• Foto-01.jpg
  • Foto-02.jpg
  • Foto-03.jpg
  • Foto-04.jpg
  • Foto-05.jpg
  • Foto-06.jpg
  • Foto-07.jpg
logo2

  Orędzie Ojca Świętego Benedykta XVI na XLV Światowy Dzień Pokoju - Rzym 2012

  Orędzie na XXVI Światowy Dzień Młodzieży - Madryt 2011

  Orędzie Benedykta XVI na XXIV Światowy Dzień Młodzieży - Rzym 2009

  Powitanie uczestników Światowego Dnia Młodzieży - Kolonia 2005