• Foto-05.jpg
  • Foto-02.jpg
  • Foto-04.jpg
  • Foto-07.jpg
  • Foto-06.jpg
  • Foto-03.jpg
  • Foto-01.jpg
logo2

Zespół redakcyjny / Board of editors

ks. prof. dr hab. Jan Zimnyks. prof. dr hab. Jan Zimny – Redaktor Naczelny - Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach (Polska)

stanislawbialekdr Stanisław Białek – Z-ca Redaktora Naczelnego - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnobrzegu (Polska)

Bucon Paweł drdr Paweł Bucoń – Sekretarz Redakcji - Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie (Polska)

mgr Psonka Szymon mgr Szymona Psonka – Członek Redakcji - Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie (Polska)

ciakmarekMarek Ciak – Redaktor Techniczny