• Foto-01.jpg
  • Foto-02.jpg
  • Foto-03.jpg
  • Foto-04.jpg
  • Foto-05.jpg
  • Foto-06.jpg
  • Foto-07.jpg
logo2

  Trzeci Europejski Dzień Akademicki

Rzym, 5 III 2005

  Do uczestników europejskiego sympozjum nauczycieli akademickich

Rzym, 25 VI 2004

  Przesłanie Jana Pawła II do uczestników VIII Międzynarodowego Forum Młodzieży

25 III 2004

  Przemówienie do uczestników II Europejskiego Dnia Akademickiego

Rzym,  13 III 2004

  Przemówienie Papieża do delegacji Uniwersytetu Opolskiego

Rzym, 17 II 2004

  Do uczestników sympozjum nt. «Uniwersytet i Kościół w Europie»

Rzym, 19 VII 2003

  Spotkanie ze studentami w Auli Pawła VI

Rzym, 2 III 2002

  Do wykładowców i studentów Uniwersytetu «Roma III»

Rzym, 31 I 2002