• Foto nr 01.jpg
  • Foto nr 02.jpg
  • Foto nr 03.jpg
  • Foto nr 04.jpg
  • Foto nr 05.jpg
  • Foto nr 06.jpg
  • Foto nr 07.jpg
  • Foto nr 08.jpg
logo2

Zespół redakcyjny / Board of editors

ks. prof. dr hab. Jan Zimny ks. prof. dr hab. Jan Zimny – Redaktor Naczelny - Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach (Polska)

stanislawbialek dr Stanisław Białek – Z-ca Redaktora Naczelnego - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnobrzegu (Polska)

Bucon Paweł dr dr Paweł Bucoń – Sekretarz Redakcji - Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie (Polska)

mgr Psonka Karolina mgr Karolina Psonka – Członek Redakcji - Katolicki Uniwersytet w Rużomberku (Słowacja)

ciakmarek Marek Ciak – Redaktor Techniczny