• Foto-01.jpg
  • Foto-02.jpg
  • Foto-03.jpg
  • Foto-04.jpg
  • Foto-05.jpg
  • Foto-06.jpg
  • Foto-07.jpg
logo2

  Patrzmy razem na Jezusa w Eucharystii

Czuwanie młodzieży z Rzymu i regionu Lacjum w bazylice św. Jana na Lateranie - 17 III 2005

  Wychowanie młodego pokolenia zadaniem wszystkich

Do uczestników europejskiego sympozjum na temat: «Wyzwania edukacji» - 3 VII 2004

  Wstań, słuchaj, ruszaj w drogę!

Spotkanie z młodzieżą na krytym lodowisku - Berno, 5 VI 2004

  Maryja waszą Matką i wzorem życia

Spotkanie z młodzieżą na lotnisku wojskowym - Madryt, 3 V 2003

  Powitanie uczestników Dnia Młodzieży

Toronto, 25 VII 2002

   Zbliżcie się do Jezusa, słuchajcie Jego słowa

 Spotkanie z młodzieżą w katedrze pw. św. Ludwika - Płowdiw, 26 V 2002

  Czytajcie i rozważajcie ewangelię oraz żyjcie nią

Spotkanie z młodzieżą Rzymu na placu św. Piotra – Rzym 21 III 2002

  Wybierajcie wąską drogę Bożych Przykazań

Spotkanie z młodzieżą przed greckokatolicką świątynią Narodzenia Matki Bożej - Lwów, 26 VI 2001