• Foto-01.jpg
  • Foto-02.jpg
  • Foto-03.jpg
  • Foto-04.jpg
  • Foto-05.jpg
  • Foto-06.jpg
  • Foto-07.jpg
logo2

  Spotkanie z młodzieżą w katedrze melchickiej Zaśnięcia Matki Bożej

Damaszek - 7 V 2001

Przemówienie do uczestników Międzynarodowego Kongresu Katolickich Szkół Europy

Rzym, 28 IV 2001

  Nie lękajcie się — jest z Wami Jezus

Spotkanie z młodzieżą diecezji rzymskiej – Rzym, 5 IV 2001

  Wierzcie niezachwianie w Chrystusa

Przemówienie do młodych zgromadzonych na placu św. Piotra - 15 VIII 2000

  Służba Chrystusowi jest Wolnością

Przemówienie do młodzieży zgromadzonej przed bazyliką św. Jana na Lateranie - 15 VIII 2000

  Pokój z Tobą, Młody Człowieku

Słowo powitalne do młodzieży zgromadzonej na placu św. Piotra - 15 VIII 2000

  Kochajcie Pana Jezusa

Jubileusz Dzieci na placu św. Piotra - 2 I 2000

  Przekażmy przyszłym pokoleniom Dziedzictwo Wiary

Spotkanie Ojca Świętego z pielgrzymami - 6 VII 2000