• Foto-01.jpg
  • Foto-02.jpg
  • Foto-03.jpg
  • Foto-04.jpg
  • Foto-05.jpg
  • Foto-06.jpg
  • Foto-07.jpg
logo2

Dziś niedziela. Kolejna rocznica zamachu na życie Jana Pawła II. Z jednej strony towarzyszą nam przeżycia węgierskie a z drugiej przenosimy się w tamte dni. Póki co jeszcze jesteśmy w parafii Csolnok, gdzie J.E. Ks. Bp dr hab. Székely János udzieli grupie 23 osób młodzieży sakramentu bierzmowania. To niezwykłe przeżycie i wydarzenie jak dla parafii w warunkach węgierskich. Praca duszpasterska nie jest łatwą z wielu powodów. Ks. Piotr Berkowicz, wrósł tu już w kulturę, klimat i życie tego wspaniałego ludu. Przez dwa doświadczyliśmy jego integracji z mieszkańcami parafii. Zarówno młodzież jak i osoby starsze wykazują szczęście, iż mają kapłana, który ich rozumie i który czyni wiele dla ich dobra. W zamian obdarowują go swoim zaufaniem, życzliwością, pomocą. Są świadomi, że mieć kapłana, kiedy jest brak powołań kapłańskich, to rzeczywiście skarb.

Sobotni poranek wita nas słonecznym blaskiem i śpiewem ptaków na ziemi Csolnok. Tu przed laty dokonywany trud pracy górniczej zaowocował, iż wioska lśni pięknem zadbanych domków zbudowanych niemal w jednym stylu. Bogactwo zieleni wypełni wszelkie luki swoistej architektury. Wokół wniesienia górzyste nadające koloryt i odczucie bezpieczeństwa przed nawałnicami. Jakże bliskie są słowa piosenki często śpiewanej w kontekście polskiej ojczyzny: Śpiewa ci obcy wiatr… Jednak ten naród i ta ziemia bliska jest także Polakom, którzy wielokrotnie doznawali od Węgrów praktycznej przyjaźni – bo być przyjacielem to znaczy razem dźwigać ciężary, trudy. Przyjaciele są tyle warci, ile po nich pozostaje. A jeden prawdziwy przyjaciel przyczynia się bardziej do naszego szczęścia niż tysiąc wrogów do naszego nieszczęścia.

Jest piątek 11 maja. Poranek zapowiadający uroczy dzień. Jeszcze tylko ostatnie bagaże do zapakowania i już wszyscy w komplecie. A więc czas na wyjazd. Tym razem trasa wiedzie przez Słowację a następnie przez Miszkolc, Budapeszt, Esztergom. A że droga dość daleka stąd każda zwłoka czasowa nie służy spokojnej podróży. Tak czas ruszać: kierunek Rzeszów a potem Dukla. Za nią krótki odcinek drogi i nawiedzenie Pustelni św. Jana z Dukli. Mały kościółek, pustelnia i otaczająca cudowna przyroda wraz z koncertem wielorodzajowego głosu śpiewu ptaków. Tu naprawdę można wtopić się w cudowne i głębokie zamyślenie. To zupełnie inny świat, bez zwariowanej cywilizacji, pośpiechu, ludzkiej zawiści. Tu dokonuje się cudowna i głęboka transformacja człowieka. Jedynym elementem cywilizacji to pracujący mężczyzna, remontujący fragment elementu pustelni. Po pierwszym spojrzeniu można odczuć, że to człowiek, który autentycznie doświadczył Boga. Jak się okazuje przed kilku laty dotknęła go nieuleczalna choroba. Modlitwa błagalna do św. Jan z Dukli sprawiła otrzymanie przez niego łaski uzdrowienia. Postanowił, iż do końca swego życia ten dług spłacał będzie swoją ofiarna pracą na rzecz owej Pustelni.

 Budowanie domu, obiektu, budowli materialnej – wszelakiej - to nie lada wysiłek, to wielkie wyzwanie. Z tym wiąże się wiele przygotowań, starań, zabiegów, troski. Czym innym jest budowanie obiektów, czym innym budowanie własnej tożsamości, własnego wizerunku, własnej wartości, czym innym jest budowanie cywilizacji miłości. W tym obszarze mieści się wiele innych działań mających charakter kreowania. Jedną z nich jest budowa jedności ludzkiej na różnych poziomach: rodzinnym, lokalnym, społecznym, krajowym czy międzynarodowym. Każdy z tych poziomów posiada nieco inny cel, charakter, formę, metody czy założenia. Istotą w dzisiejszych czasach jest budowanie jedności ludzkiej w wymiarze międzynarodowym. Temu służą różne inicjatywy.

Krótkie słowo. Proste w wypowiedzi. Szerokie w znaczeniu. Skromne a tak bogate. Częste w użyciu. Gości na ustach każdego z nas. Posiada wiele aspektów. Duchowy – droga życia, krzyżowa, zbawienia, neokatechumenatu; materialny – droga transportu, łączności; kulturowy – droga wydawnicza, kinematografii, estetyki; naukowy – droga magnetyczna, matematyczna, optyczna, galaktyczna, mleczna. W odniesieniu do wyboru drogi życia człowieka będzie to: droga małżeństwa, kapłaństwa, zakonna. Gdy spojrzymy na codzienność życia człowieka powiemy: droga szczęścia, radości, utrapień, doświadczeń, bólu, cierpienia, smutku…

Jest 3 maja. Przedpołudnie. W naszej Ojczyźnie - Święto Królowej Polski. Jednak tym razem szlak wędrowania wiedzie drogami naszego sąsiada – Słowacji. Piękno krajobrazu – szczególnie teraz wiosną – nabiera bogatego kolorytu, powodując nastrój głębokiej refleksji, zadumy, wyciszenia. Wymiar maryjności tego dnia i miesiąca przenosi nas w różne zakątki naszej Ojczyzny: Jasna Góra, Gietrzwałd, Kalwarie: Pacławska i Zebrzydowska oraz wiele innych podobnych. Przemierzając zaś szlakami Słowacji, nie sposób w tym dniu przywołać i odwiedzić Mariańskiej Góry, która odgrywała w historii i do dziś odgrywa wielką rolę dla zarówno dla ludzi prostych jak i wielkiej wiary. To tu, jest obecna Pani, która pełni wiele ról: formując, wychowując, opiekując się wszystkimi, którzy pragną doświadczyć Jej miłości.

 1. Księże Doktorze, w tych dniach jesteśmy świadkami pełni wiosny w przyrodzie. Matka natura napełniła nasze otoczenie pięknem Stwórcy w postaci kwiatów, zieleni, ciepła, słońca. Czy Ksiądz Doktor jako proboszcz parafii pw. św. Floriana w Stalowej Woli uważa, że możemy mówić dziś o wiośnie Kościoła?


Ostatni dzień kwietnia. Dziś nieco dłuższa trasa bo wiodąca ze Śląska przez Czechy na Słowację do Ružomberka. Upalny ale piękny dzień. Trasa przebogata w wiosenny klimat zieleni. Skwer dnia słonecznego przyśpiesza proces dojrzewania zieleni. Po lewej i prawej stronie drogi rozciągnięte piękno gór - Tatr. To „nauczycielki” człowieka, „wychowawczynie” tych, którzy zechcą przed nimi stanąć i spojrzeć im w „oczy”. Posiadają niespożyty potencjał. Ich mistyka jest małą cząstką teologii codzienności. Jakkolwiek obraca się wokół misterium gór, to jednak dotyczy także innych rzeczywistości i dotyka wielu innych spraw człowieka.