• Foto-01.jpg
  • Foto-02.jpg
  • Foto-03.jpg
  • Foto-04.jpg
  • Foto-05.jpg
  • Foto-06.jpg
  • Foto-07.jpg
logo2

Już za życia Jana Pawła II wierni darząc Go wielkim szacunkiem często wznosili na pamiątkę Jego pontyfikatu pomniki. Szczególnie czyniono to po Jego śmierci. Z chwilą, gdy został ogłoszony przez Kościół Błogosławionym, wznoszone są ku Jego czci Figury. Mają one przypominać wiernym Jego obecność, Jego nauczanie, Wielki Testament, jaki pozostawił nam do spełnienia. Jednym z takich kolejnych miejsc, gdzie została odsłonięta w dniu 15 lipca 2012 roku Figura bł. Jana Pawła II, było miasto Prešov (Słowacja), tuż obok Konkatedry. Akt ten został poprzedzony najpierw dalszym duchowym przygotowaniem, zaś bezpośrednim aktem odsłonięcia była uroczysta Msza święta koncelebrowana, której przewodniczył Jego Ekscelencja Ks. Bp Prof. Stanisław Stolarik (Koszyce - Słowacja).

Na trasie z Polski (Barwinek) do Koszyc położona jest malownicza miejscowość Kapusany. Parafia licząca około trzy tysiące wiernych jest wspólnotą, która autentycznie żyje wiarą, wiernością wobec Boga i Kościoła. Tu w niedzielne przedpołudnie (15 lipca br.) o godz.10.00 miałem szczęście sprawować Eucharystię i wygłosić Słowo Boże. Wierni wypełnili świątynię zaś Służba Ołtarza perfekcyjnie przygotowana do posługi włączyła się w liturgię. Wieloletnia praca duszpasterska wspaniałego Proboszcza ks. Józefa Martina, pracującego tu od kilku lat, uformowała tę Wspólnotę Parafialną, która jest świadoma swej misji i odpowiedzialności bycia chrześcijaninem. Zapewne to także zasługa poprzedników ks. Józefa, który znany jest nie tylko w społeczności słowackiej, ale i polskiej, jako kapłan, naukowiec, duszpasterz, kanonista i jako pracownik KUL w Stalowej Woli.

Mimo, iż wakacje w pełni, i wielu z nas spędza swój czas urlopowy poza rodzinnymi stronami, a niekiedy poza własnym krajem, pewne wydarzenia, uroczystości odbywają się według zaplanowanego rytmu i harmonogramu. Jednym z nich były uroczystości związane z bł. Janem Pawłem II w Presovie (Słowacja). Przez tydzień czasu trwały przygotowania do uroczystości poświęcenia figury bł. Jana Pawła II w Presovie. W ramach przygotowań każdego dnia odbywały się nabożeństwa, konferencje, wykłady. W dniu 14 lipca na zaproszenie organizatorów, uroczystościom tym, przewodniczył ks. Jan Zimny KUL Stalowa Wola, który w godzinach popołudniowych w konkatedrze pw. S. Mikołaja w Presovie odprawił w języku słowackim Mszę św. wraz z homilią a następnie wygłosił referat na temat: „Jan Paweł II orędownikiem pedagogiki katolickiej”.

Niezwykle ważną wartością dla człowieka jest posiadanie punktu odniesienia do określonego wzorca, jakim jest autorytet. Autorytetu potrzebuje każdy, zarówno uczeń, student, ale też człowiek dorosły, niezależnie, jakie piastuje stanowisko, urząd, jaką pełni funkcję. Niekwestionowanym i wciąż aktualnym autorytetem dla pokolenia przełomu XX i XXI wieku był i zapewne na długo pozostanie Jan Paweł II. Człowiek – Papież, który stał się wzorem zarówno dla wierzących jak i niewierzących. Wielu do dziś odwołuje się do Jego Osoby, jako wielkiego, wspaniałego autorytetu. O ile wiem również i dla Pana Konsula, Jan Paweł II był niezwykłym człowiekiem. Jego Osoba w tak wielkim i znaczącym stopniu odegrała rolę, że Szanowny Pan przygotowuje specjalną publikację na temat autorytetu.

