• Foto-01.jpg
  • Foto-02.jpg
  • Foto-03.jpg
  • Foto-04.jpg
  • Foto-05.jpg
  • Foto-06.jpg
  • Foto-07.jpg
logo2

  Symboliczny most między Europą i Azją

10 III 2007 — Na zakończenie czuwania modlitewnego młodzieży akademickiej Europy i Azji

10 marca z okazji V Europejskiego Dnia Młodzieży Akademickiej Ojciec Święty przewodniczył w Auli Pawła VI modlitwie różańcowej, w której dzięki połączeniom radiowo-telewizyjnym uczestniczyli studenci z 12 ośrodków uniwersyteckich w Europie i Azji: Rzymu, Pragi, Kalkuty, Hongkongu, Bolonii, Krakowa, Turynu, Manchesteru, Manili, Coimbry, Tirany i Islamabadu-Rawalpindi. Krakowscy studenci zgromadzili się w kościele Bożego Miłosierdzia. Po odmówieniu wraz z młodzieżą różańca Papież wygłosił przemówienie oraz wręczył delegatom studentów teksty Adhortacji apostolskich «Ecclesia in Europa» i «Ecclesia in Asia».

Drodzy Studenci!

Z radością kieruję do was serdeczne pozdrowienie na zakończenie czuwania na modlitwie maryjnej, zorganizowanego z inicjatywy Wikariatu Rzymskiego z okazji Europejskiego Dnia Młodzieży Akademickiej. Dziękuję kard. Camillowi Ruiniemu i ks. prał. Lorenzowi Leuzziemu, jak również wszystkim, którzy wnieśli wkład w przygotowania: instytucjom akademickim, szkołom muzycznym, Ministerstwu Uniwersytetów i Badań Naukowych, Ministerstwu Środków Społecznego Przekazu. Wyrażam uznanie dyrygentom orkiestry i wielkiego chóru, a także wam, drodzy muzycy i chórzyści. Podczas spotkania z wami, przyjaciele z Rzymu, z nie mniejszą serdecznością ogarniam myślą waszych rówieśników z niektórych miast Europy i Azji: z Pragi, Kalkuty, Hongkongu, Bolonii, Krakowa, Turynu, Manchesteru, Manili, Coimbry, Tirany i Islamabadu-Rawalpindi, którzy dzięki połączeniom radiowo-telewizyjnym mogli uczestniczyć w tym spotkaniu na modlitwie i refleksji. Ta «sieć», powstała dzięki współpracy Watykańskiego Ośrodka Telewizyjnego, Radia Watykańskiego i Telespazio, jest naprawdę znakiem czasów, znakiem nadziei.

Wartość tej «sieci» możemy w pełni docenić w świetle tematu rozważanego podczas dzisiejszego czuwania: «Miłość intelektualna drogą do nowej współpracy Europy i Azji». Jest rzeczą znamienną myśleć o miłości intelektualnej jako o sile ludzkiego ducha, zdolnej połączyć drogi formacyjne nowych pokoleń. Ujmując rzecz bardziej ogólnie, miłość intelektualna może połączyć drogi życiowe młodych ludzi, którzy choć dzielą ich wielkie odległości, potrafią odczuwać więź w sferze wewnętrznych poszukiwań i świadectwa. Tego wieczora budujemy symboliczny most między Europą i Azją — kontynentem o niezwykle bogatych tradycjach duchowych, gdzie rozwinęły się niektóre z najstarszych i najszlachetniejszych tradycji kulturowych ludzkości. Jakże znaczące jest zatem to nasze spotkanie! Młodzi studenci rzymscy stają się propagatorami braterstwa pod znakiem miłości intelektualnej, dążą do solidarności, która nie opiera się na interesach ekonomicznych czy politycznych, lecz rodzi się na płaszczyźnie nauki i poszukiwania prawdy. Krótko mówiąc, mamy tu do czynienia z prawdziwą perspektywą «uniwersytecką», a mianowicie owej wspólnoty wiedzy, która była jednym z elementów konstytutywnych Europy. Dziękuję, droga młodzieży!

A teraz zwrócę się do tych, którzy są z nami połączeni w różnych miastach i krajach.

po czesku:

Drodzy młodzi przyjaciele, zgromadzeni w Pradze! Niech przyjaźń z Chrystusem zawsze będzie światłem dla waszych studiów i rozwoju osobowego.

po angielsku:

Drodzy studenci z Kalkuty, Hongkongu, Islamabadu-Rawalpindi, Manchesteru i Manili! Dawajcie świadectwo, że Jezus Chrystus nie pozbawiając nas niczego, zaspokaja nasze najgłębsze pragnienie życia i prawdy!

po polsku:

Drodzy przyjaciele z Krakowa! Radosnym i otwartym sercem zgłębiajcie nauczanie, które pozostawił wszystkim młodym, a szczególnie studentom, umiłowany Sługa Boży Jan Paweł II.

po portugalsku:

Drodzy studenci uniwersytetu w Coimbrze! Niech Dziewica Maryja, Stolica Mądrości, będzie waszą przewodniczką, abyście się stali prawdziwymi uczniami i świadkami chrześcijańskiej mądrości.

po albańsku:

Drodzy młodzi z Tirany! Angażujcie się bezpośrednio w budowanie nowej Albanii, czerpiąc z chrześcijańskich korzeni Europy.

po włosku:

Drodzy studenci uniwersytetów w Bolonii i Turynie! Starajcie się, aby w tworzeniu nowego humanizmu, opartego na owocnym dialogu wiary i rozumu, nie zabrakło waszego oryginalnego i twórczego wkładu.

Drodzy przyjaciele, jest to czas Wielkiego Postu, i liturgia nieustannie ponagla nas, abyśmy coraz wytrwalej naśladowali Chrystusa. Również to czuwanie, zgodnie z tradycją Światowych Dni Młodzieży, można uznać za etap duchowej pielgrzymki za krzyżem. A tajemnica krzyża nie jest oderwana od tematu miłości intelektualnej, co więcej, rzuca na niego światło. Mądrość chrześcijańska jest mądrością krzyża; studenci, a tym bardziej wykładowcy chrześcijańscy interpretują wszelką rzeczywistość w świetle tajemnicy miłości Bożej, której najwyższym i pełnym objawieniem jest krzyż. Jeszcze raz, drodzy młodzi, powierzam wam krzyż Chrystusa — przyjmijcie go, przylgnijcie do niego, idźcie za nim. On jest drzewem życia! U jego stóp zawsze znajdziecie Maryję, Matkę Jezusa. Wraz z Nią, Stolicą Mądrości, kierujcie wzrok na Tego, który za nas został przebity (por. J 19, 37), kontemplujcie niewyczerpane źródło miłości i prawdy, a wtedy również i wy będziecie mogli stać się Jego uczniami i świadkami pełnymi radości. To życzenie kieruję do każdego z was. Z całego serca wspieram je modlitwą i błogosławieństwem, którym chętnie obejmuję także wszystkich waszych bliskich.