• Foto-01.jpg
  • Foto-02.jpg
  • Foto-03.jpg
  • Foto-04.jpg
  • Foto-05.jpg
  • Foto-06.jpg
  • Foto-07.jpg
logo2

  Uniwersytet jest miejscem, w którym poszukuje się prawdy o osobie ludzkiej

Przemówienie do młodych wykładowców akademickich - bazylika św. Wawrzyńca, 19 VIII 2011

  Misją uniwersytetów katolickich jest propagowanie nowej syntezy humanistycznej

Przemówienie do wykładowców i studentów rzymskich uczelni papieskich i uniwersytetów katolickich - Rzym, 19 XI 2009

  Prawdziwa autonomia uniwersytetu wyraża się w odpowiedzialności za wartość prawdy

Spotkanie z przedstawicielami świata akademickiego - Praga, 27 września 2009

  Ewangelia jest drogą do osiągnięcia pełni życia

Do studentów i wykładowców wyższych uczelni rzymskich - Rzym, 11 XII 2008

  Wolni od pychy intelektualnej, dążymy do prawdziwej Mądrości

Przemówienie do wykładowców i studentów rzymskich uczelni kościelnych - Rzym, 30 X 2008

  Wiara musi być naprawdę obecna w naszych uczelniach i szkołach

Wizyta na Katolickim Uniwersytecie Ameryki - Waszyngton, 17 kwietnia 2008

  W poszukiwaniu prawdy o Bogu, człowieku i świecie

Do pracowników i studentów Katolickiego Uniwersytetu «Sacro Cuore» - 25 XI 2005