Jakże bliska jest ta ziemia, jakże droga sercu każdemu. To na tej ziemi, tak wiele przelało się krwi niewinnej, to ta ziemia była świadkiem tragicznych wydarzeń, zbrodni, których kolejną rocznicę w lipcu wspominamy i przeżywamy. Ziemia Wołyńska - wieczny świadek tamtych bolesnych zdarzeń. Nie można ich nie wspomnieć. Trzeba przypominać je młodemu pokoleniu, by ta krwawa karta historia była permanentnym pedagogiem na dziś i jutro. Wierzę, że tak będzie, a to dlatego, bo są ludzie, którzy nie pozwolą, aby wymazać z pamięci, historii, tego, co się wówczas dokonało. Ma to być wielką pedagogią przestrogi, ale ma być też ku budowaniu jedności narodów, ku tworzeniu wspólnoty wspólnot w duchu św. Cyryla i Metodego. Jest 8 lipca 2012 roku. Zatrzymałem się w Katedrze w Łucku. Wybija godzina 11.00. Świątynię wypełnili wierni nie tylko z Łucka. Także goście z Polski. Wyrusza koncelebra pod przewodnictwem J.E. Ks. Bpa Marcjana Trofimiaka – Biskupa Łuckiego. Orszak liturgiczny, w którym znalazło się 12 kapłanów.

W dobie obecnych i jawiących się nowych trudności, zagrożeń, nie jest łatwo zostać ojcem. Dzisiejsza sytuacja społeczna, ekonomiczna, kulturowa, religijna, wymaga nie lada hartu ducha, wielkiej mądrości rozumu i serca, aby dokonać takiego wyboru. Czyhające zagrożenia różnej natury powodują, że wielokrotnie mężczyźni świadomi owych trudności, odkładają swą decyzję bycia mężem a szczególnie ojcem, na czas późniejszy. Ponadto struktura osobowościowa, psychofizyczna dzisiejszego mężczyzny, jest nieporównywalnie słabsza. Składa się na to wiele przyczyn i uwarunkowań. W tym kontekście obserwujemy dziś wśród młodego pokolenia, towarzyszący lęk przed podjęciem decyzji wejścia na drogę życia małżeńskiego czy rodzinnego. Pomimo tego, spotykamy wielu wspaniałych mężczyzn, ojców, mężów, którzy pokonując wszelkie obawy, lęki podjęli życiową i niełatwą decyzję. Nie tylko weszli w związek małżeński, bo są i tacy, którzy wchodzą w związek małżeński z bardzo prozaicznych racji, ale jest wielu takich, którzy wybrali drogę ojcostwa, w celu podjęcia trudu wychowania dzieci. W kontekście dzisiejszej sytuacji, taki wybór to nie lada poświęcenie.

Słowo to nie jest obce człowiekowi wiary. I zapewne czytając sam tytuł myśl poprowadzi nas do miejsca, gdzie przed dwoma tysiącami lat, dokonały się wielkie wydarzenia. Tym razem jednak nie chodzi o sam wymiar historyczny czy nawet czysto teologiczny miejsca, a raczej współczesną rzeczywistość opartą na wydarzeniu mającym miejsce w Jerozolimie. Dziś w kontekście dokonujących się wielu i różnych zdarzeń, trzeba postawić sobie zasadnicze pytanie: gdzie jest wrażliwość współczesnego człowieka? Skoro drugi człowiek jest obojętny dla człowieka, skoro Kościół jest obojętny dla człowieka i skoro Chrystus jest obojętny dla człowieka, to gdzie owa wrażliwość? Myślę, że trzeba dziś postawić tezę, że tak jak kiedyś, tak i dziś – Chrystus jest osamotniony? Osamotniony brakiem wrażliwości człowieka. To, czego dziś jesteśmy świadkami – ludzkiej postawy, zachowania, nienawiści, myślenia, zakłamania, głupoty, zawiści i zazdrości - pozwala nam na postawienie takiej właśnie tezy: Chrystus jest osamotniony!!!

Wychowanie człowieka zazwyczaj dokonuje się w klasyczny sposób. Etap pedagogii rozpoczyna się od urodzenia i trwa przez całe życie. Bywają jednak i w tym względzie pewne wyjątki. Zdarzają się one bardzo sporadycznie, bowiem nie zawsze napotykają na właściwy grunt. Jednym z podstawowych składników tego gruntu pedagogicznego jest szczere, kochające, życzliwe, pełne zaufania i wdzięczności serce. Jeśli spotkamy takiego pedagoga, który nie cierpi na amnezję, czy inne negatywne walory, możemy mówić, że spotkaliśmy autentycznego wychowawcę, prawdziwego nauczyciela, wiernego przyjaciela. Tacy też są na tym świecie,: żyją, mijamy ich nieraz obok siebie, ktoś nam ich wspomina. To ludzie wielkiego formatu, to osoby, którym nie jest obca troska o drugiego człowieka.