Waszą Magnificencją, że Pani Rektor podjęła się trudu prowadzenia wyższej szkoły, jej reorganizacji w duchu katolickim tak, aby nie tylko w ramach studiów odbywało się kształcenie, ale także wychowanie katolickie. W czasach laicyzacji nie jest łatwo podołać takim wyzwaniom, jakich oczekuje zdrowa moralnie rodzina, społeczeństwa ludzi wierzących, narody wierne Bogu i Ewangelii. Pani Rektor jest przedstawicielem Narodu (Węgierskiego), który w ostatnim czasie dał Europie i światu piękne świadectwo wierności Bogu, Kościołowi i Krzyżowi.

Jak mi wiadomo, już mija 17 lat pracy Pani w Austrii, jako pedagoga a konkretnie jako teologa-katechetki. W Polsce ukończyła Pani teologię, filologię germańską i Bóg zechciał, by tu przybyć i służyć młodym, wychowując ich i edukując w duchu katolickim. Często słyszymy znane powiedzenie: „obyś cudzych dzieci nie uczył”, a Pani w podwójnym zaprzeczeniu tej zasady, kształci i wychowuje dzieci i młodzież na obczyźnie. Wyobrażam sobie, ile trzeba było na początku odwagi, aby podjąć się tego wyzwania. Co prawda południe Austrii, wydawać by się mogło, to część katolicka. Jednak inaczej kwestia ta wygląda z pozycji gościa, który tu na chwilę przybył, a inaczej zapewne wygląda sprawa ta z punktu pracownika, który jest odpowiedzialny za wychowanie katolickie.

Po kilku dniach wędrowania po uroczej ziemi kraju, gdzie na powitanie od niemal każdego usłyszymy słowa „Grüss Gott”; ziemi wielkiej historii ludów; ziemi skalistych wzniesień na których szczytach widnieją zabytkowe wieże kościołów, kaplic i zamków; ziemi usłanej wygodnymi drogami i ścieżkami, spotkać można ludzi wiernych Odwiecznej Prawdzie, których serca biją rytmem muzyki radości, dobra, szczęścia i życzliwości. Na pozór to ludzie o chłodnych uczuciach, bez sentymentu i wylewności, lecz gdy zabrzmi nuta otwartości i szczerości, usłyszymy akordy autentycznej przyjaźni i prawdziwej miłości. A, gdy otworzą się drzwi serca, wypłynie strumień wielkiego dobra, bywa też, że jest to także strumień wielu wspomnień owianych nutą różnych doświadczeń, wielu przeżyć – czasem trudnych i bolesnych.

Krajobraz regionu Dolnej Austrii urzeka każdego. Wiele tu małych, malowniczych miasteczek usytuowanych w zakolach Dunaju, ze starymi zamkami, których korzenie sięgają czasów Cesarstwa Rzymskiego. Jednym z nich to Maria Taferl, niewielkie miasteczko na wzgórzu, rozciągające się wzdłuż brzegu Dunaju. To tu w niedzielne przedpołudnie 22 lipca nawiedziłem piękną, monumentalną bazylikę, której papież Pius XII w roku 1947 nadał tytuł bazyliki mniejszej. W miejscu tym kiedyś tu rósł dąb, na pniu którego umocowano z czasem krzyż. Tu wierni schodzili się na różne nabożeństwa, a w czasie wojny trzydziestoletniej wielu modliło się pod tym krzyżem o ocalenie. Niezwykłe fakty uzdrowień zwróciły uwagę wielu na to miejsce. Tu dokonały się dwa główne uzdrowienia: Tomasza Pachmana i Aleksandra Schinagla.

,,(...) Kartofle wokół kwitną niebiesko, oczy księżycowe panien spod Sierpca, (...) ojcowizno, sosnowa ojczyzno, pod Wielką Niedźwiedzicą!” (S.R. Dobrowolski - Kołysko moja). Gdy poeta pisał ten wiersz, nie wiedział, że na północy Mazowsza zorganizowane zostanie muzeum wsi, skansen na otwartej przestrzeni pośród pól i lasów. A lato sprzyja wędrowaniu, wyjazdom, czy dalszym podróżom. Choć czas wakacji dla wielu z nas to odległe wspomnienie młodości, jednak te długie i ciepłe miesiące stają się okazją do odwiedzenia rodziny, poznania bliższej czy dalszej okolicy.

Nauka, praktyka a przede wszystkim życie oczekuje wciąż nowych myśli, refleksji, rozwiązań, spojrzeń, ocen. Jedni tworzą sytuacje ku temu inni w sposób profesjonalny podejmują się próby rozwiązania kwestii od strony prawniczej, pedagogicznej, społecznej, ekonomicznej, psychologicznej itp. Zapewne jedną z takich aktualnych kwestii są zawody prawnicze, przed którymi stają wciąż nowe wyzwania i zadania, zwłaszcza w zmieniających się obecnie warunkach. W ramach troski o ukazanie owych zadań u początku XXI wieku, Redakcja Pedagogiki Katolickiej przy współpracy z profesjonalnymi prawnikami przygotowuje w tym celu specjalną publikację książkową na temat: „Współczesne profesje prawnicze”. Osoby z dziedziny prawa a więc praktycy i teoretycy zawodów prawniczych mają niecodzienną szansę na zaprezentowanie własnych przemyśleń na w/w temat w ujęciu naukowym.