• Foto-07.jpg
  • Foto-05.jpg
  • Foto-01.jpg
  • Foto-02.jpg
  • Foto-06.jpg
  • Foto-03.jpg
  • Foto-04.jpg
logo2

Rada Naukowa / Board of science

Kard. Péter Erdö – Katolicki Uniwersytet Pazmany w Budapeszcie (Węgry)
Abp Andrzej Dzięga – Wyższa Szkoła Administracji w Szczecinie (Polska) - Przewodniczący
Abp Stanisław Wielgus - Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie (Polska),
Bp Prof. Antoni Długosz (Polska) - Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie (Słowacja),
Bp dr László Kiss-Rigó – Instytut Teologiczny w Szeged (Węgry),
Bp Prof. dr hab. Stanislav Stolárik - Katolicki Uniwersytet w Rużomberku (Słowacja),
Ks. prof. dr hab. Amantius Akimjak - Katolicki Uniwersytet w Rużomberku (Słowacja),
Prof. dr hab. Tadeusz Aleksander - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie (Polska),
Ks. prod. dr hab. Kazimierz Bełch - Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie (Polska),
Prof. dr hab. Peter Beisetzer - Katolicki Uniwersytet w Rużomberku (Słowacja)
Ks. dr hab. Krzysztof Bielawny - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie (Polska),
Prof. dr hab. Zuzana Budayová - Katolicki Uniwersytet w Rużomberku (Słowacja)

Prof. Dr hab. Jana Burgerowa - Katolicki Uniwersytet w Rużomberku (Słowacja),
Prof. dr hab. Igor Cernak - Katolicki Uniwersytet w Rużomberku (Słowacja),
Prof. dr hab. Krystyna Czuba - Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (Polska),
Ks. prof. Dr hab. František Dlugoš - Katolicki Uniwersytet w Rużomberku (Słowacja),
Prof. dr hab. Oksana Gomotiuk – Narodowy Tarnopolski Uniwersytet Ekonomiczny w Tarnopolu (Ukraina)
Prof. dr hab. Tomáš Jablonský - Katolicki Uniwersytet w Rużomberku (Słowacja),
Prof. dr hab. Emilia Janigova - Katolicki Uniwersytet w Rużomberku (Słowacja),
Prof. dr hab. Olga Knejser - Narodowy Tarnopolski Uniwersytet Ekonomiczny w Tarnopolu (Ukraina)
Ks. prof. dr hab. Stefan Koperek – Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie (Polska)
Ks. Prof. Dr hab. Alojz Kostelansky - Katolicki Uniwersytet w Rużomberku (Słowacja),
Ks. prof. dr hab. Józef Krupa - Uniwersytet Komenskeho w Bratysławie (Słowacja),
Ks. prof. dr hab. Stanisław Kulpaczyński – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie (Polska)
Prof. dr hab. Antoni Magdoń – Uniwersytet Rzeszowski w Rzeszowie (Polska)
Ks. prof. dr. hab. Patrik Maturkanič - Vysoká škola aplikované psychologie v Terezíně (Czechy)
Prof. Dr hab. Jana Moricová - Katolicki Uniwersytet w Rużomberku (Słowacja),
Prof. dr hab. Kazimierz Nagody-Mrozowicz – Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach (Polska)
Ks. Prof. Dr hab. Miloš Pekarčík - Katolicki Uniwersytet w Rużomberku (Słowacja),
Ks. prof. dr hab. Norbert Pikuła – Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie (Polska)
O. prof. dr hab. Roland Prejs - Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie (Polska)
Prof. dr hab. Małgorzata Przybysz-Zaremba – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (Polska)
Prof. dr hab. Sergiusz Szandruk - Narodowy Tarnopolski Uniwersytet Ekonomiczny w Tarnopolu (Ukraina)
Prof. dr hab. Jurij Szczerbiak – Narodowy Tarnopolski Uniwersytet Ekonomiczny w Tarnopolu (Ukraina)
Prof. dr hab. Iryna Szkicka – Narodowy Tarnopolski Uniwersytet Ekonomiczny w Tarnopolu (Ukraina)
Prof. Dr hab. Marek Šmid - Katolicki Uniwersytet w Rużomberku (Słowacja),
Prof. dr hab. Marian Śnieżyński – Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie (Polska)
Prof. dr hab. Zofia Ożóg-Winiarska – Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach (Polska)
Prof. dr hab. Jerzy Winiarski - Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach (Polska)
Prof. dr hab. Anatol Wychruszcz – Narodowy Tarnopolski Uniwersytet Ekonomiczny w Tarnopolu (Ukraina)
Prof. JUDr. Peter Vojčik - Katolicki Uniwersytet w Rużomberku (Słowacja),
Prof. dr hab. Anna Žilová - Katolicki Uniwersytet w Rużomberku (Słowacja),
Ks. prof. dr hab. Andrzej Zwoliński – Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie (Polska)
Prof. dr hab. Iwan Zuliak – Narodowy Tarnopolski Uniwersytet Ekonomiczny w Tarnopolu (Ukraina)